Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

dėl svetimžodžių ATITIKMENŲ SĄRAŠO

 

2010 m. spalio 28 d. Nr. PN-6

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendacinį Svetimžodžių atitikmenų sąrašą (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                                                                                                                          IRENA SMETONIENĖ

_________________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2010 m. spalio 28 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-6

 

Svetimžodžių atitikmenų sąrašas

 

Autentiška forma

Kalba

Siūlomi atitikmenys

Dažnesni nenorminiai vartosenos variantai

art informel

pranc.

befòrmė dailė̃

art informel, informel

arthouse

angl.

nekomèrcinis (nekomer̃cinis) 1 kìnas

arthausas, arthauzas, art house’as, arthousas

bachata

isp.

bačatà, bačiatà 2

 

(be)bop

angl.

(bi)bòpas 2

(be)bop’as

bellini

it.

belìnis 2, Belìnio kokteĩlis

kokteilis „Bellini“

big band

angl.

bigbeñdas 2

bigbandas

big-beat

angl.

bigbìtas 2

bigbytas

blog, weblog, web log 

 

audio blog    

blogging

bloger

blogorama

blogosphere

foto blog, fotoblog

 

moblog

video blog, vlog

angl.

 

tinklãraštis 1

 

gar̃so tinklãraštis 

tinklãraščio rãšymas

tinklãraštininkas 1

tinklãraščių apžvalgà

tinklaraštijà 2

núotraukų tinklãraštis,

fototinklãraštis 1

mobilùsis tinklãraštis

vaĩzdo tinklãraštis

 

blogas, blog’as, veblogas, interneto dienoraštis

audioblogas, audio blogas

bloginimas

blogeris, blogintojas

blogorama, blogarama

blog(o)sfera

fotoblogas

 

moblogas, mobilusis dienoraštis 

videoblogas, vlogas, vaizdo įrašų

dienoraštis

bluegrass

angl.

muz. bliugrãsas 2

bluegrass’as, bluegrass

bluesman

angl.

bliùzo atlikė́jas, bliùzininkas 1

bliuzmenas, bliuzistas

body art

angl.

kū́no mẽnas

bodiartas, bodyartas, bodyart’as

body painting

angl.

kū́no dailė̃, kū́no tapýba

bodipeintingas, bodypainting’as

boogie-woogie

angl.

bugivùgis 2

bugivugi

bossa nova

port.

bosanovà 2

basanova

boutique

pranc.

butìkas 2

butykas, boutique’as

break-dance, break

breiker

angl.

breĩkas 2

breĩkeris 1

 

 

bruschetta

it.

brusketà 2, itãliškas skrebùtis 

brušetė, bruschetta

calzone

it.

pérlenktoji picà

perlenkta pica, kalconė, calzone, „Calzone“

cappuccino

it.

kapučìnas 2, kapučìno kavà

kapucino, cappuccino, „Cappuccino“

capri pants, capris

angl.

kãpriai 2

kapri, „Capri“

carbonara

it.

karbonãriškas 1 (padažas, pica, makaronai ir pan.)

karbonara, carbonara, „Carbonara“ (padažas, pica, makaronai ir pan.)

carpaccio

it.

karpãčas 2

karpačis, karpačio, karpačo, carpaccio

cha-cha (-cha)

isp.

ča ča čà, čia čia čià nkt.

 

checklist

angl.

są́rašas 3a (kontrolinis, darbų, užduočių ir pan.)

checklist’as, čeklistas

chutney, chatni

ind.

čãtnis 2, ìndiškas pãdažas

čatni, chatni, chutney

ciabatta

it.

čiabatà 2

„Ciabatta“, ciabatta, čabata

cool jazz

angl.

šaltàsis džiãzas

cool džiazas, kūldžiazas, kuldžiazas, vėsusis džiazas, ramusis džiazas

country, country music

 

country rock

angl.

kántri (kañtri) nkt.kántri (kañtri) mùzika

kántri (kañtri) ròkas

country muzika

 

country rokas, kantrirokas

couscous

berb.

kruopaĩniai 2, kuskùsas 2  

couccous

découpage

pranc.

dekupãžas 2

decoupage’as

digestiv

angl.

digestỹvas 2

didžestyvas

disco, disco music

angl.

dìsko nkt., dìsko muzika

disco, diskmuzika

Dixieland

angl.

dìksilendas 1, diksileñdas  2

dikselendas, dixilandas

dolma

turk.

dòlma 1 

 

dress code

angl.

aprangõs kòdas

dreskodas, dresscod’as 

drift

drifter

drifting

 

angl.

šonãslydis 1

šonãslydininkas 1

slydimas šónu; šonãslydžio

varžýbos

driftas  

drifteris, driftininkas  

driftingas

 

environment

angl.

aplinkõs mẽnas

environmentas, invaironmentas

extreme

angl.

ekstremalùmas 2; ekstremalùsis  (sportas, žaidimas, pramogos ir pan.)

ekstrymas, ekstrimas

face control

angl.

núožvalga 1, ìšvaizdos kontròlė

feiskontrolė, veido kontrolė

feng shui

angl.

fengšùi nkt.

Feng shui, feng šui, fenšui

flanker

angl.

atmainà 3b, modifikãcija 1, vèrsija (ver̃sija) 1 (kvepalų, gėrimų, skalbimo miltelių ir pan.)

flankeris

flashback

angl.

praeitiẽs blýksnis, prisiminìmas 2

flešbekas, flashbackas, flashback’as

floating

angl.

plū̃duriavimo terãpija

floutingas

focaccia

it.

fokãčija 1

fokačia, fokača, focaccia

folk rock

angl.

folkròkas  2

folk rock’as

frappuccino

it.

frapučìnas 2

frapučino, frappuccino, frapucino

freegan

angl.

frigãnas 2

fryganas

free jazz

angl.

laisvàsis džiãzas

free džiazas, fridžiazas, fry džiazas

funky, funk

angl.

fánkas 1, fánko mùzika

funk muzika

gaspacho

 

 

isp.

gaspãčas 2, ispãniška trintìnė

gaspačis, gaspacho sriuba, gazpačo, gazpacho

glamour

angl.

glamū̃ras 2

glamuras

gospel, gospel music

angl.

gòspelas 1, gòspelo mùzika

gospel muzika

graffiti dgs. (vns. graffito)

graffiter

it.

angl.

grafìčiai dgs. (vns. grafìtis) 2

grafìtininkas 1

grafitai, grafitti, grafiti

grafiteris

hammam

turk.

hamãmas 2, tur̃kiška pirtìs

hammam’as

happening

angl.

hèpeningas 1

hapeningas, happeningas

hardbop

angl.

sunkùsis bòpas

hardbopas, hardbop’as

hard rock

angl.

sunkùsis ròkas

hard rokas, hard rock’as, hardrokas

hip hop

angl.

hiphòpas 2

hip hopas

hipster

angl.

hìpsteris 1

 

honky tonk

angl.

honkitònkas 1

honky tonkas, honky tonk’as, honky’s

house, house music

angl.

háusas 1, háuso mùzika

house’as

jazz band

angl.

džiãzo orkèstras, ansámblis arba grùpė, džiazbeñdas 2 (džiãzbendas 1)

džiazbandas, jazzband’as

jazzman

angl.

džiãzo atlikė́jas, džiãzininkas 1, džiazmènas 2

džiazistas, jazzman’as

jazz rock

angl.

džiazròkas 2

jazz rokas, jazzrock’as

jibbing

angl.

džìbingas 1

jibbingas, jibbing’as

jive

angl.

džáivas, džiáivas 1

 

jungle (style, music)

angl.

džiùnglių (stilius, muzika)

džanglas, džianglas, jungle

lasagna vns.

lasagne dgs.

it.

lazãnija 1,  lãkštinių ãpkepas

lãkštiniai 1

lazanja, lazanjė

makaronai „Lasagne“

lindy hop

angl.

lindihòpas 2

lindyhop'as, lindyhopas, lindy hopas

long board

angl.

ilgóji riẽdlentė

longbord’as, longbordas

mambo

angl.

