LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

SPRENDIMAS

 

DĖL SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ, NETEKUSIŲ MANDATŲ, IR MANDATŲ NAUJIEMS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAMS PRIPAŽINIMO

 

2011 m. balandžio 5 d. Nr. Sp-260

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-4523) 88 straipsnio 1 dalimi ir 90 straipsniu, nusprendžia:

 

1. Pripažinti, kad šie naujai išrinkti savivaldybių tarybų nariai netenka savivaldybės tarybos nario mandato pagal jų raštiškus pareiškimus dėl savivaldybės tarybos nario mandato atsisakymo (pridedama).

2. Pripažinti, kad šie porinkiminiame kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąraše įrašyti kandidatai praleidžiami eilėje pagal jų raštiškus pareiškimus dėl savivaldybės tarybos nario mandato atsisakymo (pridedama).

3. Pripažinti, kad savivaldybių tarybų nario mandatus gauna šie porinkiminiame kandidatų sąraše įrašyti kandidatai į atsiradusias laisvas savivaldybės tarybos nario vietas (pridedama).

4. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

 

Pirmininkas                                                                             Zenonas Vaigauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2011 balandžio 5 d. sprendimu Nr. Sp-260

 

Savivaldybių tarybų narių, atsisakančių tarybos nario mandatų dėl nesuderinamų pareigų, savivaldybės tarybos narių, pripažįstamų gaunančiais tarybos nario mandatus, ir savivaldybės tarybos narių, kurie praleidžiami porinkiminiuose sąrašuose pagal jų raštiškus prašymus, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Kandidato, atsisakiusio mandato, vardas, pavardė

Kandidatų sąrašo pavadinimas/ išsikėlęs kandidatas

Kandidato, tapusio tarybos nariu, vardas, pavardė

Kandidato, praleisto sąraše, vardas, pavardė

1

Akmenės rajono

Vladislovas BALKAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Gintautė URBAITIENĖ

 

2

Akmenės rajono

Benediktas BALKAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Jonas ISAJEVAS

 

3

Alytaus rajono

Raimundas MARKAUSKAS

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Kęstutis PATINSKAS

 

4

Alytaus rajono

Algirdas JUSAS

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Juozas STANIULIS

 

5

Alytaus rajono

Stasys SUPRANAVIČIUS

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Gintaras CHŠČENAVIČIUS

Juozas KALĖDA

6

Alytaus rajono

Rima ČELKONIENĖ

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Ramunė GAISRIENĖ

Arūnas LAUKAITIS

Vydas RAUDONIS

Antanas DAMKUS

Rimas JARMALA

7

Alytaus rajono

Almantas JAKIMAVIČIUS

Partija Tvarka ir teisingumas

Agnė PETRAVIČIENĖ

 

8

Birštono

Valentinas Vincas REVUCKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Daina ZDANAVIČIENĖ

 

9

Kauno miesto

Vydas GEDVILAS

Darbo partija

Artūras TEPELYS

 

10

Kelmės rajono

Zenonas MAČERNIUS

Lietuvos socialdemokratų partija

Zita LOSEVA

Erminijus SIMONAVIČIUS

11

Klaipėdos miesto

Antanas BOSAS

Darbo partija

Ilma ŠIAŠKIENĖ

 

12

Kupiškio rajono

Vidmantas PALIULIS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Genė ŽILINSKIENĖ

 

13

Kupiškio rajono

Žilvinas AUKŠTIKALNIS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Antanas DOBROVOLSKIS

Benediktas GRICIUS

14

Kupiškio rajono

Julius Vytautas SEMĖNAS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Gaila MATULYTĖ

 

15

Kupiškio rajono

Valdas JUŠKEVIČIUS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Juozas ŽEIMANTAS

 

16

Kupiškio rajono

Antanas ALKAUSKAS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Saulius BUBINAS

 

17

Lazdijų rajono

Arūnas MARKŪNAS

Liberalų ir centro sąjunga

Virginija VENCKUVIENĖ

 

18

Mažeikių rajono

Antanas NAUJOKAS

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Stanislovas SKURVIDAS

 

19

Neringos

Algimantas VYŠNIAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Arūnas EIMUTIS

 

20

Prienų rajono

Algis BARTUSEVIČIUS

Lietuvos socialdemokratų partija

Angelė MICKIENĖ

 

21

Šiaulių rajono

Algis MAČIULIS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Vidmantas ŠULČIUS

 

22

Šilutės rajono

Alvidas ŠIMELIONIS

Lietuvos socialdemokratų partija

Antanas KUBAITIS

 

23

Telšių rajono

Kęstutis TREČIOKAS

Partija Tvarka ir teisingumas

Daiva RAGAUSKIENĖ

Adomas ŽVIRZDINAS

24

Telšių rajono

Rasa GUSTIENĖ

Partija Tvarka ir teisingumas

Alfredas BALSYS

 

25

Telšių rajono

Danielius RUPŠYS

Partija Tvarka ir teisingumas

Egidijus KAUBRYS

Rimas RADAVIČIUS

26

Telšių rajono

Vilma ŠAKIENĖ

Partija Tvarka ir teisingumas

Aušra GUSTIENĖ

 

27

Trakų rajono

Nijolė LISEVIČIENĖ

Liberalų ir centro sąjunga

Leonardas KARNILA

Vytas RUKŠĖNAS

28

Trakų rajono

Kęstutis VILKAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų partija

Vytautas ZALIECKAS

 

29

Trakų rajono

Tadeušas PAVLOVSKIS

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Teresa SOLOVJOVA

 

30

Trakų rajono

Ana INGELEVIČ

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Henrik JANKOVSKI

 

31

Trakų rajono

Francišek ŽEROMSKIJ

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Alina KOVALEVSKAJA

Marija GOLUBOVSKA

32

Vilniaus miesto

Viktor USPASKICH

Darbo partija

Natalja ŠLIACHTIČ

 

33

Vilniaus miesto

Valdemar TOMAŠEVSKI

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Eduard TRUSEVIČ

 

34

Vilniaus rajono

Vladislav KONDRATOVIČ

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Gelena TOMAŠEVSKAJA

Gediminas JANAVIČIUS
Aldona SADOVSKA

35

Vilniaus rajono

Robert KOMAROVSKI

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“

Irena KARPAVIČIENĖ

 

 

_________________