Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1713

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2005, Nr. 23-736; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285):

1.1. Išdėstyti 3.201 punktą taip:

3.201. licencijos teikti dokumentų tvarkymo paslaugą:“.

1.2. Išdėstyti 3.202 punktą taip:

3.202. licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą:“.

1.3. Įrašyti po 4.474 punkto vietoj žodžių „Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Lietuvos vyriausiojo archyvaro“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________