LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2011 m. vasario 3 d. Nr. 1K-599

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais

a p d o v a n o j a m i  šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro kryžiumi

 

Bohdan ZDZIENNICKI – buvęs Lenkijos Konstitucinio tribunolo pirmininkas, aktyvus dvišalių Lietuvos ir Lenkijos konstitucinių teismų bendradarbiavimo bei konstitucinių vertybių puoselėtojas ir rėmėjas, teisės mokslų daktaras (Lenkijos Respublika);

 

Vyčio Kryžiaus ordino

Karininko kryžiumi

 

Juozas PRAPIESTIS – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pareigūnas;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Karininko kryžiumi

 

Alina PŪRIENĖ – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto profesorė;

Vladas ŽULKUS – Klaipėdos universiteto rektorius, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto steigėjas, UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys, leidinio „Archeologija Baltica“ nuolatinės redaktorių kolegijos pirmininkas, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, habilituotas daktaras profesorius;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Gabriele BURGSTALLER – Austrijos Respublikos Zalcburgo federalinės žemės Ministrė Pirmininkė, aktyvi Lietuvos Respublikos ir Zalcburgo federalinės žemės bendradarbiavimo dalyvė ir rėmėja (Austrijos Respublika);

Hans GRAF – Šveicarijos parlamentinės grupės „Pro Balticum“ įkūrėjas ir atsakingasis sekretorius, Šveicarijos ir Lietuvos prekybos namų įkūrėjas ir aktyvus puoselėtojas, žurnalistas (Šveicarijos Konfederacija);

Auksė Onė JUREVIČIŪTĖ – žurnalo „Prošvaistė“ redaktorė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ prezidentė;

Henri MINCZELES – Rytų Europos žydų kultūros specialistas, rašytojas, žurnalistas, knygos „Vilna, Wilno, Vilnius, Lietuvos Jeruzalė“ autorius ( Prancūzijos Respublika);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžiumi

 

Eglė GABRĖNAITĖ – Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktorė;

Kornelijus PLATELIS – poetas, vertėjas, eseistas, savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;

Jūratė STAUSKAITĖ – viešosios įstaigos Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos steigėja ir direktorė, dailininkė;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

Vytautas ALKSNINIS – Alksninių ir Alfred Senn šeimų fondo Lietuvai remti steigėjas ir puoselėtojas, Zanavykų krašto muziejaus mecenatas (Jungtinės Amerikos Valstijos ir Lietuvos Respublika);

Antanas BUROKAS – 1975–1988 m. pogrindinio Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio leidinio „Varpas“ sumanytojas, leidėjas ir platintojas,  laikraščio „Savanoris“ steigėjas;

Marie DESTOT – Grenoblio–Kauno miestų susigiminiavimo komiteto sekretorė, aktyvi Lietuvos kultūros Prancūzijos Respublikoje propaguotoja ir organizatorė (Prancūzijos Respublika);

Karl EDTSTADLER – Austrijos Respublikos Zalcburgo federalinės žemės landtago direktorius, aktyvus Lietuvos Respublikos ir Zalcburgo federalinės žemės bendradarbiavimo dalyvis, teisės mokslų daktaras (Austrijos Respublika);

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Arūnas ČELKYS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Specialiosios paskirties būrio vyresnysis pasienietis, vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis;

Andrius GAIŽAUSKAS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Specialiosios paskirties būrio vyresnysis pasienietis, vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis;

Daumantas POCIUS – Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gintaras SMALIUKAS – Lietuvos kariuomenės NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos Afganistano Islamo Respublikoje Goro provincijos atkūrimo grupės karinio vieneto (PAG–11) vadas, pulkininkas leitenantas;

Rimas UBARTAS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriaus specialistas, vidaus tarnybos leitenantas;

Artūras ŽUKAS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Specialiosios paskirties būrio specialistas, vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Antanas Elizeušas RAČIS – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus pavaduotojas redakciniams darbams, aktyvus lietuvių enciklopedijų rengėjas ir leidėjas;

 

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Mykhailo ANOSOV – Ukrainos Podolės Kameneco miesto tarybos sekretorius, aktyvus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo įamžinimo ir išsaugojimo Ukrainoje organizatorius ir rėmėjas, Podolės Kameneco pedagoginio instituto docentas (Ukraina);

Bengt Anders NILSSON – Švedijos Karalystės ūkininkas, kasmetinių specialių labdaros švenčių Lietuvos vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis, organizatorius ir rėmėjas (Švedijos Karalystė).

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________