LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų

 

2010 m. birželio 29 d. Nr. ĮV-372

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597) 9 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 1999, Nr. 109-3176; 2002, Nr. 101-4489) 5 straipsniu,

n u s t a t a u apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijas:

1. Kauno apskrities viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijos;

2. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Klaipėdos ir Tauragės apskričių teritorijos;

3. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijos;

4. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Šiaulių ir Telšių apskričių teritorijos;

5. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijos.

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis

 

_________________