LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. V-7 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PLIENINIŲ APSAUGINIŲ ATITVARŲ SISTEMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA TAS-PL 09 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 18 d. Nr. V-81

Vilnius

 

 

Pakeičiu Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašą TRA TAS-PL 09, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 5-239), ir išdėstau IX skyriaus III skirsnio 84 punktą taip:

84. Reikalaujamas TAS-PL konstrukcinių elementų mažiausias karštai cinkuoto antikorozinio cinko dangos padengimo sluoksnio storis pagal standartą LST EN ISO 1461 [5.13]:

84.1. vietinis cinko dangos sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 µm, vidutinis cinko dangos sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 85 µm, kai plieno storis yra > 3 mm;

84.2. vietinis cinko dangos sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 55 µm, vidutinis cinko dangos sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 70 µm, kai plieno storis yra ?<= 3 mm.“

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas