LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DARNIŲJŲ LIETUVOS STANDARTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 20 d. Nr. V-6

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435) 6 straipsnio 10 punktu:

1. Tvirtinu Naujojo požiūrio, Visuotinio požiūrio ir kitas direktyvas atitinkančių darniųjų Lietuvos standartų sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas be šiuo įsakymu patvirtinto Naujojo požiūrio, Visuotinio požiūrio ir kitas direktyvas atitinkančių darniųjų Lietuvos standartų sąrašo skelbiamas „Valstybės žiniose“, o įsakymas su šiuo sąrašu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

Direktorius                                                                                     Brunonas Šičkus

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus

2010 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-6

 

NAUJOJO POŽIŪRIO, VISUOTINIO POŽIŪRIO IR KITAS DIREKTYVAS ATITINKANČIŲ DARNIŲJŲ LIETUVOS STANDARTŲ SĄRAŠAS

 

I. DARNIEJI LIETUVOS STANDARTAI, ATITINKANTYS NAUJOJO POŽIŪRIO DIREKTYVAS, KURIOSE NUMATYTAS „CE“ ŽENKLINIMAS

 

Direktyva 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 351/61 „Dėl elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (įsigalioja nuo 2001-01-01) (Žin., 1999, Nr. 90-2663).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 200/57 „Dėl ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 351/61 „Dėl elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (įsigalioja nuo 2001-09-14) (Žin., 2001, Nr. 54-1932).

 

Standarto nuorodinis žymuo

Standarto antraštė

Pakeičiamo standarto nuorodinis žymuo

Pakeičiamo standarto atitikties prielaidos galiojimo pabaigos data

Pastabos

LST 1537.3:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 3 dalis. Stacionariosios instaliacijos neapvilktieji kabeliai (HD 21.3 S3:1995, kuris yra modifikuotas IEC 60227-3:1993+A1:1999)

 

 

 

LST 1537.4:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 4 dalis. Stacionariosios instaliacijos apvilktieji kabeliai (HD 21.4 S2; 1990 m. leidimas)

 

 

 

LST 1537.5:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 5 dalis. Lankstieji kabeliai (virvėlaidžiai) (HD 21.5 S3:1994, kuris yra modifikuotas IEC 227-5:1979)

 

 

 

LST 1537.5:2000/1K:2001

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 5 dalis. Lankstieji kabeliai (virvėlaidžiai) (HD 21.5 S3:1994/A1:1999)

 

 

 

LST 1537.5:2000/A2:2002

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 5 dalis. Lankstieji kabeliai (virvėlaidžiai) (HD 21.5 S3:1994/A2:2001)

 

 

 

LST 1537.7:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 7 dalis. Vidaus instaliacijos neapvilktieji viengysliai kabeliai, kai laidininko temperatūra 90 °C (HD 21.7 S2:1996+A1:1999)

 

 

 

LST 1537.8:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 8 dalis. Šviesinių girliandų neapvilktieji viengysliai kabeliai

LST 1537.8:1999

2000-09-01

 

LST 1537.9:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 9 dalis. Neapvilktieji viengysliai kabeliai instaliacijai žemoje temperatūroje (HD 21.9 S2:1995)

 

 

 

LST 1537.9:1999/1K:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 9 dalis. Neapvilktasis viengyslis kabelis instaliacijai žemoje temperatūroje (HD 21.9 S2:1995/A1:1999)

 

 

 

LST 1537.10:2002

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 10 dalis. Ištempiamieji virvėlaidžiai (HD 21.10 S2:2001)

LST 1537.10:1999

2003-08-01

 

LST 1537.11:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 11 dalis. Šviestuvų kabeliai (HD 21.11 S1:1995)

 

 

 

LST 1537.11:1999/A1:2002

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 11 dalis. Šviestuvų kabeliai (HD 21.11 S1:1995/A1:2001)

 

 

 

LST 1537.12:1999

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 12 dalis. Karščiui atsparūs lankstieji kabeliai (virvėlaidžiai) (HD 21.12 S1:1994)

 

 

 

LST 1537.12:1999/A1:2002

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 12 dalis. Karščiui atsparūs lankstieji kabeliai (virvėlaidžiai) (HD 21.12 S1:1994/A1:2001)

 

 

 

LST 1537.13:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 13 dalis. Alyvai atsparūs dviejų arba daugiau gyslų kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu (HD 21.13 S1:1995)

 

 

 

LST 1537.13:2000/A1:2002

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su polivinilchlorido izoliacija. 13 dalis. Alyvai atsparūs dviejų arba daugiau gyslų kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu (HD 21.13 S1:1995/A1:2001)

 

 

 

LST 1540:1998

Žemosios įtampos suderintų kabelių naudojimo vadovas (HD 516 S2:1997)

 

 

 

LST 1540:1998/A1:2003

Žemosios įtampos suderintų kabelių naudojimo vadovas (HD 516 S2:1997/A1:2003)

 

 

 

LST 1555:2002

Lanksčiųjų virvėlaidžių ir kabelių gyslų atpažinimas

LST 1555:1999

 

LST HD 3 S2:2003

2006-04-01

 

LST 1557:1999

Kabelio žymėjimo sistema (HD 361 S3:1999)

 

 

 

LST 1557:1999/A1:2006

Kabelio žymėjimo sistema

 

 

 

LST 1601-6:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su susiūtąja izoliacija. 6 dalis. Lankinio suvirinimo kabeliai

 

 

 

LST 1601-6:2000/A2:2004

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su susiūtąja izoliacija. 6 dalis. Lankinio suvirinimo kabeliai (HD 22.6 S2:1995/A2:2004)

 

 

 

LST 1601-7:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su gumos izoliacija. 7 dalis. Vidaus instaliacijos kabeliai su karščiui atsparia danga, kai laidininko temperatūra 110 °C (HD 22.7 S2:1995+HD 22.7 S2:1995/A1:1999)

 

 

 

LST 1601-7:2000/A2:2004

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su susiūtąja izoliacija. 7 dalis. Vidaus instaliacijos kabeliai su karščiui atsparia danga, kai laidininko temperatūra 110 °C (HD 22.7 S2:1995/A2:2004)

 

 

 

LST 1601-8:2000

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su gumos izoliacija. 8 dalis. Šviesinių girliandų kabelis su polichlorpreno arba ekvivalentiško sintetinio elastomero apvalkalu (HD 22.8 S2:1994+HD 22.8 S2:1994/A1:1999)

 

 

 

LST 1601-8:2000/A2:2004

450/750 V ir mažesnių vardinių įtampų kabeliai su susiūtąja izoliacija. 8 dalis. Šviesinių girliandų kabelis su polichlorpreno arba lygiaverčio sintetinio elastomero apvalkalu (HD 22.8 S2:1994/A2:2004)

 

 

 

LST 1702:2000

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994+HD 603 S1:1994/A1:1997)

 

 

 

LST 1702:2000/A2:2004

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A2:2003)

 

 

 

LST 1702:2000/A3:2007

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A3:2007)

 

 

 

LST 1703:2000

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994+ HD 604 S1:1994/A1:1997)

 

 

 

LST 1703:2000/A2:2002

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A2:2002)

 

 

 

LST 1703:2000/A3:2005

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A3:2005)

 

 

 

LST 1789:2002

Konferencijų sistemos. Elektriniai ir garsiniai reikalavimai [HD 549 S1:1989 (IEC 60914:1988)]

 

 

 

LST 1790:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996+A1:1997)

 

 

 

LST 1790:2002/A2:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996/A2:2002)

 

 

 

LST 1791:2002

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996+A1:2000)

 

 

 

LST 1791:2002/A2:2006

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996/A2:2005)

 

 

 

LST EN 41003+AC:2002

Įrangos, jungiamos prie ryšių tinklų, ypatingieji saugos reikalavimai

LST EN 41003:1997

2002-03-04

 

LST EN 50063:1999

Saugos reikalavimai, keliami kontaktinio suvirinimo ir panašių procesų įrangos konstrukcijai ir įrengimui

 

 

 

LST EN 50065-4-2:2002

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

 

 

 

LST EN 50065-4-2:2002/A1:2004

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

 

 

 

LST EN 50065-4-2:2002/A2:2005

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

 

 

 

LST EN 50065-4-7:2005

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektrinėje įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostose. 4-7 dalis. Nešiojamieji žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

 

 

 

LST EN 50085-1+A1:2000

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 50085-1:2005

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 50085-2-1:2007

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų

 

 

 

LST EN 50085-2-3:2001

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-3 dalis. Ypatingieji spintose įrengiamų kabelių dėžinių kanalų sistemų reikalavimai

 

 

 

LST EN 50086-1:2000

Vamzdžių sistemos elektrai įrengti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 50086-2-4:2000

Vamzdžių sistemos elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai požeminėms vamzdžių sistemoms

 

 

 

LST EN 50086-2-4:2000/A1+AC:2002

Vamzdžių sistemos elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami požeminėms vamzdžių sistemoms

 

 

 

LST EN 50090-2-2+AC:2000

Elektroninės namo ir pastato sistemos (ENPS). 2-2 dalis. Sistemų apžvalga. Bendrieji techniniai reikalavimai

 

 

 

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002

Elektroninės namo ir pastato sistemos (ENPS). 2-2 dalis. Sistemų apžvalga. Bendrieji techniniai reikalavimai

 

 

 

