LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. GEGUŽĖS 31 d. ĮSAKYMO Nr. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 27 d. Nr. V-547

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2011, Nr. 63-3002), 5.3 punktą,

pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas):

1. Išdėstau I dalį „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos“ taip:

 

I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina (Lt)

įsidarbinant

dirbant

1

Vairuotojų profesionalų

58,80

67,20

2

Civilinės aviacijos darbuotojų

268,80

351,12/ 159,60*

3

Laivyno darbuotojų

99,12

149,52

4

Geležinkelio darbuotojų

18,48

45,36

5

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):

 

 

5.1

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

21,84

36,96

5.2

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

6,72

31,92

5.3

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

0,00

23,52

5.4

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

18,48

38,64

5.5

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

8,40

25,20

5.6

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

10,08

25,20

6

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

11,76

8,40

2. Išdėstau pastabas taip:

„* Civilinės aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę, jos kaina – 351,12 Lt;

atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 159,60 Lt.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS