Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 2 d. Nr. 672

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 57-2551, Nr. 61-2796, Nr. 75-3482; 2004, Nr. 9-244, Nr. 34-1107; 2005, Nr. 54-1850, Nr. 78-2878, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 25-839, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 95-3731, Nr. 18-4489, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 42-1584, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 51-1889, Nr. 73-2835; 2009, Nr. 67-2710, Nr. 109-4629):

1.1. Papildyti šiuo 2.30.6 punktu:

2.30.6. leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų programas, esant Lietuvos dvišaliams susitarimams                                                                       120 litų“.

1.2. Išdėstyti 3.62 punktą taip:

3.62. vaistininko praktikos licencijos išdavimą                                                   84 litai“.

1.3. Išdėstyti 3.7 punktą taip:

3.7. vaistinės veiklos licencijos išdavimą                                                         256 litai“.

1.4. Išdėstyti 3.8 punktą taip:

3.8. gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą                                       257 litai“.

1.5. Išdėstyti 3.9 punktą taip:

3.9. didmeninio platinimo licencijos išdavimą                                                  614 litų“.

1.6. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

3.10. gamybos licencijos išdavimą                                                                    614 litų“.

1.7. Išdėstyti 3.11 punktą taip:

3.11. licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą 257 litai“.

1.8. Išdėstyti 3.112 punktą taip:

3.112. vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, pakeitimą                                                                                107 litai“.

1.9. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

3.12. licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos) praktika, išdavimą:

3.12.1. jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                                                                                    175 litai

3.12.2. jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                                                                                   91 litas“.

1.10. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

3.121. licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, rekvizitų duomenų patikslinimą                                                                                                                 38 litai“.

1.11. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

3.122. licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą 41 litas“.

1.12. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

3.13. licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

3.13.1. visuomenės sveikatos priežiūros veikla                                                    309 litai

3.13.2. ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis                                                                               326 litai

3.13.3. stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla                                        714 litų

3.13.4. ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla           871 litas“.

1.13. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

3.132. licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą                                                535 litai“.

1.14. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

3.133. licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą                                   535 litai“.

1.15. Išdėstyti 3.135 punktą taip:

3.135. licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą                                                                173 litai“.

1.16. Išdėstyti 3.136 punktą taip:

3.136. licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pakeitimą                                                                   244 litai“.

1.17. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

3.14. licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, pašalinti kenksmingumą) radioaktyviąsias atliekas:

3.14.1. išdavimą                                                                                                    540 litų

3.14.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                         111 litų“.

1.18. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

3.141. licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

3.141.1. išdavimą                                                                                                   540 litų

3.141.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        111 litų“.

1.19. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

3.142. licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.142.1. išdavimą                                                                                                   540 litų

3.142.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        111 litų“.

1.20. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

3.143. licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1. išdavimą                                                                                                   540 litų

3.143.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        111 litų“.

1.21. Papildyti šiuo 3.172 punktu:

3.172. reguliuojamos rinkos licencijos išdavimą                                              3000 litų“.

1.22. Išdėstyti 3.69 punktą taip:

3.69. licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                                                                844 litai“.

1.23. Išdėstyti 3.691 punktą taip:

3.691. licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                                                                 85 litai“.

1.24. Išdėstyti 3.692 punktą taip:

3.692. licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą 119 litų“.

1.25. Išdėstyti 3.693 punktą taip:

3.693. licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                                                                                 844 litai“.

1.26. Išdėstyti 3.694 punktą taip:

3.694. licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą               119 litų“.

1.27. Išdėstyti 3.695 punktą taip:

3.695. licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                                                                                  85 litai“.

1.28. Išdėstyti 3.140 punktą taip:

3.140. licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą                                                                                                 316 litų“.

1.29. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

3.141. licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą 316 litų“.

1.30. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

3.142. licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą                                               316 litų“.

1.31. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

3.143. licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą                                                                  316 litų“.