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

Elektroninės namo ir pastato sistemos (ENPS). 2-2 dalis. Sistemų apžvalga. Bendrieji techniniai reikalavimai

 

 

 

LST EN 50106+A1:1999

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. Standartų EN 60335-1 ir EN 60967 taikymo srities prietaisų priimamųjų bandymų taisyklės

 

 

 

LST EN 50106+A1:1999/A2:2002

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. Standartų EN 60335-1 ir EN 60967 taikymo srities prietaisų priimamųjų bandymų taisyklės

 

 

 

LST EN 50117-1:2003

Bendraašiai kabeliai. 1 dalis. Bendrasis rūšinis aprašas

LST EN 50117-1+AC+A1+A2:2002

2004-12-01

 

LST EN 50117-1:2003/A1:2007

Bendraašiai kabeliai. 1 dalis. Bendrasis rūšinis aprašas

 

 

 

LST EN 50117-4-1:2008

Bendraašiai kabeliai. 4-1 dalis. Transliavimo ir ryšių technologijų (BCT) kabelių tinklų, atitinkančių EN 50173, kabelių atskirasis rūšinis aprašas. Pastatų viduje įrengiami atšakiniai kabeliai, naudojami nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemose

 

 

 

LST EN 50146:2003

Elektrinės įrangos kabelių sąvaržos

 

 

 

LST EN 50156-1:2005

Krosnių ir pagalbinių įrenginių elektrinė įranga. 1 dalis. Taikomojo projektavimo ir įrengimo reikalavimai

 

 

 

LST EN 50178:2001

Elektroninių įrenginių naudojimas galios įrangoje

 

 

 

LST EN 50194:2002

Elektriniai degiųjų dujų aptiktuvai, naudojami buities patalpose. Bandymo metodai ir eksploataciniai reikalavimai

 

 

 

LST EN 50214:2007

Plokštieji lankstieji liftų kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu

LST 1596:2000

 

LST EN 50214:2000

2008-10-01

 

LST EN 50250+AC:2003

Pramoniniai keitikliniai suderintuvai

LST EN 50250:2001

2005-07-01

 

LST EN 50262+AC:2001

Elektrinių įrenginių kabelių riebokšliai

 

 

 

LST EN 50262+AC:2001/A1:2002

Elektrinių įrenginių kabelių riebokšliai

 

 

 

LST EN 50262+AC:2001/A2:2005

Elektrinių įrenginių kabelių riebokšliai

 

 

 

LST EN 50266-1:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 1 dalis. Įranga

 

 

 

LST EN 50266-2-1+AC:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 2-1 dalis. Operacijos. A F/R kategorija

 

 

 

LST EN 50266-2-2+AC:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 2-2 dalis. Operacijos. A kategorija

 

 

 

LST EN 50266-2-3+AC:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 2-3 dalis. Operacijos. B kategorija

 

 

 

LST EN 50266-2-4+AC:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 2-4 dalis. Operacijos. C kategorija

LST 1597-3:2000

2004-01-01

 

LST EN 50266-2-5+AC:2002

Bendrieji kabelių gaisrinio bandymo metodai. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. 2-5 dalis. Operacijos. Plonieji kabeliai. D kategorija

 

 

 

LST EN 50267-1:2000

Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių medžiagų degimo dujų tyrimai. 1 dalis. Aparatai

 

 

 

LST EN 50267-2-1:2000

Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių medžiagų degimo dujų tyrimai. 2-1 dalis. Procedūros. Halogenido rūgščių dujų kiekio nustatymas

 

 

 

LST EN 50267-2-2:2000

Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių medžiagų degimo dujų tyrimai. 2-2 dalis. Procedūros. Iš medžiagų išsiskyrusių dujų rūgštingumo laipsnio nustatymas matuojant pH ir savitąjį elektrinį laidį

 

 

 

LST EN 50267-2-3:2000

Bendrieji ugnies veikiamų kabelių bandymo metodai. Kabelių medžiagų degimo dujų tyrimai. 2-3 dalis. Procedūros. Iš kabelių išsiskyrusių dujų rūgštingumo laipsnio nustatymas, matuojant vidutinį svertinį pH ir savitąjį elektrinį laidį

 

 

 

LST EN 50274:2003

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. Apsauga nuo elektros smūgio. Apsauga nuo netyčinio tiesioginio pavojingų įtampingųjų dalių palietimo

 

 

 

LST EN 50363-0:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 0 dalis. Bendrasis įvadas

 

 

 

LST EN 50363-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 1 dalis. Tinkliniai elastomeriniai izoliacijos kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-2-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 2-1 dalis. Tinkliniai elastomeriniai apvalkalų kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-2-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 2-2 dalis. Tinkliniai elastomeriniai apsauginių dangalų kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-3:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 3 dalis. Polivinilchlorido izoliacijos kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-4-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 4-1 dalis. Polivinilchlorido apvalkalų kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-4-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 4-2 dalis. Polivinilchlorido apsauginių dangalų kompaundai

 

 

 

LST EN 50363-5:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 5 dalis. Tinkliniai izoliacijos kompaundai be halogeno

 

 

 

LST EN 50363-6:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 6 dalis. Tinkliniai apvalkalų kompaundai be halogeno

 

 

 

LST EN 50363-7:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 7 dalis. Termoplastiniai izoliacijos kompaundai be halogeno

 

 

 

LST EN 50363-8:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 8 dalis. Termoplastiniai apvalkalų kompaundai be halogeno

 

 

 

LST EN 50363-9-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 9-1 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Tinklinis polivilchloridas

 

 

 

LST EN 50363-10-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 10-1 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Tinklinis polivilchloridas

 

 

 

LST EN 50363-10-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 10-2 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Termoplastinis poliuretanas

 

 

 

LST EN 50364:2002

Elektroninio objektų stebėjimo (EAS), radijo dažninio atpažinimo (RFID) ir panašių įrenginių, veikiančių nuo 0 Hz iki 10 GHz dažnių srityje, sukuriamų elektromagnetinių laukų poveikio žmogui ribojimas

 

 

 

LST EN 50366:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Elektromagnetiniai laukai. Įvertinimo ir matavimo metodai

 

 

 

LST EN 50366:2004/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Elektromagnetiniai laukai. Įvertinimo ir matavimo metodai

 

 

 

LST EN 50368:2004

Elektrinių įrenginių kabelių apkabos

 

 

 

LST EN 50369:2005

Skysčiams nepralaidžių apvalkalų sistemos kabeliams tvarkyti

 

 

 

LST EN 50371:2002

Bendrasis standartas, taikomas tikrinant mažos galios elektroninių ir elektrinių aparatų pagrindinių apribojimų, susijusių su elektromagnetinių (10 MHz - 300 GHz) laukų poveikiu žmogui, atitiktį. Bendrasis dokumentas

 

 

 

LST EN 50395:2005

Žemosios įtampos elektros kabelių elektrinių bandymų metodai

LST 1537.2:1998

 

LST 1601-2:2000

 

LST 1537.2:2000/A1:2003

 

LST 1601-2:2000/A1:2003

2008-07-01

 

LST EN 50396:2005

Žemosios įtampos kabelių neelektrinių bandymų metodai

LST 1537.2:1998

 

LST 1601-2:2000

 

LST 1537.2:2000/A1:2003

 

LST 1601-2:2000/A1:2003

2008-07-01

 

LST EN 50410:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. Ypatingieji reikalavimai, keliami žaisliniams robotams

 

 

 

LST EN 50425:2008

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Išorinių ir vidinių ženklų ir šviestuvų priešgaisriniai jungikliai

 

 

 

LST EN 50428:2005

Buitinės ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susiję pagalbiniai įtaisai, naudojami namų ūkio ir pastatų elektroninėse sistemose

 

 

 

LST EN 50428:2005/A1:2008

Buitinės ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susiję pagalbiniai įtaisai, naudojami namų ūkio ir pastatų elektroninėse sistemose

 

 

 

LST EN 50445:2008

Gaminių šeimos standartas, taikomas tikrinant, ar kontaktinio ir lankinio suvirinimo bei susijusių procesų įranga atitinka pagrindinius ribinius žmogaus ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose (0 Hz - 300 GHz) lygius

 

 

 

LST EN 50497:2008

Rekomenduojamas bandymo metodas įvertinti plastifikatoriaus išsiskyrimo iš polivinilchloridu izoliuotų ir apvilktų kabelių riziką

 

 

 

LST EN 60034-1:2004

Sukiosios elektros mašinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos (IEC 60034-1:2004)

LST EN 60034-1+A1:1999

 

LST EN 60034-1+A1:1999/A2:2002

 

LST EN 60034-1+A1:1999/A11:2002

 

LST EN 60034-1+A1:1999/AC:2002

2007-06-01

 

LST EN 60034-5:2002

Sukiosios elektros mašinos. 5 dalis. Vientisos sukiųjų elektros mašinų konstrukcijos sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas). Klasifikavimas (IEC 60034-5:2000+AC:2001)

LST EN 60034-5:2000

2003-12-01

 

LST EN 60034-5:2002/A1:2007

Sukiosios elektros mašinos. 5 dalis. Vientisos sukiųjų elektros mašinų konstrukcijos sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas). Klasifikavimas (IEC 60034-5:2000/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60034-6:1999

Sukiosios elektros mašinos. 6 dalis. Aušinimo būdai (IC kodas) (IEC 60034-6:1991)

 

