LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

 

2010 m. birželio 23 d. Nr. 1K-406

Vilnius

 

1 straipsnis.

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais 

a p d o v a n o j a m i  šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Vytauto Didžiojo ordino

Komandoro kryžiumi

 

Stanislav ŠUŠKEVIČ – buvęs Baltarusijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, 1991 m. aktyviai palaikęs Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, profesorius (Baltarusijos Respublika).

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro kryžiumi

 

Lars FREDÉN – Švedijos Karalystės ambasadorius Makedonijoje, 1989–1992 m. Švedijos Karalystės konsulas Baltijos šalims, aktyviai rėmęs Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą bei Lietuvos ir Švedijos santykių stiprinimą (Švedijos Karalystė);

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Urszula Anna AUGUSTYNIAK – Varšuvos universiteto Istorijos fakulteto Istorijos instituto profesorė, Lituanistinės komisijos prie Lenkijos mokslų akademijos Istorijos mokslų komiteto vadovė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtoja (Lenkijos Respublika);

Alis BAUBLYS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro direktorius, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos docentas;

Birutė Marija Filomena GALDIKAS – Kanados Archeologijos departamento profesorė, Orangutangų reabilitacijos ir priežiūros centro įkūrėja Indonezijos Borneo salose, Orangutan Foundation International įkūrėja ir prezidentė (Kanada).

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžiumi

 

Marija MONTVILAITĖ – 1972–1988 m. pogrindinių leidinių „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, „Aušra“ ir „Rūpintojėlis“ daugintoja ir platintoja, nelegalios kunigų seminarijos klierikų rėmėja;

Mifodijus SAPAGOVAS – ilgametis Matematikos ir informatikos instituto vadovas ir Lietuvos mokslų akademijos Skaičiavimo centro vadovas, penkių vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, profesorius habilituotas daktaras.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

John Vytautas BYLAITIS – Lietuvos valstybingumo atkūrimo puoselėtojas išeivijoje (Vokietijos Federacinė Respublika);

Wolfgang FRIESS – Austrijos Respublikos Zalcburgo federacinės žemės Vyriausybės valdymo departamento vadovas, daktaras, Zalcburgo–Lietuvos draugijos įkūrėjas ir aktyvus puoselėtojas (Austrijos Respublika);

Lolita JABLONSKIENĖ – Lietuvos dailės muziejaus nacionalinės dailės galerijos vadovė, Lietuvos šiuolaikinio meno tarptautinėje erdvėje ir naujų muziejinių ekspozicijų formavimo ir parodų rengimo metodų diegimo puoselėtoja, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė, docentė  daktarė;

Stanislovas JUODVALKIS – Lietuvos vartotojų asociacijos steigėjas ir prezidentas, ilgametis vartotojų teisių gynėjas;

Aldona RUSECKAITĖ – Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, literatūrinių ir memorialinių muziejų regionuose steigimo iniciatorė ir puoselėtoja, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė;

Dalia Vladislava UŽPELKIENĖ – Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė, aktyvi Mažosios Lietuvos knygos ir rašto paveldo puoselėtoja, Bibliotekos Knygos muziejaus įkūrėja;

Jonas VILKEVIČIUS – Rusijos Federacijos Irkutsko srities lietuvių bendruomenės „Švyturys“ garbės pirmininkas, lietuvių tautinės savimonės, kalbos ir tradicijų puoselėtojas Rusijos Federacijos Irkutsko srityje.

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Linas POCIUS – Lietuvos kariuomenės karys, kapitonas;

Dainius REMEIKIS – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento valdybos viršininko pavaduotojas, saugumo majoras.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Stasys SALADINSKAS – Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktorius, kaimo turizmo profesinio mokymo programų iniciatorius, kaimo amatų ir verslo plėtros iniciatyvų puoselėtojas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“  medaliu

 

Konrad HERRMANN – Vokietijos Federacinės Respublikos Eichšteto miesto Vilibaldo gimnazijos Katalikų religijos studijų direktorius, kunigas, finansinės paramos ir labdaros organizatorius Vilniaus ir Kauno jėzuitų namams, fondo Lietuvos socialiai remtinų šeimų vaikams Vilibaldo gimnazijoje įkūrėjas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Algirdas GRIŠKEVIČIUS – dailininkas ir fotomenininkas, albumų „Tapyba, objektai, fotografijos“ ir „Mikališkių stebuklai“ autorius;

Klemensas LOVČIKAS – tautodailininkas, etnografas, kraštotyrininkas, Visuomeninio liaudies amatų muziejaus Upynoje (Šilalės rajonas) įkūrėjas;

Andrius MAMONTOVAS – muzikos atlikėjas, kompozitorius, aktorius, prodiuseris, labdaros fondo „Muzikantai vaikams“ bei Gatvės muzikos dienų įkūrėjas ir puoselėtojas;

Algimantas SAKALAUSKAS – tautodailininkas, UNESCO kryždirbystės centro Lietuvoje organizatorius ir vadovas, knygų autorius ir sudarytojas;

Valerija Janina VAITKEVIČIŪTĖ – kalbininkė, lietuvių kalbos puoselėtoja, daugelio knygų autorė, daktarė.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________