1.32. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

3.144. licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                                                                    113 litų“.

1.33. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

3.145. licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                                                                                 113 litų“.

1.34. Išdėstyti 3.194 punktą taip:

3.194. licencijos tiekti šilumą:

3.194.1. šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kai 10 GWh, išdavimą           2000 litų

3.194.2. šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh, išdavimą                         1300 litų

3.194.3. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                         70 litų“.

1.35. Išdėstyti 3.211 punktą taip:

3.211. licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.211.1. išdavimą                                                                                                   81 litas

3.211.2. dublikato išdavimą                                                                                   38 litai

3.211.3. patikslinimą                                                                                              51 litas

3.211.4. pakeitimą                                                                                               81 litas“.

1.36. Išdėstyti 4.204 punktą taip:

4.204. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą                                                                                210 litų“.

1.37. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

4.221. narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą                                                                                                 124 litai“.

1.38. Išdėstyti 4.222 punktą taip:

4.222. vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą                                                                    67 litai“.

1.39. Išdėstyti 4.231 punktą taip:

4.231. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.231.1. pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 231 litas

4.231.2. vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                     799 litai“.

1.40. Išdėstyti 4.232 punktą taip:

4.232. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.232.1. pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 431 litas

4.232.2. vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                     927 litai“.

1.41. Išdėstyti 4.233punktą taip:

4.233. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.233.1. pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 622 litai

4.233.2. vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   2271 litas“.

1.42. Išdėstyti 4.234punktą taip:

4.234. gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą                                                                          3832 litai“.

1.43. Išdėstyti 4.235punktą taip:

4.235. didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos pažymėjimo išdavimą                                           2100 litų“.

1.44. Išdėstyti 4.236punktą taip:

4.236. kitų valstybių juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų filialų vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą          7164 litai“.

1.45. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

4.251. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

4.251.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.251.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.251.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę          17703 litai

4.251.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė       2461 litas

4.251.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        2461 litas

4.251.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė    39891 litas“.

1.46. Išdėstyti 4.252 punktą taip:

4.252. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

4.252.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.252.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.252.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę          17703 litai

4.252.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė       2491 litas

4.252.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė       2491 litas

4.252.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė    39891 litas“.

1.47. Išdėstyti 4.253 punktą taip:

4.253. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

4.253.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.253.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.253.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę          17703 litai

4.253.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė       2491 litas

4.253.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė       2491 litas

4.253.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė    39891 litas“.

1.48. Išdėstyti 4.254 punktą taip:

4.254. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip 8 metus, generinis preparatas:

4.254.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.254.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.254.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę          10172 litai

4.254.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1488 litai

4.254.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1488 litai

4.254.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      28314 litų“.

1.49. Išdėstyti 4.255 punktą taip:

4.255. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

4.255.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.255.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.255.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę          10172 litai

4.255.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1633 litai

4.255.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1633 litai

4.255.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      28314 litų“.

1.50. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

4.256. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

4.256.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.256.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.256.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            3270 litų

4.256.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          843 litai

4.256.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          843 litai

4.256.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       6106 litai“.

1.51. Išdėstyti 4.257 punktą taip:

4.257. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

4.257.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.257.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.257.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            8176 litai

4.257.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1396 litai

4.257.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1396 litai

4.257.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė     17674 litai“.

1.52. Išdėstyti 4.258 punktą taip:

4.258. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

4.258.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.258.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                                      2470 litų

4.258.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          924 litai

4.258.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          924 litai

4.258.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė        6600 litų“.

1.53. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

4.259. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

4.259.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                 298 litai

4.259.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             3764 litai“.

1.54. Išdėstyti 4.2510 punktą taip:

4.2510. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

4.2510.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.2510.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                                    3764 litai

4.2510.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 1067 litai

4.2510.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1067 litai

4.2510.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       9234 litai“.

