Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. 1118 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 31 d. Nr. 350

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4945), ir išdėstyti 22.1 punktą taip:

22.1. statinių avarijomis – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS