Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 21 D. NUTARIMO NR. 296 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS STEIGIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 296 „Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos steigimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1229):

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Įsteigti nuo 2005 m. spalio 1 d. Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – direkcija) ir pavesti jai pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti, statybos užsakovo, turto valdymo ir priežiūros, patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo, taip pat Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo funkcijas.“

2. Išdėstyti 2.1.1 punktą taip:

2.1.1. įgyvendinti direkcijos savininko teises ir pareigas (išskyrus direkcijos reorganizavimo ir likvidavimo teisę);“.

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI MINISTRĄ PIRMININKĄ                                 INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________