LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 m. GRUODŽIO 15 d. NUTARIMO Nr. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. 830

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), ir išdėstyti 4.297 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.297. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, leidimo importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, leidimo gabenti per Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), neįtrauktiems į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą ir į 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I ir IV priedus:“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

_________________