 

 

LST EN 60034-7:1999

Sukiosios elektros mašinos. 7 dalis. Konstrukcijos ir montavimo įrangos tipų klasifikavimas (IM kodas) (IEC 60034-7:1992)

 

 

 

LST EN 60034-7:1999/A1:2002

Sukiosios elektros mašinos. 7 dalis. Konstrukcijos ir montavimo įrangos tipų klasifikavimas (IM kodas) (IEC 60034-7:1992/A1:2000)

 

 

 

LST EN 60034-8:2003

Sukiosios elektros mašinos. 8 dalis. Gnybtų ženklinimo žymenys ir sukimosi kryptis (IEC 60034-8:2002)

LST 1807:2002

2005-10-01

 

LST EN 60034-8:2007

Sukiosios elektros mašinos. 8 dalis. Gnybtų žymenys ir sukimosi kryptis (IEC 60034-8:2007)

LST EN 60034-8:2003

2010-07-01

 

LST EN 60034-9:2005

Sukiosios elektros mašinos. 9 dalis. Triukšmo ribos (IEC 60034-9:2003, modifikuotas)

LST EN 60034-9:1999

2008-03-01

 

LST EN 60034-9:2005/A1:2008

Sukiosios elektros mašinos. 9 dalis. Triukšmo ribos (IEC 60034-9:2003/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60034-11:2005

Sukiosios elektros mašinos. 11 dalis. Šiluminė apsauga (IEC 60034-11:2004)

 

 

 

LST EN 60034-12:2003

Sukiosios elektros mašinos. 12 dalis. Vieno greičio trifazių asinchroninių variklių su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimo charakteristikos (IEC 60034-12:2002)

LST EN 60034-12+A2+A11:1999

2005-05-01

 

LST EN 60034-12:2003/A1:2008

Sukiosios elektros mašinos. 12 dalis. Vieno greičio trifazių asinchroninių variklių su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimo charakteristikos (IEC 60034-12:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60034-14:2004

Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės (IEC 60034-14:2003)

LST EN 60034-14:2000

2006-12-01

 

LST EN 60034-14:2004/A1:2007

Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės (IEC 60034-14:2003/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60051-1:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 1 dalis. Terminai ir bendrieji reikalavimai, taikomi visose standarto dalyse (IEC 60051-1:1997)

 

 

 

LST EN 60051-2:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ampermetrams ir voltmetrams (IEC 60051-2:1984, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-3+A1:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 3 dalis. Specialieji reikalavimai vatmetrams ir varmetrams (IEC 60051-3:1984, 4 leidimas+A1:1994)

 

 

 

LST EN 60051-4:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 4 dalis. Specialieji reikalavimai dažniamačiams (IEC 60051-4:1984, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-5:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 5 dalis. Specialieji reikalavimai fazometrams, galios koeficiento matuokliams ir sinchronoskopams (IEC 60051-5:1985, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-6:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 6 dalis. Specialieji reikalavimai ommetrams (pilnutinės varžos matuokliams) ir laidžio matuokliams (IEC 60051-6:1984, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-7:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 7 dalis. Specialieji reikalavimai daugiafunkciams matuokliams (IEC 60051-7:1984, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-8:2000

Tiesioginio veikimo rodomieji analoginiai elektriniai matuokliai ir jų pagalbiniai reikmenys. 8 dalis. Specialieji reikalavimai pagalbiniams reikmenims (IEC 60051-8:1984, 4 leidimas)

 

 

 

LST EN 60051-9-A1+A2:2000

Tiesioginio veikimo rodomieji analoginiai elektriniai matuokliai ir jų pagalbiniai reikmenys. 9 dalis. Rekomenduojami bandymo metodai (IEC 60051-9:1988, 4 leidimas +A1:1994+A2:1995)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969 + priedai nuo A:1970 iki V:1997+A21:1998+A22:1999+A23:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A24:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A24:2000)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A25:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A25:2001)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A26:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A26:2001)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A27:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A27:2001)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A28:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A28:2002)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A29:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A29:2002)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A30:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A30:2002)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A31:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A31:2003)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A32:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A32:2003)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A33:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A33:2003)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A34:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A34:2004)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A35:2005

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A35:2004)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A36:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A36:2005)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A37:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A37:2006)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A38:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A38:2006)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A39:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A39:2007)

 

 

 

LST EN 60061-1+A:2000/A40:2009

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 1 dalis. Lempų cokoliai (IEC 60061-1:1969/A40:2008)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969 + priedai nuo A:1970 iki S:1997+A18:1998+A19:1999+A20:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A21:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A21:2000)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A22:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A22:2001)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A23:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A23:2001)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A24:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A24:2001)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A25:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A25:2002)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A26:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A26:2002)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A27:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A27:2002)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A28:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A28:2003)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A29:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A29:2003)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A30:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A30:2003)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A31:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A31:2004)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A32:2005

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A32:2004)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A33:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A33:2005)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A34:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A34:2006)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A35:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A35:2006)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A36:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A36:2007)

 

 

 

LST EN 60061-2+A:2000/A37:2009

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 2 dalis. Lempų lizdai (IEC 60061-2:1969/A37:2008)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969 + priedai nuo A:1970 iki U:1997+A20:1998+A21:1999+A22:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A23:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A23:2000)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A24:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A24:2001)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A25:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A25:2001)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A26:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A26:2001)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A27:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A27:2002)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A28:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A28:2002)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A29:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A29:2002)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A30:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A30:2003)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A31:2003

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A31:2003)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A32:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A32:2003)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A33:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A33:2004)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A34:2005

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A:2004)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A35:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A35:2005)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A36:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A36:2006)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A37:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A37:2006)

 

 

 

LST EN 60061-3+A:2000/A38:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A38:2007)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990+IEC 60061-4A:1992+IEC 60061-4B:1994+ IEC 60061-4C:1994+IEC 60061-4D:1995+A5:1998, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A10:2007

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A10:2006)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A11:2008

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A11:2007)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A6:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A6:2000)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A7:2002

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A7:2001)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A8:2004

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A8:2003)

 

 

 

LST EN 60061-4+A1+A2+A3+A5:2000/A9:2005

Lempų cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeičiamumui ir saugai tikrinti. 4 dalis. Nurodymai ir bendroji informacija (IEC 60061-4:1990/A9:2004)

 

 

 

LST EN 60065:2003

Garso, vaizdo ir panašios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos reikalavimai (IEC 60065:2001, modifikuotas)

LST EN 60065+AC:2001

 

LST EN 60065+AC:2001/P:2002

2007-03-01

 

LST EN 60065:2003/A1:2006

Garso, vaizdo ir panašios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos reikalavimai (IEC 60065:2001, modifikuotas)

LST EN 60491:2001

2008-12-01

 

LST EN 60110-1:2000

Indukcinio kaitinimo įrenginių galios kondensatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 60110-1:1998)

 

 

 

LST EN 60127-1:2006

Miniatiūriniai saugikliai. 1dalis. Miniatiūrinių saugiklių apibrėžtys ir bendrieji miniatiūrinių tirptukų reikalavimai (IEC 60127-1:2006)

LST EN 60127-1+A1:2000

 

LST EN 60127-1+A1:2000/A2:2004

2009-07-01

 

LST EN 60127-2+A1:2003

Miniatiūriniai saugikliai. 2 dalis. Lizdiniai lydieji įdėklai (IEC 60127-2:2003)

LST EN 60127-2+A1+AC:2000

 

LST EN 60127-2+A1+AC:2000/A2:2002

2006-03-01

 

LST EN 60127-3+AC:2000

Miniatiūriniai saugikliai. 3 dalis. Subminiatiūriniai tirptukai (IEC 60127-3:1988+A1:1991+1994 m. pataisa)

 

 

 

LST EN 60127-3+AC:2000/A2:2004

Miniatiūriniai saugikliai. 3 dalis. Subminiatiūriniai tirptukai (IEC 60127-3:1988/A2:2002)

 

 

 

LST EN 60127-4:2005

Miniatiūriniai saugikliai. 4 dalis. Universalieji moduliniai lydieji įdėklai. Į skylutes įlituojami ir paviršiuje montuojami įdėklai (IEC 60127-4:2005)

LST EN 60127-4:2000

 

LST EN 60127-4:2000/A2:2003

 

LST EN 60127-4:2000/A1:2002

2008-03-01

 

LST EN 60127-6+A1:2000

Miniatiūriniai saugikliai. 6 dalis. Miniatiūrinių lizdinių tirptukų lizdai (IEC 60127-6:1994)

 

 

 

LST EN 60127-6+A1:2000/A2:2004

Miniatiūriniai saugikliai. 6 dalis. Miniatiūrinių lizdinių tirptukų lizdai (IEC 60127-6:1994/A2:2002)

 

 

 

LST EN 60143-2:2000

Nuoseklieji energetikos sistemų kondensatoriai. 2 dalis. Nuosekliųjų kondensatorių baterijų apsaugos įranga (IEC 60143-2:1994)

 

 

 

LST EN 60155+A1:1999

Fluorescencinių lempų švytintieji paleidikliai (su keitimu A1:1995) (IEC 155:1993)

 

 

 

LST EN 60155+A1:1999/A2:2007

Fluorescencinių lempų švytintieji paleidikliai (IEC 60155:1993/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60204-1:2006

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2005, modifikuotas)

LST EN 60204-1+AC:2000

2009-06-01

 

