LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 2 d. Nr. V-423

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, Nr. 60-2741):

1.1. Išdėstau 13.12.2 punktą taip:

13.12.2. Kai gėrime, skirtame tiesiogiai vartoti be jokių pakeitimų, arba gėrime, pagamintame iš koncentruoto ar išdžiovinto produkto, kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, dalis yra didesnė kaip 150 mg/l, etiketėje turi būti užrašas „Daug kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims“. Šis užrašas turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir gėrimo pavadinimas, po užrašo skliausteliuose nurodomas kofeino kiekis mg/100 ml.“

1.2. Papildau šiuo 13.12.4 punktu:

13.12.4. Kituose 13.12.2 punkte nepaminėtuose maisto produktuose, į kuriuos kofeino įdėta mitybos ar fiziologiniu tikslu, etiketėje turi būti užrašas „Įdėta kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims“. Šis užrašas turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir produkto pavadinimas, po užrašo skliausteliuose nurodomas kofeino kiekis mg/100 g arba 100 ml. Maisto papildų etiketėse nurodomas kofeino kiekis, tenkantis maisto papildo kiekiui, kurį rekomenduojama suvartoti per parą.“

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2011 m. lapkričio 1 d. draudžiama prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktų reikalavimų. Jei tokie produktai buvo paženklinti etiketėmis ar patiekti į rinką iki 2011 m. lapkričio 1 d., jais leidžiama prekiauti, kol baigsis atsargos;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS