VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 27 d. Nr. VA-118

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių (toliau – Klasifikatorius), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5114; 2008, Nr. 56-2141; 2009, Nr. 141-6262), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad Klasifikatorius taikomas išduodant verslo liudijimus 2011 ir vėlesniems metams.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 27 d.

įsakymo Nr. VA-118 redakcija)

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT

VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi

Veiklos grupė

1

2

3

4

01

Žemės ūkio paslaugų veikla

(EVRK klasės 01.61; 81.30; įeina į EVRK klasę 01.63)

paslauga

02

Medienos ruoša, malkų gamyba?, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške (x)

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

paslauga

03.01

Prekyba tik ne maisto produktais kioskuose (už kiekvieną kioską) (ST)

(įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89)

prekyba

03.02

Prekyba tik ne maisto produktais prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba

(įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89; 47.99)

prekyba

03.03

Prekyba tik ne maisto produktais iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99)

prekyba

03.04

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba tik ne maisto produktais

(įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99)

prekyba

04.01

Prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską) (ST)

(įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89)

prekyba

04.02

Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba

(įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

prekyba

04.03

Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klasę 47.99)

prekyba

04.04

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba

(įeina į EVRK klasę 47.99)

prekyba

05

Periodinių spaudos leidinių platinimas

(įeina į EVRK klases 58.13; 58.14)

paslauga

06

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

paslauga

07

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) (ST)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

paslauga

08

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

09

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

10

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST)

(įeina į EVRK klasę 55.20)

paslauga

11

Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x)

(įeina į EVRK klases 03.11; 03.12; 10.20)

gamyba

12

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x) (ST)

(EVRK klasė 13.10)

gamyba

13

Gatavų tekstilės dirbinių gamyba* (x) (ST)

(EVRK klasė 13.92)

gamyba

14

Drabužių siuvimas, taisymas * (x) (ST)

(EVRK klasės 14.11–14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

gamyba

15

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x) (ST)

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

gamyba

16

Avalynės taisymas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 95.23)

paslauga

17

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x) (ST)

(EVRK klasės 16.22–16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

gamyba

18

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba* (x) (ST)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 20.51; 22.19; 22.29; 25.99; 28.99; 30.92; 32.99)

gamyba

19

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba) * (x) (ST)

(EVRK klasė 23.41)

gamyba

20

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x) (ST)

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

gamyba

21

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x) (ST)

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

gamyba

22

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 33.12)

paslauga

23

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x) (ST)

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

paslauga

24

Elektrinių buities reikmenų taisymas (x)

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

paslauga

25

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba * (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.13)

gamyba

26

Žvejybos reikmenų gamyba (ST), trūklių lervų gaudymas * (x)

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

gamyba

27

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba * (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.99)

gamyba

28

Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 41.20)

paslauga

29

Fotografavimo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

paslauga

30

Knygų įrišimas, apdaila (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 18.14)

paslauga

31

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x) (ST)

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

paslauga

32

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) (xx)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

paslauga

33

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kt. veikla (x)

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

paslauga

34

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (x)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88;91; 96.01)

paslauga

35

Įrankių galandimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 25.62)

paslauga

36

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 33.14)

paslauga

37

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 96.03)

paslauga

38

Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.22)

paslauga

39

Meno kūrinių restauravimas (x)

(įeina į EVRK klasę 90.03)

paslauga

40

Stiklo išpjovimas (x)

(įeina į EVRK klasę 23.12)

paslauga

41

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x) (ST)

(EVRK klasė 95.25)

paslauga

42

Dviračių remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

43

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas (ST)

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

paslauga

44

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba* (x) (ST)

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

gamyba

45

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x) (ST)

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

gamyba

46

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

gamyba

47

Avalynės gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

gamyba

48

Baldų gamyba*(x) (ST)

(EVRK klasės 31.01–31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

gamyba

49

Esamų statinių atstatymas ir remontas (x)

(EVRK klasės 43.31–43.34; 43.91)

paslauga

50

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas(x) (ST)

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

paslauga

51

Patalpų nuoma** (xx) (ST)

(įeina į EVRK klasę 68.20)

paslauga

52

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas (x) (ST)

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

paslauga

53

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x) (ST)

(EVRK klasė 10.32)

gamyba

54

Grūdų malimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 10.61)

paslauga

55

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 33.12; EVRK klasė 95.11)

paslauga

56

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) (x)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

paslauga

58

Nauja statinių statyba (xx)

(įeina į EVRK klases 41.20; 42.21; 42.22; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99)

paslauga

59

Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo veikla (x)

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

paslauga

60

Vaikų ir jaunimo papildomo mokymo veikla (x)

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

paslauga

61

Santechnikos darbai (x)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

paslauga

62

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas* (x) (ST)

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

gamyba

63

Dirbtinės bižuterijos gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.13)

gamyba

64

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

paslauga

65

Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx)

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

paslauga

66

Išorinių informacijos priemonių kūrimas ir jų išdėstymas bei radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 73.11)

paslauga

67

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 90.03)

gamyba

68

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) (ST)

(įeina į EVRK klases 47.89; 77.22)

prekyba

69

Dovanų pakavimas (x)

(įeina į EVRK klasę 82.92)

paslauga

70

Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 01.62)

paslauga

71

Muzikos instrumentų taisymas (x)

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

72

Projektiniai – konstruktoriniai darbai (xx)

(įeina į EVRK klasę 71.12.20)

paslauga

73

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

paslauga

74

Siuvinėtų dirbinių gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 13.99)

gamyba

75

Šunų kirpimas (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

76

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba* (ST)

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

gamyba

77

Trenerių veikla (xx) (jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

paslauga

78

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas* (ST)

(įeina į EVRK klasę 01.49)

gamyba

79

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

paslauga

80

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x)

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

81

Diskotekos vedėjo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

paslauga

82

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

paslauga

83

Specialaus apgyvendinimo paslaugų (plaukiojimui nenaudojamuose laivuose ir keltuose) teikimas (ST)

(įeina į EVRK klasę 55.30)

paslauga

84

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. remontas (x) (ST)

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

paslauga

85

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

gamyba

86

Miško daigynų veikla* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

gamyba

87

Pynimui skirtų augalų auginimas* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 01.29)

gamyba

88

Medalių, medalionų gamyba* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 32.12)

gamyba

89

Medvilninių ir lininių audinių audimas* (x) (ST)

(įeina į EVRK klasę 13.20)

gamyba

90

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla (xx) (ST)

(įeina į EVRK klasę 82.19)

paslauga

91

Astrologinė veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

92

Laiptinių valymas (xx)

(įeina į EVRK klasę 81.21)

paslauga

93

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

paslauga

94

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

paslauga

95

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma (ST)

(įeina į EVRK klasę 77.29)

paslauga

96

Langų valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.21)

paslauga

97

Aplinkos tvarkymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.30)

paslauga

98

Gelbėtojų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 93.29)

paslauga

99

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla (x)

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

paslauga

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

paslauga

 

* Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo.

** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų arba nakvynės ir pusryčių paslaugų, EVRK klasė 55.20).

(x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.

(xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

2. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skilties skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė – gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skiltyje skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik klasifikatoriuje nurodytos rūšies veikla.

4. ST – stacionarioje vietoje vykdoma veiklos rūšis.

5. Verslo liudijimai gyventojams gali būti išduodami verstis veikla:

5.1. neribojant veiklos teritorijos;

5.2. visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

5.3. konkrečios savivaldybės teritorijoje.

_________________