Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. 1780

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 115-5155; 2007, Nr. 138-5671; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 142-5655):

1.1. Išdėstyti 2.10 punktą taip:

2.10. asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                        30 litų

Pastaba. Jeigu asmens tapatybės kortelė, nurodyta 2.10 punkte, išduodama, keičiama skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 80 litų, o jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo, – 40 litų.“

1.2. Išdėstyti 2.12 punktą taip: 

2.12. paso išdavimą, keitimą bendra tvarka                                                   150 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________