LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 12 d. Nr. XI-1127

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2001, Nr. 66-2407; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-442, Nr. 131-5030, Nr. 149-6044; 2009, Nr. 46-1796, Nr. 85-3576, Nr. 147-6554)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausybės atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti Vyriausybės nutarimu gali būti sudaromas Ministro Pirmininko fondas, kuriam, nedidinant Ministro Pirmininko tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų bendrų reprezentacijos lėšų, kiekvieną mėnesį skiriama iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma. Konkrečius dydžius ir šių lėšų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________