Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1259

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 109-4629; 2010, Nr. 65-3234):

1. 4.28558 punktu:

4.28558.

atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, išdavimą

208 litai

“.

2. 4.28559 punktu:

4.28559.

atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, pakeitimą

72 litai

“.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                          DAINIUS KREIVYS

 

_________________