1.55. Išdėstyti 4.2511 punktą taip:

4.2511. paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2511.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  3501 litas

4.2511.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 1167 litai

4.2511.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė        1167 litai

4.2511.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       6664 litai“.

1.56. Išdėstyti 4.2512 punktą taip:

4.2512. paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2512.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                 1084 litai

4.2512.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 436 litai

4.2512.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          436 litai

4.2512 4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       1833 litai“.

1.57. Išdėstyti 4.2513 punktą taip:

4.2513. paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

4.2513.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                 1272 litai

4.2513.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 306 litai

4.2513.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          306 litai

4.2513.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       2226 litai“.

1.58. Išdėstyti 4.2514 punktą taip:

4.2514. paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus                                                                             1859 litai“.

1.59. Išdėstyti 4.2515 punktą taip:

4.2515. paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

4.2515.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  1859 litai

4.2515.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 381 litas

4.2515.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė         381 litas

4.2515.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       3779 litai“.

1.60. Išdėstyti 4.2516 punktą taip:

4.2516. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

4.2516.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2516.1.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 328 litai

4.2516.1.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2516.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.2.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 229 litai

4.2516.2.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2516.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.3.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 229 litai

4.2516.3.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2516.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.4.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 628 litai

4.2516.4.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.

Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinį preparatą).“

1.61. Išdėstyti 4.2517punktą taip:

4.2517. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

4.2517.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2517.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.2517.1.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  360 litų

4.2517.1.3. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2517.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2517.2.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 568 litai

4.2517.2.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2517.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2517.3.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 568 litai

4.2517.3.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2517.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2517.4.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                               1097 litai

4.2517.4.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.

Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinį preparatą).“

1.62. Išdėstyti 4.2518 punktą taip:

4.2518. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

4.2518.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2518.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.2518.1.2. kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę  1656 litai

4.2518.1.3. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2518.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2518.2.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                               1399 litai

4.2518.2.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2518.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2518.3.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                               1399 litai

4.2518.3.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2518.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2518.4.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                               4127 litai

4.2518.4.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.

Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinį preparatą).“

1.63. Išdėstyti 4.2519 punktą taip:

4.2519. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

4.2519.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2519.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.2519.1.2. saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                          2446 litai

4.2519.1.3. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2519.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2519.2.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                              1991 litas

4.2519.2.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2519.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2519.3.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                              1991 litas

4.2519.3.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

4.2519.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2519.4.1. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                5518 litų

4.2519.4.2. kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                   36 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.

Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinį preparatą).“

1.64. Išdėstyti 4.2520 punktą taip:

4.2520. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

4.2520.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                    489 litai

4.2520.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 489 litai

4.2520.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė          489 litai

4.2520.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė          1290 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.“

1.65. Išdėstyti 4.2521 punktą taip:

4.2521. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją:

4.2521.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                               298 litai

4.2521.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę                                               2073 litai“.

1.66. Išdėstyti 4.2522 punktą taip:

4.2522. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę     941 litas

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.“

1.67. Išdėstyti 4.2523 punktą taip:

4.2523. vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

4.2523.1. kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                    732 litai

4.2523.2. kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                                  475 litai

4.2523.3. kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 475 litai

4.2523.4. kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė 3353 litai“.

1.68. Išdėstyti 4.2524 punktą taip:

4.2524. kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

4.2524.1. kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                   209 litai

4.2524.2. kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                                                  139 litai

4.2524.3. kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 139 litai

4.2524.4. kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė 595 litai“.

1.69. Išdėstyti 4.2525 punktą taip:

4.2525. paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2525.1. pirminį pateiktų dokumentų vertinimą                                                  221 litas

4.2525.2. pateiktų dokumentų ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                                                                                  875 litai“.

1.70. Pripažinti netekusiu galios 4.2526 punktą.

1.71. Išdėstyti 4.2527 punktą taip:

4.2527. paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą           401 litas“.