LST EN 60215+A1+A2:2002

Saugos reikalavimai, keliami radijo siųstuvų įrangai (IEC 60215:1987+A1:1989+A2:1993)

 

 

 

LST EN 60228:2005

Izoliuotųjų kabelių laidininkai (IEC 60228:2004)

LST 1558:1999

 

LST 1558:1999/1K:2000

 

LST 1558:1999/2K:2000

2007-12-01

 

LST EN 60238:2005

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004)

LST EN 60238:1999

 

LST EN 60238:1999/A1:2002

 

LST EN 60238:1999/A2:2003

2007-10-01

 

LST EN 60238:2005/A1:2008

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60252-1:2002

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai. Eksploatacinės charakteristikos, bandymai ir parametrų nustatymas. Saugos reikalavimai. Įrengimo ir naudojimo vadovas (IEC 60252-1:2001)

LST EN 60252+AC:2000

2005-06-01

 

LST EN 60252-2:2004

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 2 dalis. Variklių paleidimo kondensatoriai (IEC 60252-2:2003)

 

 

 

LST EN 60255-5:2002

Elektrinės relės. 5 dalis. Derintinė matavimo relių ir apsauginės įrangos izoliacijos parinktis. Reikalavimai ir bandymai (IEC 60255-5:2000)

 

 

 

LST EN 60255-27:2006

Matavimo relės ir apsauginė įranga. 27 dalis. Gaminio saugos reikalavimai (IEC 60255-27:2005)

 

 

 

LST EN 60269-1:2002

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:1998+AC:2000)

 

 

 

LST EN 60269-1:2002/A1:2005

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:1998/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60269-1:2007

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:2006)

LST EN 60269-1:2002

 

LST EN 60269-1:2002/A1:2005

2010-03-01

 

LST EN 60269-2+A1:2002

Žemosios įtampos saugikliai. 2 dalis. Specialistų naudojamų (daugiausia pramoninės paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai (IEC 60269-2:1986)

 

 

 

LST EN 60269-2+A1:2002/A2:2002

Žemosios įtampos saugikliai. 2 dalis. Specialistų naudojamų (daugiausia pramoninės paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai (IEC 60269-2:1986/A2:2001)

 

 

 

LST EN 60269-3:2002

Žemosios įtampos saugikliai. 3 dalis. Nespecialistų naudojamų (daugiausia buitinių ir panašios paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai (IEC 60269-3:1987)

 

 

 

LST EN 60269-3:2002/A1:2003

Žemosios įtampos saugikliai. 3 dalis. Nespecialistų naudojamų (daugiausia buitinių ir panašios paskirties) saugiklių papildomieji reikalavimai (IEC 60269-3:1987/A1:2003)

 

 

 

LST EN 60269-4+A1:2001

Žemosios įtampos saugikliai. 4 dalis. Papildomieji puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų reikalavimai (IEC 60269-4:1986)

 

 

 

LST EN 60269-4+A1:2001/A2:2004

Žemosios įtampos saugikliai. 4 dalis. Papildomieji puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų reikalavimai (IEC 60269-4:1986/A2:2002+corrigendum 2003)

 

 

 

LST EN 60269-4-1+AC:2003

Žemosios įtampos saugikliai. 4-1 dalis. Papildomieji puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų reikalavimai. I-III podaliai. Standartinių lydžiųjų įdėklų tipų pavyzdžiai (IEC 60269-4-1:2002)

 

 

 

LST EN 60269-4:2007

Žemosios įtampos saugikliai. 4 dalis. Puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų papildomieji reikalavimai (IEC 60269-4:2006)

LST EN 60269-4+A1:2001

 

LST EN 60269-4-1+AC:2003

 

LST EN 60269-4+A1:2001/A2:2004

2010-03-01

 

LST EN 60309-1:2000

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai (IEC 60309-1:1999)

 

 

 

LST EN 60309-1:2002/A1:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60309-1:1999/A1:2005, modifikuotas)

LST EN 60309-1:2002/A11:2004

2009-11-01

 

LST EN 60309-2:1999

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 2 dalis. Reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų sukeičiamumo reikalavimai (IEC 60309-2:1999)

 

 

 

LST EN 60309-2:1999/A1:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 2 dalis. Reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų sukeičiamumo reikalavimai (IEC 60309-2:1999/A1:2005, modifikuotas)

LST EN 60309-2:1999/A11:2004

2009-11-01

 

LST EN 60309-4:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 4 dalis. Jungikliniai kištukiniai lizdai ir jungtys su blokuote arba be jos (IEC 60309-4:2006, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60320-1:2002

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60320-1:2001)

LST EN 60320-1+A1+A2:2000

2004-07-01

 

LST EN 60320-1:2002/A1:2008

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60320-1:2001/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60320-2-1:2002

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 2-1 dalis. Siuvamųjų mašinų jungtys (IEC 60320-2-1:2000)

LST EN 60320-2-1:1999

2003-09-01

 

LST EN 60320-2-2:2000

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 2-2 dalis. Sujungiamosios buitinių ir panašių įrenginių jungtys (IEC 60320-2-2:1998)

 

 

 

LST EN 60320-2-4:2006

Buitinės ir panašios bendrosios paskirties prietaisų jungtys. 2-4 dalis. Jungtys, sujungiamos prietaiso sunkio jėga (IEC 60320-2-4:2005)

 

 

 

LST EN 60332-1-1:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-1 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Įranga (IEC 60332-1-1:2004)

 

 

 

LST EN 60332-1-2:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-2 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)

LST EN 50265-2-1:1999

2007-09-01

 

LST EN 60332-1-3:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-3 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Liepsnojančių lašelių arba dalelių nustatymo metodas (IEC 60332-1-3:2004)

 

 

 

LST EN 60332-2-1:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 2-1 dalis. Atskiro plono izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Įranga (IEC 60332-2-1:2004)

 

 

 

LST EN 60332-2-2:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 2-2 dalis. Atskiro plono izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo difuzine liepsna metodas (IEC 60332-2-2:2004)

LST EN 50265-2-2:2000

2007-09-01

 

LST EN 60335-1:1998

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (modifikuotas IEC 60335-1:1991)

 

 

 

LST EN 60335-1:1998/1K:2001

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (EN 60335-1:1994/A11:1995 +A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A16:2001)

 

 

 

LST EN 60335-1:1998/A2:2002

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

 

 

 

LST EN 60335-1:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001, modifikuotas)

LST EN 60335-1:1998

 

LST EN 60335-1:1998/A2:2002

 

LST EN 60335-1:1998/1K:2001

 

LST EN 60335-1:1998/AC:2009

 

 

LST EN 60335-1:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-1:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001/A2:2006 + 2006 m. rugpjūčio mėn.pataisa)

 

 

 

LST EN 60335-1:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60335-1:2003/A12:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60335-2-2:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams (IEC 60335-2-2:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-2+A1:2000

 

LST EN 60335-2-2+A1:2000/A2:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-2:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams (IEC 60335-2-2:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-2:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams (IEC 60335-2-2:2002/A2:2006, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60335-2-3:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002+corrigendum:2002)

LST EN 60335-2-3:1999

 

LST EN 60335-2-3:1999/A1:2002

 

LST EN 60335-2-3:1999/A2:2002

2005-10-01

 

LST EN 60335-2-3:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-3:2003/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-4:2003

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2002)

LST EN 60335-2-4+A1+A2:2001

2001-09-10

 

LST EN 60335-2-4:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2002/A1:2004 + 2004 m. balandžio mėn. pataisa)

 

 

 

LST EN 60335-2-4:2003/A2:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-5:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms (IEC 60335-2-5:2002 + corrigendum 2003, modifikuotas)

LST EN 60335-2-5+A11:1999

 

LST EN 60335-2-5+A:2000/A2:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-5:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms (IEC 60335-2-5:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-5:2003/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms (IEC 60335-2-5:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-6:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami stacionarinėms viryklėms, kaitvietėms, orkaitėms ir panašios paskirties prietaisams (IEC 60335-2-6:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-6+A+AC:2003

 

LST EN 60335-2-6:2000

 

LST EN 60335-2-6:2000/A1:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-6:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami stacionarinėms viryklėms, kaitvietėms, orkaitėms ir panašios paskirties prietaisams (IEC 60335-2-6:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-6:2003/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami stacionarinėms viryklėms, kaitvietėms, orkaitėms ir panašios paskirties prietaisams (IEC 60335-2-6:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms (IEC 60335-2-7:2002+A1:2004, modifikuotas)

LST EN 60335-2-7+A1:1999

 

LST EN 60335-2-7:2003

2007-08-01

 

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005/A2:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-8:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-8:1999

 

LST EN 60335-2-8:1999/A1:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-8:2004/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-8:2004/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-9:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skrudintuvams, keptuvams, troškintuvams ir panašiems kilnojamiesiems maisto gaminimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A2:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A11:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A12:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A13:2003

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-9:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skrudintuvams, keptuvams, troškintuvams ir panašiems kilnojamiesiems maisto gaminimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-9:2003/A2:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-9:2003/A12:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

 

 

 

LST EN 60335-2-10:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami grindų priežiūros ir drėgnojo valymo prietaisams (IEC 60335-2-10:2002)

LST EN 60335-2-10:1999

2006-04-01

 

