Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 2 d. Nr. 247

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 73-2835; 2009, Nr. 67-2710; 2010, Nr. 65-3234):

1. Išdėstyti 4.27 punktą taip:

„4.27.

leidimo-higienos paso išdavimą:

 

4.27.1.

objektams iki 35 kv. metrų

155 litai

4.27.2.

objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų

210 litų

4.27.3.

objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų

303 litai

4.27.4.

objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų

416 litų“.

 

2. Papildyti 4.275 punktu:

 

„4.275.

leidimo-higienos paso, kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamos, išdavimą

75 litai“.

 

3. Papildyti 4.276 punktu:

 

„4.276.

leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą

144 litai“.

 

4. Papildyti 4.277 punktu:

 

„4.277.

leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą

192 litai“.

 

5. Papildyti 4.278 punktu:

 

„4.278.

leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą

272 litai“.

 

6. Papildyti 4.279 punktu:

 

„4.279.

leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą

369 litai“.

 

7. Papildyti 4.2710 punktu:

 

„4.2710.

leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą

153 litai“.

 

8. Papildyti 4.2711 punktu:

 

„4.2711.

leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki100 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą

206 litai“.

 

9. Papildyti 4.2712 punktu:

 

„4.2712.

leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą

296 litai“.

 

10. Papildyti 4.2713 punktu:

 

„4.2713.

leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą

404 litai“.

 

11. Papildyti 4.2714 punktu:

 

„4.2714.

natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo išdavimą

491 litas“.

 

12. Papildyti 4.2715 punktu:

 

„4.2715.

natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo dublikato išdavimą

37 litai“.

 

13. Papildyti 4.2716 punktu:

 

„4.2716.

natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo patikslinimo išdavimą

66 litai“.

 

14. Papildyti 4.2717 punktu:

 

„4.2717.

medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimą

110 litų“.

 

15. Papildyti 4.2718 punktu:

 

„4.2718.

medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne maisto prekės higieninio pažymėjimo dublikato išdavimą

18 litų“.

 

16. Papildyti 4.2719 punktu:

 

„4.2719.

medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne maisto prekės higieninio pažymėjimo patikslinimo išdavimą

47 litai“.

 

17. Papildyti 4.2720 punktu:

 

„4.2720.

nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą

85 litai“.

 

18. Papildyti 4.2721 punktu:

 

„4.2721.

nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo dublikato išdavimą

20 litų“.

 

19. Papildyti 4.2722 punktu:

 

„4.2722.

nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo patikslinimo išdavimą

59 litai“.

 

20. Papildyti 4.2723 punktu:

 

„4.2723.

atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą

100 litų“.

 

21. Papildyti 4.2724 punktu:

 

„4.2724.

laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą

152 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                          DAINIUS KREIVYS

 

_________________