LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ MIKROSCHEMŲ, SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-333

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), 5.2 punktu, Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663 (Žin., 2004, Nr. 181-6719; 2010, Nr. 11-546), 8 punktu ir atsižvelgdamas į Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisijos 2010 m. kovo 29 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-176(5.50),

tvirtinu UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, skaitytuvų tiekėju.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

_________________