LST EN 60335-2-10:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami grindų priežiūros ir drėgnojo valymo prietaisams (IEC 60335-2-10:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-11+A1:1999

 

LST EN 60335-2-11+A1+A11:2003

2007-08-01

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2002/A1:2003)

 

 

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A2:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2002/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-12:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-12:2002)

LST EN 60335-2-12:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-12:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-12:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-13:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-13:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-13:1999

 

LST EN 60335-2-13:1999/A2:2002

2006-04-01

 

LST EN 60335-2-13:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-13:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-13:2003/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-13:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-14:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami virtuvės aparatams (IEC 60335-2-14:2006, modifikuotas)

LST EN 60335-2-14:2004

 

LST EN 60335-2-14:2004/P:2005

2009-07-01

 

LST EN 60335-2-14:2007/A1:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami virtuvės aparatams (IEC 60335-2-14:2006/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-15:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002)

LST EN 60335-2-15+A1:2000

 

LST EN 60335-2-15+A1:2000/A2:2002

2007-07-01

 

LST EN 60335-2-15:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-15:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-16:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-16:2000

2006-07-01

 

LST EN 60335-2-16:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-17:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami užtiesalams, pagalvėms, aprangai ir kitokiems lankstiesiems šildymo prietaisams (IEC 60335-2-17:2002)

LST EN 60335-2-17:2000

2005-11-01

 

LST EN 60335-2-17:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami užtiesalams, pagalvėms, aprangai ir kitokiems lankstiesiems šildymo prietaisams (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-21:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-21:1999

 

LST EN 60335-2-21+A1:2002/A11:2002

 

LST EN 60335-2-21+A1:2002/A12:2003

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-21:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-23:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ir plaukų priežiūros prietaisams (IEC 60335-2-23:2003)

LST EN 60335-2-23:1999

 

LST EN 60335-2-23:2000/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-23:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ar plaukų priežiūros prietaisams (IEC 60335-2-23:2003/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-24:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei ledo generatoriams (IEC 60335-2-24:2002)

LST EN 60335-2-24:2000

 

LST EN 60335-2-24+AC:2002

 

LST EN 60335-2-24+AC:2002/A11:2005

 

LST EN 60335-2-24:2000/P:2002

2007-08-01

 

LST EN 60335-2-24:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei ledo generatoriams ((IEC 60335-2-24:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-24:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei ledo generatoriams (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-24:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir valgomųjų ledų aparatams bei ledo generatoriams

 

 

 

LST EN 60335-2-25:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2002)

LST EN 60335-2-25+A1:2002

2005-10-01

 

LST EN 60335-2-25:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-25:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-26:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-26 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikrodžiams (IEC 60335-2-26:2002)

LST EN 60335-2-26:2001

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-26:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-26 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikrodžiams (IEC 60335-2-26:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-27:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos švitinimo ultravioletine ir infraraudonąja spinduliuote prietaisams (IEC 60335-2-27:2002)

LST EN 60335-2-27+A11:1999

 

LST EN 60335-2-27+A11:2000/A1:2002

 

LST EN 60335-2-27+A11:2000/AC:2005

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-28:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-28:1999

2006-04-01

 

LST EN 60335-2-28:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-29:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004)

LST EN 60335-2-29+A11:1999

2007-06-01

 

LST EN 60335-2-30:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-30:1999

 

LST EN 60335-2-30:1999/A1:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-30:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-30:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-31:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-31 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams ir kitokiems siurbiamiesiems garų šalintuvams (IEC 60335-2-31:2002)

LST EN 60335-2-31+A1+AC:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-31:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-31 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams ir kitokiems siurbiamiesiems garų šalintuvams (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-32:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masažuokliams (IEC 60335-2-32:2002)

LST EN 60335-2-32:1999

 

LST EN 60335-2-32:2000/A1:2002

2006-04-01

 

LST EN 60335-2-32:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masažuokliams (IEC 60335-2-32:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-34 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliniams kompresoriams (IEC 60335-2-34:2002)

LST EN 60335-2-34:2003

 

LST EN 60335-2-34:2003/A11:2004

2005-12-01

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-34 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliniams kompresoriams (IEC 60335-2-34:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003/A11:2004

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-34 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliniams kompresoriams

 

 

 

LST EN 60335-2-35:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002)

LST EN 60335-2-35:2000

 

LST EN 60335-2-35:2000/A1+AC:2002

2005-11-01

 

LST EN 60335-2-35:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-36+A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams (IEC 60335-2-36:2002+A1:2004)

LST EN 60335-2-36:2002

2005-12-01

 

LST EN 60335-2-36+A1:2004/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams (IEC 60335-2-36:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-37:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002)

LST EN 60335-2-37:2002

2005-12-01

 

LST EN 60335-2-37:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-38:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-38 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms kepimo plokštėms ir dviplokščiams keptuvams (IEC 60335-2-38:2002)

LST EN 60335-2-38:2002

 

LST EN 60335-2-38:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-38:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-38 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms kepimo plokštėms ir dviplokščiams keptuvams (IEC 60335-2-38:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-39+A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams (IEC 60335-2-39:2002+A1:2004)

LST EN 60335-2-39:2002

 

LST EN 60335-2-39:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-39+A1:2004/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams (IEC 60335-2-39:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-40:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-40:1999

 

LST EN 60335-2-40:1999/A1:2002

 

LST EN 60335-2-40:1999/A11:2005

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-40:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002/A1:2005, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60335-2-40:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

 

 

 

LST EN 60335-2-40:2003/A12:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

 

 

 

LST EN 60335-2-41:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-41 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siurbliams (IEC 60335-2-41:2002)

LST EN 60335-2-41:1999

 

LST EN 60335-2-41:1999/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-41:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-41 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siurbliams (IEC 60335-2-41:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-42:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms (IEC 60335-2-42:2002)

LST EN 60335-2-42+AC:2002

 

LST EN 60335-2-42+AC:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-42:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms (IEC 60335-2-42:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-43:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovintuvams (IEC 60335-2-43:2002)

LST EN 60335-2-43+AC:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-43:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovintuvams (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-43:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovintuvams (IEC 60335-2-43:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-44:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-44 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių lygintuvams (IEC 60335-2-44:2002)

LST EN 60335-2-44:1999

2005-11-01

 

LST EN 60335-2-44:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-44 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių lygintuvams (IEC 60335-2-44:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-45:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-45 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems kaitinimo įrankiams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-45:2002)

LST EN 60335-2-45:1999

2005-12-01

 

LST EN 60335-2-45:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-45 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems kaitinimo įrankiams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-45:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-47:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002)

LST EN 60335-2-47:2002

 

LST EN 60335-2-47:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-47:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-48:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams (IEC 60335-2-48:2002)

LST EN 60335-2-48:2002

 

LST EN 60335-2-48:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-48:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams (IEC 60335-2-48:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-49:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams (IEC 60335-2-49:2002)

LST EN 60335-2-49:2002

 

LST EN 60335-2-49:2002/P:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-49:2004/A1:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams (IEC 60335-2-49:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-50:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms maisto šildynėms (IEC 60335-2-50:2002)

LST EN 60335-2-50:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-50:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms maisto šildynėms (IEC 60335-2-50:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-51:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-51 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo ir vandens tiekimo sistemų stacionariesiems cirkuliaciniams siurbliams (IEC 60335-2-51:2002)

LST EN 60335-2-51:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-51:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-51 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo ir vandens tiekimo sistemų stacionariesiems cirkuliaciniams siurbliams (IEC 60335-2-51:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-52:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams (IEC 60335-2-52:2002)

LST EN 60335-2-52:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-52:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams (IEC 60335-2-52:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-53:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-53 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami saunos šildymo įrangai (IEC 60335-2-53:2002)

LST EN 60335-2-53:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-53:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-53 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami saunos šildymo įrangai (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-54:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams (IEC 60335-2-54:2002)

LST EN 60335-2-54+A11:1999

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-54:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams (IEC 60335-2-54:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-54:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-54:2003/A11:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams

 

 

 

LST EN 60335-2-55:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002)

LST EN 60335-2-55:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-55:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-56:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-56 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami projektoriams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-56:2002)

LST EN 60335-2-56:2000

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-56:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-56 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami projektoriams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-56:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-58:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-58 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms indaplovėms (IEC 60335-2-58:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-58+A1:1999

2007-12-01

 

LST EN 60335-2-58:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-58 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms indaplovėms (IEC 60335-2-58:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-59:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-59:2000

 

LST EN 60335-2-59:2000/A11:2002

 

LST EN 60335-2-59:2000/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-59:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-60:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms (IEC 60335-2-60:2002)

LST EN 60335-2-60:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-60:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms (IEC 60335-2-60:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-61:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-61:2002)

LST EN 60335-2-61:1999

 

LST EN 60335-2-61:2000/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-61:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-61:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-62:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-62 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams skalautuvams (IEC 60335-2-62:2002)

LST EN 60335-2-62+A1:2000

 

LST EN 60335-2-62+A1:2000/A2:2002

2006-02-01

 

LST EN 60335-2-62:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-62 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams skalautuvams (IEC 60335-2-62:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-65:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-65 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami oro valytuvams (IEC 60335-2-65:2002)

LST EN 60335-2-65:1999

 

LST EN 60335-2-65:2000/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-65:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-65 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami oro valytuvams (IEC 60335-2-65:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-66:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams (IEC 60335-2-66:2002)

LST EN 60335-2-66:1999

 

LST EN 60335-2-66:1999/A1:2002

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-66:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams (IEC 60335-2-66:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-70:2003

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-70 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami melžimo įrenginiams (IEC 60335-2-70:2002)

LST EN 60335-2-70:2000

2005-10-01

 

LST EN 60335-2-70:2003/A1:2007

Buitinių ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-70 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami melžimo įrenginiams (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-71:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-71 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šildomiesiems prietaisams, naudojamiems gyvūnams veisti ir auginti (IEC 60335-2-71:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-71+A1:1999

2006-06-01

 

LST EN 60335-2-71:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-71 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šildomiesiems prietaisams, naudojamiems gyvūnams veisti ir auginti (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-73:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-73:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-73+AC:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-73:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-73:2002, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60335-2-74:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002)

LST EN 60335-2-74:1999

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-74:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60335-2-75:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams (IEC 60335-2-75:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-63+AC:2000

 

LST EN 60335-2-75:2003

2007-03-01

 

LST EN 60335-2-75:2004/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams (IEC 60335-2-75:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-75:2004/A11:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams

 

 

 

LST EN 60335-2-78:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-78 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lauko gulstiems spinduliuojamiesiems keptuvams (IEC 60335-2-78:2002)

LST EN 60335-2-78:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-78:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-78 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lauko gulstiems spinduliuojamiesiems keptuvams (IEC 60335-2-78:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-80:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-80 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriams (IEC 60335-2-80:2002)

LST EN 60335-2-80:1999

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-80:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-80 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriams (IEC 60335-2-80:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-81:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-81 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėdų šildytuvams ir šildomiesiems kilimėliams (IEC 60335-2-81:2002)

LST EN 60335-2-81:2000

2006-03-01

 

LST EN 60335-2-81:2004/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-81 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėdų šildytuvams ir šildomiesiems kilimėliams (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-82:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-82 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramogų ir asmeninių paslaugų automatams (IEC 60335-2-82:2002)

LST EN 60335-2-82:2003

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-82:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-82 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramogų ir asmeninių paslaugų automatams (IEC 60335-2-82:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-83:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-83 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems stogvamzdžiams (IEC 60335-2-83:2001)

 

 

 

LST EN 60335-2-83:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-83 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems stogvamzdžiams (IEC 60335-2-83:2001/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-84:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams (IEC 60335-2-84:2002)

LST EN 60335-2-84:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-84:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams (IEC 60335-2-84:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-85:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002)

LST EN 60335-2-85:2000

 

LST EN 60335-2-85:2000/A1:2002

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-85:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-86:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms (IEC 60335-2-86:2002, modifikuotas)

LST EN 60335-2-86:2003

2007-08-01

 

LST EN 60335-2-86:2005/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms (IEC 60335-2-86:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-87:2003

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvulių apsvaiginimo įrenginiams (IEC 60335-2-87:2002)

LST EN 60335-2-87:2000

2005-10-01

 

LST EN 60335-2-87:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvūnų apsvaiginimo įrenginiams (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-88:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-88 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams, naudojamiems kartu su šildymo, ventiliacijos arba oro kondicionavimo sistemomis (IEC 60335-2-88:2002)

LST EN 60335-2-88:2000

2005-12-01

 

LST EN 60335-2-89:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi arba kompresoriumi (IEC 60335-2-89:2002)

 

 

 

LST EN 60335-2-89:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi arba kompresoriumi (IEC 60335-2-89:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60335-2-89:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi arba kompresoriumi

 

 

 

LST EN 60335-2-89:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo kondensatoriumi arba kompresoriumi (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007)

 

 

 

LST EN 60335-2-90:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-90 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms mikrobangų krosnelėms (IEC 60335-2-90:2006)

LST EN 60335-2-90:2003

 

LST EN 60335-2-90:2003/A1:2003

2009-03-01

 

LST EN 60335-2-96:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-96 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankstiesiems lakštiniams patalpų šildymo elementams (IEC 60335-2-96:2002)

 

 

 

LST EN 60335-2-96:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-96 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankstiesiems lakštiniams patalpų šildymo elementams (IEC 60335-2-96:2002/A1:2003)

 

 

 

LST EN 60335-2-97:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-97 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suvyniojamųjų anginių, stoginių, žaliuzių varytuvams ir panašiai įrangai (IEC 60335-2-97:2002, modifikuotas + A1:2004, modifikuotas)

LST EN 60335-2-97:2003

 

LST EN 60335-2-97:2003/A11:2007

2009-04-01

 

LST EN 60335-2-98:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams (IEC 60335-2-98:2002)

LST EN 60335-2-98+A1:2000

2006-05-01

 

LST EN 60335-2-98:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams (IEC 60335-2-98:2002/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-99:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-99 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams garų rinktuvams (IEC 60335-2-99:2003)

 

 

 

LST EN 60335-2-101:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garintuvams (IEC 60335-2-101:2002)

 

 

 

LST EN 60335-2-101:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garintuvams (IEC 60335-2-101:2002/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-102:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-102 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dujomis, mazutu ir kietuoju kuru kūrenamiems prietaisams, turintiems elektrines jungtis (IEC 60335-2-102:2004, modifikuotas)

LST EN 50165+AC:2000

 

LST EN 50165+AC:2000/A1:2002

2009-04-01

 

LST EN 60335-2-105:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-105 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami daugiafunkcėms dušo kabinoms (IEC 60335-2-105:2004)

 

 

 

LST EN 60335-2-105:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-105 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami daugiafunkcėms dušo kabinoms (IEC 60335-2-105:2004/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60335-2-106:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-106 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems kilimams ir patalpų šildymo blokams, įrengtiems po nuimamosiomis grindų dangomis (IEC 60335-2-106:2007)

 

 

 

LST EN 60360:2000

Standartinis lempos cokolio virštemperatūrio matavimo metodas (IEC 60360:1998)

 

 

 

LST EN 60399:2005

Lempų lizdų su žiediniu lempos gaubto laikikliu cilindrinis sriegis (IEC 60399:2004)

LST EN 60399+A1+A2:2000

2007-10-01

 

LST EN 60399:2005/A1:2009

Lempų lizdų su žiediniu lempos gaubto laikikliu cilindrinis sriegis (IEC 60399:2004/A1:2008)

 

 

 

LST EN 60400:2001

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC 60400:1999, modifikuotas)

LST EN 60400+A1+A2:2003

2009-03-02

 

LST EN 60400:2001/A1:2002

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC 60400:1999/A1:2002)

 

 

 

LST EN 60400:2001/A2:2005

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC60400:1999/A2:2004)

 

 

 

LST EN 60423:2008

Vamzdžių sistemos elektros ir ryšių kabelių tinklams įrengti. Išoriniai elektrinių įrenginių vamzdžių skersmenys ir vamzdžių bei jungiamųjų detalių sriegiai (IEC 60423:2007)

LST EN 60423:2001

2010-10-01

 

LST EN 60432-1:2000

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Buitinės ir panašios paskirties bendrojo apšvietimo volframo lempos (IEC 60432-1:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60432-1:2000/A1:2005

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Buitinės ir panašios paskirties bendrojo apšvietimo volframo lempos (IEC 60432-1:1999/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60432-2:2000

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Buitinės ir panašios paskirties halogeninės bendrojo apšvietimo lempos (IEC 60432-2:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60432-2:2000/A1:2005

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Buitinės ir panašios paskirties halogeninės bendrojo apšvietimo lempos (IEC 60432-2:1999/A1:2005, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60432-3:2003

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Halogeninės volframo lempos (ne transporto priemonėms) (IEC 60432-3:2002)

 

 

 

LST EN 60432-3:2003/A1:2005

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Halogeninės volframo lempos (ne transporto priemonėms) (IEC 60432-3:2002/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60432-3:2003/A2:2008

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Halogeninės volframo lempos (ne transporto priemonėms) (IEC 60432-3:2002/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60439-1:2002

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Patikrinto ir iš dalies patikrinto tipo sąrankos (IEC 60439-1:1999)

 

 

 

LST EN 60439-1:2002/A1:2004

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Patikrinto ir iš dalies patikrinto tipo sąrankos (IEC 60439-1:1999/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60439-2:2002

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šynlaidžių sistemoms (IEC 60439-2:2000)

LST EN 60439-2:2000

2003-04-01

 

LST EN 60439-2:2002/A1:2005

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šynlaidžių sistemoms (IEC 60439-2:2000/A1:2005)

 

 

 

LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 3 dalis. Nespecialistų naudojamų elektros skirstymo įrenginių sąrankų ypatingieji reikalavimai. Skirstomosios lentos (IEC 60439-3:1990+A1:1993+A2:2001, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60439-4:2005

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami statybviečių sąrankoms (IEC 60439-4:2004)

LST EN 60439-4+A1+A2:2002

 

LST EN 60439-4+A1+A2:2002/A11:2004

2007-09-01

 

LST EN 60439-5:2007

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami bendrųjų elektros tinklų skirstomosioms sąrankoms (IEC 60439-5:2006)

LST EN 60439-5+A1:2000

 

LST EN 50300:2004

2009-09-01

 

LST EN 60446:2000

Žmonių ir mašinų sąsajos bendrieji ir saugos principai. Laidininkų žymėjimas spalvomis arba skaitmenimis (IEC 60446:1999)

 

 

 

LST EN 60446:2007

Žmogaus ir mašinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, ženklinimas ir identifikavimas. Spalvinis ar raidinis-skaitmeninis laidininkų identifikavimas (IEC 60446:2007)

LST EN 60446:2000

2010-03-01

 

LST EN 60477+A1:2000

Laboratoriniai nuolatinės srovės varžai ir varžynai (IEC 60477:1974+A1:1997)

 

 

 

LST EN 60477-2+A1:2000

Laboratoriniai rezistoriai. 2 dalis. Laboratoriniai kintamosios srovės rezistoriai (IEC 60477-2:1979+A1:1997)

 

 

 

LST EN 60519-1:2004

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60519-1:2003)

LST EN 60519-1:2000

2006-10-01

 

LST EN 60519-2:2007

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varžinio kaitinimo įrangai (IEC 60519-2:2006)

LST EN 60519-2:2000

2009-09-01

 

LST EN 60519-3:2005

Elektrinio kaitinimo įrenginių sauga. 3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indukcinio ir tiesioginio elektrinio kaitinimo ir indukcinio lydymo įrenginiams (IEC 60519-3:2005)

LST EN 60519-3:2000

2008-04-01

 

LST EN 60519-4:2007

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankinių krosnių įrenginiams (IEC 60519-4:2006)

LST EN 60519-4+A1:2000

2009-09-01

 

LST EN 60519-6:2003

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 6 dalis. Saugos reikalavimai, keliami pramoninei mikrobangų kaitinimo įrangai (IEC 60519-6:2002)

 

 

 

LST EN 60519-8:2005

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrošlakinio perlydymo krosnims (IEC 60519-8:2005)

 

 

 

LST EN 60519-9:2006

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami aukštadažnei dielektrinio kaitinimo įrangai (IEC 60519-9:2005)

LST EN 60519-9:2000

2008-10-01

 

LST EN 60519-10:2005

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramoninės ir komercinės paskirties trasų varžinio elektrinio kaitinimo sistemoms (IEC 60519-10:2005)

 

 

 

LST EN 60519-11:2000

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektromagnetinio skystųjų metalų maišymo, pernašos arba išpilstymo įrangai (IEC 60519-11:1997)

 

 

 

LST EN 60519-21:2000

Elektrinės kaitinimo įrangos sauga. 21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varžinio kaitinimo įrenginiams. Stiklo kaitinimo ir lydymo įrenginiai (IEC 60519-21:1998+AC:1999)

 

 

 

LST EN 60523+A2:2000

Nuolatinės srovės potenciometrai (IEC 60523:1975+A1:1979+AC:1980+A2:1997)

 

 

 

LST EN 60524+A2:2000

Varžiniai nuolatinės įtampos dalytuvai (IEC 60524:1975+A1:1981+A2:1997)

 

 

 

LST EN 60529:1999

Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989)

 

 

 

LST EN 60529:1999/A1+AC:2002

Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989/A1:1999)

 

 

 

LST EN 60564+A2:2000

Nuolatinės srovės varžos matavimo tilteliai (IEC 60564:1977+A1:1981+A2:1997)

 

 

 

LST EN 60570+A1+A11+AC:2000

Bėginės šviestuvų elektros tiekimo sistemos (IEC 60570:1995+A1:1998+A11:1998, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60570+A1+A11+AC:2000/A2:2002

Bėginės šviestuvų elektros tiekimo sistemos (IEC 60570:1995/A2:2000)

 

 

 

LST EN 60570-2-1+A1:2000

Bėginės šviestuvų elektros tiekimo sistemos. 2 dalis. Mišrios elektros tiekimo sistemos. 1 skyrius. I ir III klasės (IEC 60570-2-1:1994+A1:1996)

 

 

 

LST EN 60570:2003

Bėginės šviestuvų elektros tiekimo sistemos (IEC 60570:2003, modifikuotas)

LST EN 60570-2-1+A1:2000

 

LST EN 60570+A1+A11+AC:2000

 

LST EN 60570+A1+A11+AC:2000/A2:2002

2010-03-01

 

LST EN 60598-1:2004

Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai (IEC 60598-1:2003 + 2004 m. vasario mėn. pataisa, modifikuotas)

LST EN 60598-1+A11+AC+A12:2003

2007-07-01

 

LST EN 60598-1:2004/A1:2007

Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai (IEC 60598-1:2003/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60598-2-1:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 1 skyrius. Tvirtinamieji bendrosios paskirties šviestuvai (IEC 60598-2-1:1979+A1:1987)

 

 

 

LST EN 60598-2-2+A1:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 2 skyrius. Įleidžiamieji šviestuvai (IEC 598-2-2:1996)

 

 

 

LST EN 60598-2-3+A1+AC:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 3 skyrius. Kelių ir gatvių šviestuvai (IEC 60598-2-3:1993)

 

 

 

LST EN 60598-2-3+A1+AC:2000/A2:2002

Šviestuvai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai (IEC 60598-2-3:1993/A2:2000)

 

 

 

LST EN 60598-2-3:2003

Šviestuvai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai (IEC 60598-2-3:2002)

LST EN 60598-2-3+A1+AC:1999

 

LST EN 60598-2-3+A1+AC:2000/A2:2002

2010-02-01

 

LST EN 60598-2-4:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 4 skyrius. Kilnojamieji bendrosios paskirties šviestuvai (IEC 60598-2-4:1997)

 

 

 

LST EN 60598-2-5+AC:1999

Šviestuvai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Prožektoriai (IEC 60598-2-5:1998)

LST EN 60598-2-5+A2:2003

2005-04-01

 

LST EN 60598-2-6+A1:2000

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 6 skyrius. Šviestuvai su įmontuotais kaitrinių lempų transformatoriais ar keitikliais (IEC 60598-2-6:1994+A1:1996)

 

 

 

LST EN 60598-2-7+A2+A13:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 7 skyrius. Nešiojamieji sodų šviestuvai (IEC 60598-2-7:1982, 1 leidimas + A1:1987, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-8:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 8 skyrius. Rankiniai šviestuvai (IEC 60598-2-8:1996, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-8:1999/A2:2008

Šviestuvai. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Rankiniai šviestuvai (IEC 60598-2-8:1996/A2:2007)

 

 

 

LST EN 60598-2-8:2000/A1:2002

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 8 skyrius. Rankiniai šviestuvai (IEC 60598-2-8:1996/A1:2000)

 

 

 

LST EN 60598-2-9+A1:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 9 skyrius. Fotografavimo ir filmavimo šviestuvai (neprofesionalams) (IEC 60598-2-9:1987, 2 leidimas)

 

 

 

LST EN 60598-2-10:2004

Šviestuvai. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Vaikiški kilnojamieji šviestuvai (IEC 60598-2-10:2003)

LST EN 60598-2-10+A1+A2:2000

2006-07-01

 

LST EN 60598-2-11:2005

Šviestuvai. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Akvariumo šviestuvai (IEC 60598-2-11:2005)

 

 

 

LST EN 60598-2-12:2006

Šviestuvai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Pagrindiniai kištukiniai naktinių lempų lizdai (IEC 60598-2-12:2006)

 

 

 

LST EN 60598-2-13:2006

Šviestuvai. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Į žemę įleidžiami šviestuvai (IEC 60598-2-13:2006)

 

 

 

LST EN 60598-2-17+A2+AC:2000

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 17 skyrius. Scenos, televizijos, kino ir fotografijos studijų (lauko ir vidaus) šviestuvai (IEC 60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990)

 

 

 

LST EN 60598-2-19+A2:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 19 skyrius. Apipučiamieji šviestuvai (saugos reikalavimai) (IEC 60598-2-19:1981, 1 leidimas+A1:1987, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-20+A1+AC:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 20 skyrius. Apšvietimo girliandos (IEC 60598-2-20:1996+A1:1998, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-20+A1+AC:2000/A2:2004

Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos (IEC 60598-2-20:1996/A2:2002, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-22+AC:1999

Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai (IEC 60598-2-22:1997, modifikuotas)

LST EN 60598-2-22:2003

2008-03-01

 

LST EN 60598-2-22+AC:1999/A1:2004

Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai (IEC 60598-2-22:1997/A1:2002)

LST EN 60598-2-22:2003

2008-03-01

 

LST EN 60598-2-22+AC:1999/A2:2008

Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai (IEC 60598-2-22:1997/A2:2008)

 

 

 

LST EN 60598-2-23+AC:2000

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 23 skyrius. Žemiausiosios įtampos apšvietimo įranga su kaitinamosiomis lempomis (IEC 60598-2-23:1996)

 

 

 

LST EN 60598-2-23+AC:2001/A1:2002

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 23 skyrius. Žemiausiosios įtampos apšvietimo įranga su kaitinamosiomis lempomis (IEC 60598-2-23:1996/A1:2000)

 

 

 

LST EN 60598-2-24:2000

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 24 skyrius. Ribotos paviršiaus temperatūros šviestuvai (IEC 60598-2-24:1997, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60598-2-25:1999

Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 25 skyrius. Ligoninių ir sveikatos priežiūros pastatų klinikinių patalpų šviestuvai (IEC 60598-2-25:1994+1994 pataisa)

 

 

 

