LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

dėl lietuvos respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. Įsakymo Nr. 170 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOje PARDUODAMŲ DAIKTŲ (Prekių) ŽENKLINIMO IR KAINŲ nurodymo TAISYKLIŲ“ pakeitimo

 

2011 m. balandžio 22 d. Nr. 4-245

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630; 2005, Nr. 94-3504; 2010, Nr. 15-724), ir išdėstau 29.6.4.1 punktą taip:

29.6.4.1. turgavietėje, kioske ar kitame laikinajame statinyje, nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), pastatytų lauke, kai verčiamasi išnešiojamąja ar išvežiojamąja prekyba, taip pat prekybos vietoje, įrengtoje asmenims aptarnauti tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros ar kitokių renginių metu;“.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius