Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1417

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2005, Nr. 81-2958; 2008, Nr. 73-2835, Nr. 85-3383; 2009, Nr. 34-1302):

1. Išdėstyti 4.353 punktą taip:

4.353. leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą                500 litų“.

 

2. Išdėstyti 4.3531 punktą taip:

4.3531. leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą           250 litų“.

 

3. Pripažinti netekusiu galios 4.3532 punktą.

 

4. Išdėstyti 4.354 punktą taip:

4.354. leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą                500 litų“.

 

5. Išdėstyti 4.3541 punktą taip:

4.3541. leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą           250 litų“.

 

6. Pripažinti netekusiu galios 4.3542 punktą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                    REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

_________________