1.72. Pripažinti netekusiu galios 4.26 punktą.

1.73. Išdėstyti 4.27 punktą taip:

4.27. leidimo-higienos paso išdavimą:

4.27.1. objektams iki 35 kv. metrų                                                                       197 litai

4.27.2. objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                         253 litai

4.27.3. objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų                                                     346 litai

4.27.4. objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų                                          460 litų“.

1.74. Išdėstyti 4.271 punktą taip:

4.271. leidimo-higienos paso dublikato išdavimą                                               18 litų“.

1.75. Išdėstyti 4.272 punktą taip:

4.272. leidimo-higienos paso patikslinimą                                                          39 litai“.

1.76. Išdėstyti 4.273 punktą taip:

4.273. leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimą                                      20 litų“.

1.77. Papildyti šiuo 4.274 punktu:

4.274. leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus dublikato išdavimą                      13 litų“.

1.78. Pripažinti netekusiu galios 4.281 punktą.

1.79. Išdėstyti 4.282 punktą taip:

4.282. specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą 456 litai“.

1.80. Išdėstyti 4.283 punktą taip:

4.283. specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą                                                                                 121 litas“.

1.81. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

4.284. dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą        1525 litai“.

1.82. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

4.321. vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą                                                                          121 litas“.

1.83. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

4.322. vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą                                                        121 litas“.

1.84. Išdėstyti 4.324 punktą taip:

4.324. dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu                                                                        1870 litų“.

1.85. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

4.325. dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regionų biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu                                                                       2592 litai“.

1.86. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

4.326. dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę                                                          2668 litai“.

1.87. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

4.328. dokumentų, kurie pateikiami norint gauti regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą, ekspertizę                                                                  1130 litų“.

1.88. Išdėstyti 4.3210 punktą taip:

4.3210. Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimą                                                                                                   43 litai“.

1.89. Išdėstyti 4.185 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.185. teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą:“

1.90. Išdėstyti 4.1881 punktą taip:

4.1881. civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą                              36 litai“.

1.91. Išdėstyti 4.192 punktą taip:

4.192. pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą 953 litai“.

1.92. Išdėstyti 4.193 punktą taip:

4.193. kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        455 litai“.

1.93. Išdėstyti 4.194 punktą taip:

4.194. treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą 250 litų“.

1.94. Papildyti šiuo 4.2008 punktu:

4.2008. registruoto agento statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą          770 litų“.

1.95. Papildyti šiuo 4.2009 punktu:

4.2009. aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą      95 litai“.

1.96. Išdėstyti 4.2222 punktą taip:

4.2222. statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                                                  92 litai“.

1.97. Išdėstyti 4.225 punktą taip:

4.225. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio, plūduriuojančios priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro 50 litų“.

1.98. Išdėstyti 4.237 punktą taip:

4.237. radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.237.1. radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                                                                              20 litų

4.237.2. radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams                                     70 litų

4.237.3. radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams                    147 litai

4.237.4. navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                                                           20 litų

4.237.5. navigacinių įrenginių žvejybos laivams, žvejojantiems už teritorinės jūros 101 litas“.

1.99. Išdėstyti 4.2511 punktą taip:

4.2511. leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, išdavimą                                                    104 litai“.

1.100. Išdėstyti 4.2512 punktą taip:

4.2512. asmenų, siekiančių įsigyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą 76 litai“.

1.101. Išdėstyti 4.2513 punktą taip:

4.2513. asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą                                 29 litai“.

1.102. Išdėstyti 4.2514 punktą taip:

4.2514. mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą                                     146 litai“.

1.103. Išdėstyti 4.2826 punktą taip:

4.2826. leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, išdavimą                                                                                  1500 litų“.

1.104. Išdėstyti 4.2827 punktą taip:

4.2827. leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, keitimą, dublikato išdavimą                                                        50 litų“.

1.105. Išdėstyti 4.2829 punktą taip:

4.2829. tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą 380 litų“.

1.106. Pripažinti netekusiu galios 4.28210 punktą.

1.107. Išdėstyti 4.2852 punktą taip:

4.2852. asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą             99 litai“.

