LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 11 d. Nr. V-145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi ir Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 8/7,

pakeičiu Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387, Nr. 142-7308), ir I skyriaus „Infekcinės ir parazitinės ligos“ 1 skirsnyje „Tuberkuliozė (100 %)“:

1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

1.

1.

Amikacinum

A15–A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

2. Išdėstau 1.2 punktą taip:

1.

2.

Cycloserinum

A15–A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

3. Išdėstau 1.5 punktą taip:

1.

5.

Ofloxacinum

A15–A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

4. Išdėstau 1.7 punktą taip:

1.

7.

Prothionamidum

A15–A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS