Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. liepos 7 d. Nr. 965

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 72-2715, Nr. 127-4839; 2008, Nr. 36-1285):

1. Šiuo 4.335.3 punktu:

4.335.3. patikslinimą                            1000 litų“.

2. Šiuo 4.336.3 punktu:

4.336.3. patikslinimą                            1000 litų“.

3. Šiuo 4.337.3 punktu:

4.337.3. patikslinimą                            1000 litų“.

4. Šiuo 4.338.3 punktu:

4.338.3. patikslinimą                            1000 litų“.

5. Šiuo 4.350.3 punktu:

4.350.3. patikslinimą                            1000 litų“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS                                  

FINANSŲ MINISTRĄ                                                                            DAINIUS KREIVYS