mámba 1

mambo

media dgs.

media art

angl.

mèdijos 1 dgs.

mèdijų mẽnas

media

media menas, media art’as  

outlet

angl.

išparduotùvė 2

outletas, autletas

paella

isp.

paèlija 1

paelja

parcours

parcourer

pranc.

parkū̃ras 2

parkū̃rininkas 1

parkuras

parkūreris, parkureris

passo doble

isp.

pasodòblis 2

pasadoblis

pesto

it.

pèstas 2, pèsto pãdažas, bazìlikų pãdažas

 

pita

pitta

gr.

angl.

pità 2̀, graĩkiška dúona

pitta

playlist

angl.

grojãraštis 1

playlist'as, playlistas, plailistas

portfolio

angl.

ãplankas 3b; pòrtfelis 1; rinkinỹs 3b

portfolio

punck rock

angl.

pankròkas 2

punkrokas, pank rokas

ragtime

angl.

regtáimas (règtaimas) 1

ragtime’as

rap

rapper

angl.

rèpas 2

rèperis 1

rap’as

rapperis

rave

raver

angl.

reĩvas 2  

reĩveris 1

rave’as, raivas

raiveris

reggae

angl.

règis 2

regi, reggae’is

rhythm and blues

angl.

ritmenbliùzas 2 (rìtmenbliuzas 1)

rhythm and blues’as

risotto

it.

rizòtas 2, daugiãryžis 1

rizoto

rockabilly

ang.

rokabìlis 2 (ròkabilis 1)

rockabillis, rockabilly’s

salsa

isp.

sálsa 1

 

sambuca

it.

sambukà 2 

sambuca

sashimi

jap.

sašìmis 2

sašimi

Segway

angl.

riẽdis 2

segway’us, segvėjus

smart

 

 

smartphone 

angl.

išmanùsis (šaldytuvas, skalbyklė, krosnelė, apsauga, apskaita ir t. t.)

 

išmanùsis telefnas

sumanusis, intelektualusis, smart , „Smart“ (šaldytuvas, skalbyklė, krosnelė, apsauga, apskaita ir t. t.)

smartfonas

soul

angl.

sòulas 1

dvasingoji muzika

spiritual

angl.

spiričiuèlis 2 (spìričiuelis 1)

spiričiuelas, spiričuelas, spirituelis

styling

angl.

stilizãvimas 1

stylingas, stailingas

sushi

jap.

sùšis 2

suši

tapenade

provans.

tapenadà 2

tapenade

tartare

 

pranc.

totõriškas 1 (padažas, žuvis, kepsnys ir pan.)

tartaras, tartare, tartaro (padažas, žuvis, kepsnys ir pan.)

tips 

angl.

arbãtpinigiai 1; taškaĩ 4;   kosmet.  pridėtìniai nagų̃ galiùkai

tipsai

tiramisu

it.

tiramìsas 2, tiramisù  nkt.

 

tortilla

isp.

tortìlija 1

tortilja

tress

angl.

pridėtìniai plaukaĩ

tresai, prisegami plaukai

underground

angl.

pógrindis 1, pógrindžio kultūrà, ándergraundas (andergráundas) 1

andegraundas, underground’as

video art

angl.

videomẽnas 2

videoartas, videoart’as

vintage

angl.

vintãžas 2

vintage’as

wasabi

jap.

kul. pipìrkrieniai 1, vasãbiai 2

wasabi, vasabi

wok

kin.

kìniška keptùvė

wok, wokas, vokas

 

Sutrumpinimai:

angl. – anglų k.

berb. – berberų k.

bdv. – būdvardis

dgs. – daugiskaita, daugiskaitinis

dkt. – daiktavardis

gr. – graikų k.

ind. – indų k.

isp. – ispanų k.

it. – italų k.

jap. – japonų k.

kin. – kinų k.

kosmet. – kosmetika

kul. – kulinarija

muz. – muzika

nkt. – nekaitomas

pan. – panašiai

port. – portugalų k.

pranc. – prancūzų k.

provans. – provansalų k.

turk. – turkų k.

vns. – vienaskaita, vienaskaitinis