1.108. Išdėstyti 4.2854 punktą taip:

4.2854. leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą                                                          464 litai“.

1.109. Išdėstyti 4.2855 punktą taip:

4.2855. mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą                                    471 litas“.

1.110. Papildyti šiuo 4.2961 punktu:

4.2961. ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                        682 litai“.

1.111. Papildyti šiuo 4.2962 punktu:

4.2962. ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                        439 litai“.

1.112. Papildyti šiuo 4.2963 punktu:

4.2963. ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                        299 litai“.

1.113. Papildyti šiuo 4.2964 punktu:

4.2964. ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                       581 litas“.

1.114. Papildyti šiuo 4.2965 punktu:

4.2965. ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                                            496 litai“.

1.115. Papildyti šiuo 4.2966 punktu:

4.2966. ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                        358 litai“.

1.116. Papildyti šiuo 4.2967 punktu:

4.2967. ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                        528 litai“.

1.117. Papildyti šiuo 4.2968 punktu:

4.2968. ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą                                                        274 litai“.

1.118. Papildyti šiuo 4.2969 punktu:

4.2969. ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimą              356 litai“.

1.119. Papildyti šiuo 4.29610 punktu:

4. 29610. ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimą  203 litai“.

1.120. Įrašyti po 4.2981 punkto vietoj pastraipos „Valstybinės augalų apsaugos tarnybos “ pastraipą „Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“.

1.121. Papildyti šiuo 4.30236 punktu:

4.30236. dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą:

4.30236.1. javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklą                                           70 litų

4.30236.2. aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą                                                          98 litai

4.30236.3. daržovių sėklą                                                                                        62 litai

4.30236.4. sėklinių bulvių už kiekvienas 15 tonų                                                    39 litai

4.30236.5. sodo augalų už kiekvienus 1000 vienetų                                               33 litai

4.30236.6. skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų už kiekvienus 10 000 vienetų    27 litai“.

1.122. Papildyti šiuo 4.30237 punktu:

4.30237. sėklinio pasėlio ir sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą:

4.30237.1. javų ar grikių už kiekvienus 50 hektarų                                                 39 litai

4.30237.2. runkelių ir daržovių už kiekvieną 0,5 hektaro                                         30 litų

4.30237.3. aliejinių ir pluoštinių augalų už kiekvienus 10 hektarų                          32 litai

4.30237.4. ankštinių javų už kiekvienus 20 hektarų                                               31 1itas

4.30237.5. žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų už kiekvienus 10 hektarų                 33 litai

4.30237.6. sėklinių bulvių už kiekvieną hektarą                                                      11 1itų

4.30237.7. sodo už kiekvieną 0,5 hektaro                                                             45 litai“.

1.123. Papildyti šiuo 4.30238 punktu:

4.30238. sėklos mišinio kokybinių rodiklių nustatymą:

4.30238.1. kai dauginami du komponentai                                                              44 litai

4.30238.2. už kiekvieną papildomai daiginamą komponentą                                10 litų“.

1.124. Papildyti šiuo 4.30239 punktu:

4.30239. sėklos kokybės rodiklių nustatymą:

4.30239.1. švarumo tyrimą                                                                                        13 litų

4.30239.2. kitų augalų sėklų kiekio tyrimą                                                                8 litai

4.30239.3. daigumo tyrimą                                                                                      22 litai

4.30239.4. drėgnumo tyrimą                                                                                    12 litų

4.30239.5. ligotumo tyrimą                                                                                      28 litai

4.30239.6. gyvybingumo tyrimą                                                                               11 litų

4.30239.7. sėklų svorio tyrimą                                                                                   6 litai

4.30239.8. užsikrėtimo kenkėjais tyrimą                                                                    6 litai

4.30239.9. karčiųjų sėklų kiekio lubinuose tyrimą                                                 18 litų“.

