Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1380

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285):

1. Išdėstyti 4.329 punktą taip:

 

„4.329.

teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikimą:

 

4.329.1.

fiziniam asmeniui

200 litų

4.329.2.

juridiniam asmeniui

300 litų“.

 

2. Papildyti šiuo 4.3291 punktu:

 

„4.3291.

restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino laikymą, perlaikymą

235 litai“.

 

3. Papildyti šiuo 4.3292 punktu:

 

„4.3292.

restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimą

53 litai“.

 

4. Išdėstyti 4.330 punktą taip:

 

„4.330.

dingusio ar sugadinto bankroto administratoriaus pažymėjimo, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas dublikato išdavimą

50 litų“.

 

5. Papildyti šiuo 4.3301 punktu:

 

„4.3301.

dingusio ar sugadinto restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo dublikato išdavimą

53 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________