1.125. Papildyti šiuo 4.30240 punktu:

4.30240. daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, bandinio kokybinių rodiklių nustatymą                                                                                                38 litai“.

1.126. Papildyti šiuo 4.30241 punktu:

4.30241. sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybinių rodiklių nustatymą:

4.30241.1. ELISA metodu                                                                                      22 litai

4.30241.2. PGR metodu                                                                                     102 litai“.

1.127. Papildyti šiuo 4.30242 punktu:

4.30242. dauginamosios medžiagos sertifikato dublikato išdavimą                     4 litai“.

1.128. Papildyti šiuo 4.30243 punktu:

4.30243. naujos augalo veislės įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą         50 litų“.

1.129. Papildyti šiuo 4.30244 punktu:

4. 30244. paraiškos suteikti atitinkamos rūšies augalų veislės teisinę apsaugą registravimą ir šios paraiškos ekspertizę                                                                         350 litų“.

1.130. Papildyti šiuo 4.30245 punktu:

4.30245. saugomo augalo veislės įrašymą į Lietuvos Respublikos saugomų augalų veislių sąrašą ir augalo veislei suteiktos teisinės apsaugos pažymėjimo išdavimą 600 litų“.

1.131. Papildyti šiuo 4.30246 punktu:

4.30246. augalo veislės teisinės apsaugos laikotarpio pratęsimą (ne ilgiau kaip 5 metams) ir pažymos išdavimą                                                                                  500 litų“.

1.132. Papildyti šiuo 4.30247 punktu:

4.30247. licencijos, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui Lietuvoje dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą, įregistravimą 20 litų“.

1.133. Išdėstyti 4.314 punktą taip:

4.314. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą                                                                                                    35 litai“.

1.134. Išdėstyti 4.3141 punktą taip:

4.3141. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 48 litai“.

1.135. Išdėstyti 4.315 punktą taip:

4.315. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą                                                                                    15 litų“.

1.136. Išdėstyti 4.3151 punktą taip:

4.3151. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 33 litai“.

1.137. Išdėstyti 4.3561 punktą taip:

4.3561. ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                    20 litų“.

1.138. Pripažinti netekusia galios pastraipą po 4.3563 punkto.

1.139. Pripažinti netekusiu galios 4.357 punktą.

1.140. Pripažinti netekusiu galios 4.358 punktą.

1.141. Pripažinti netekusiu galios 4.359 punktą.

1.142. Pripažinti netekusiu galios 4.360 punktą.

1.143. Pripažinti netekusiu galios 4.361 punktą.

1.144. Pripažinti netekusiu galios 4.362 punktą.

1.145. Pripažinti netekusiu galios 4.363 punktą.

1.146. Pripažinti netekusiu galios 4.364 punktą.

1.147. Pripažinti netekusiu galios 4.365 punktą.

1.148. Pripažinti netekusiu galios 4.366 punktą.

1.149. Pripažinti netekusiu galios 4.375 punktą.

1.150. Pripažinti netekusiu galios 4.376 punktą.

1.151. Pripažinti netekusia galios po 4.3772 punkto esančią pastraipą „Valstybinio augalų veislių tyrimo centro“.

1.152. Pripažinti netekusiu galios 4.378 punktą.

1.153. Pripažinti netekusiu galios 4.379 punktą.

1.154. Pripažinti netekusiu galios 4.3791 punktą.

1.155. Pripažinti netekusiu galios 4.380 punktą.

1.156. Įrašyti po 4.475.2 punkto vietoj pastraipos „Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos“ pastraipą „Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 675 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 78-2828), kiek tai susiję su Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių papildymu 4.28210 punktu.

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.38, 1.1.39, 1.1.40 punktus.

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 25-839) 1 punktą.

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-4998) 56 ir 59 punktus.

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 1.126 ir 1.128 punktus.

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 109-4629) 1.50 punktą.

3. Šis nutarimas, išskyrus 1.1, 1.21, 1.70, 1.72, 1.77, 1.78, 1.94, 1.95, 1.105 ir 1.106 punktus, įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