LST EN 60598-2-25:1999/A1:2005

Šviestuvai. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Ligoninių ir sveikatos priežiūros pastatų klinikinių patalpų šviestuvai (IEC 60598-2-25:1994/A1:2004)

 

 

 

LST EN 60618:2000

Induktyvieji įtampos dalytuvai (IEC 60618:1978+A1:1981)

 

 

 

LST EN 60618:2000/A2:2002

Induktyvieji įtampos dalytuvai (IEC 60618:1978/A2:1997)

 

 

 

LST EN 60645-1:2002

Elektroakustika. Audiometrai. 1 dalis. Grynojo tono audiometrai (IEC 60645-1:2001)

LST EN 60645-1:2000

2004-10-01

 

LST EN 60645-3:2000

Audiometrai. 3 dalis. Trumpieji klausos testavimo signalai, naudojami audiometrijoje ir neurootologijoje (IEC 60645-3:1994)

 

 

 

LST EN 60645-3:2007-11

Elektroakustika. Audiometrinė įranga. 3 dalis. Trumpieji tyrimo signalai (IEC 60645-3:2007)

LST EN 60645-3:2000

2010-06-01

 

LST EN 60645-4:2000

Audiometrai. 4 dalis. Išplėstosios aukštųjų dažnių juostos audiometrijos įranga (IEC 60645-4:1994)

 

 

 

LST EN 60662+A:2000

Didžiaslėgės natrio lempos (IEC 60662:1980+A1:1986 - A10:1997)

 

 

 

LST EN 60664-1:2003

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 1 dalis. Principai, reikalavimai ir bandymai (IEC 60664-1:1992+A1:2000+A2:2002)

LST HD 625.1 S1+AC:2002

2006-04-01

 

LST EN 60664-1:2007

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 1 dalis. Principai, reikalavimai ir bandymai (IEC 60664-1:2007)

LST EN 60664-1:2003

2010-07-01

 

LST EN 60664-3:2004

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 3 dalis. Padengimo, užliejimo arba apliejimo naudojimas apsaugant nuo užteršimo (IEC 60664-3:2003)

LST 1715-3:2000

2006-04-01

 

LST EN 60664-4:2006

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 4 dalis. Aukštadažnės įtampos gradientų nagrinėjimas (IEC 60664-4:2005)

 

 

 

LST EN 60664-5:2004

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 5 dalis. Išsamus 2 mm ir mažesnių ortarpių ir paviršinio nuotėkio kelių nustatymo metodas (IEC 60664-5:2003)

 

 

 

LST EN 60664-5:2008

Žemosios įtampos sistemų įrangos izoliacijos parinktis. 5 dalis. Išsamus 2 mm ir mažesnių ortarpių ir paviršinio nuotėkio kelių nustatymo metodas (IEC 60664-5:2007)

LST EN 60664-5:2004

2010-10-01

 

LST EN 60669-1:2002

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektros įrenginių jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60669-1:1998, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60669-1:2002/A1:2002

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektros įrenginių jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60669-1:1998/A1:1999, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60669-2-1:2004

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniai jungikliai (IEC 60669-2-1:2002, modifikuotas)

LST EN 60669-2-1:2001

2009-07-01

 

LST EN 60669-2-2:2007

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektromagnetiniai nuotolinio valdymo jungikliai (NVJ) (IEC 60669-2-2:2006)

LST EN 60669-2-2+A1:2000

2009-09-01

 

LST EN 60669-2-3:2007

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Vėlinimo jungikliai (VJ) (IEC 60669-2-3:2006)

LST EN 60669-2-3:2000

2009-09-01

 

LST EN 60669-2-4:2005

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Skyrikliai (IEC 60669-2-4:2004, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60670-1:2005

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių elektrinių pagalbinių reikmenų dėžutės ir gaubtai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60670-1:2002 + 2003 m. pataisa, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60670-21:2007

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių elektrinių pagalbinių reikmenų dėžutės ir gaubtai. 21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dėžutėms ir gaubtams, turintiems pakabinimo priemones (IEC 60670-21:2004, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60670-22:2007

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių elektrinių pagalbinių reikmenų dėžutės ir gaubtai. 22 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sujungimo dėžutėms ir gaubtams (IEC 60670-22:2003, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60691:2003

Šiluminiai saugikliai. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (IEC 60691:2002)

LST EN 60691:2000

 

LST EN 60691:2000/A2:2002

2005-12-01

 

LST EN 60691:2003/A1:2007

Šiluminiai saugikliai. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (IEC 60691:2002/A1:2006)

 

 

 

LST EN 60695-1-1:2001

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-1 dalis. Gaisrinio elektrotechninių gaminių pavojingumo įvertinimas. Bendrieji nurodymai (IEC 60695-1-1:1999+AC:2000)

LST EN 60695-1-1:1999

2001-12-05

 

LST EN 60695-2-10:2002

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 2-10 dalis. Bandymo įkaitinta (žėrinčia) viela metodai. Bandymo įkaitinta viela įranga ir bendrosios bandymo operacijos (IEC 60695-2-10:2000)

LST EN 60695-2-1/0:2000

2004-05-01

 

LST EN 60695-2-11:2002

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 2-11 dalis. Bandymo įkaitinta (žėrinčia) viela metodai. Galutinio gaminio užsiliepsnojamumo bandymo įkaitinta viela metodas (IEC 60695-2-11:2000)

LST EN 60695-2-1/1:2000

2004-05-01

 

LST EN 60695-2-12:2002

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 2-12 dalis. Bandymo įkaitinta (žėrinčia) viela metodai. Medžiagų užsiliepsnojamumo bandymo įkaitinta viela metodas (IEC 60695-2-12:2000)

LST EN 60695-2-1/2:2000

2004-05-01

 

LST EN 60695-2-13:2002

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 2-13 dalis. Bandymo įkaitinta (žėrinčia) viela metodai. Medžiagų degumo bandymo įkaitinta viela metodas (IEC 60695-2-13:2000)

LST EN 60695-2-1/3:2000

2004-05-01

 

LST EN 60695-10-2:2004

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 10-2 dalis. Nenormalus karštis. Bandymas spaudžiant rutulį (IEC 60695-10-2:2003)

 

 

 

LST EN 60695-10-3:2003

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 10-3 dalis. Nenormalus karštis. Deformacijos dėl liejimo įtempių panaikinimo bandymas (IEC 60695-10-3:2002)

 

 

 

LST EN 60695-11-2:2004

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-2 dalis. Bandymo liepsnos. 1 kW vardinės galios paruošto mišinio liepsna. Įranga, patvirtinamojo bandymo tvarka ir nurodymai (IEC 60695-11-2:2003)

LST EN 60695-2-4/1+A1:1998

2006-10-01

 

LST EN 60695-11-5:2005

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-5 dalis. Bandymo liepsnos. Bandymo adatine liepsna metodas. Aparatūra, patvirtinamojo bandymo įtaisas ir nurodymai (IEC 60695-11-5:2004)

LST EN 60695-2-2+A1:1999

2008-02-01

 

LST EN 60695-11-10:2000

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-10 dalis. Bandymo liepsnos. Bandymo 50 W horizontaliąja ir vertikaliąja liepsna metodai (IEC 60695-11-10:1999)

 

 

 

LST EN 60695-11-10:2000/A1:2003

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-10 dalis. Bandymo liepsnos. Bandymo 50 W galios horizontaliąja ir vertikaliąja liepsna metodai (IEC 60695-11-10:1999/A1:2003)

 

 

 

LST EN 60695-11-20:2000

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-20 dalis. Bandymo liepsnos. Bandymo 500 W galios liepsna metodai (IEC 60695-11-20:1999)

 

 

 

LST EN 60695-11-20:2000/A1:2003

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 11-20 dalis. Bandymo liepsnos. Bandymo 500 W galios liepsna metodai (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

 

 

 

LST EN 60702-1:2003

Ne didesnės kaip 750 V vardinės įtampos kabeliai su mineralinės medžiagos izoliacija ir jų galų paruošimas. 1 dalis. Kabeliai (IEC 60702-1:2002)

LST 1600-1:2000

2005-03-01

 

LST EN 60702-2:2003

Ne didesnės kaip 750 V vardinės įtampos kabeliai su mineralinės medžiagos izoliacija ir jų galų paruošimas. 2 dalis. Galų paruošimas (IEC 60702-2:2002)

LST 1600-2:2000

2005-03-01

 

LST EN 60715:2002

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių matmenys. Standartinis elektrinių įtaisų montavimas perjungimo ir valdymo įrangoje ant bėginių mechaninio tvirtinimo laikiklių (IEC 60715:1981+A1:1995)

 

 

 

LST EN 60719:1999

450/750 V ir mažesnės vardinės įtampos su apvaliaisiais vario laidininkais kabelių išorinių matmenų vidurkio apatinės ir viršutinės ribų apskaičiavimas (IEC 60719:1992)

 

 

 

LST EN 60728-11:2005

Kabeliniai televizinių ir garsinių signalų bei dialoginių paslaugų tinklai. 11 dalis. Sauga (IEC 60728-11:2005, modifikuotas)

LST EN 50083-1+A1+A2+AC:2000

2008-04-01

 

LST EN 60730-1+A11:2002

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:1999, modifikuotas)

LST EN 60730-1+A+AC:1999

2002-04-05

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A1:2005

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:1999/A1:2003, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A12:2004

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A13:2004

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A14:2005

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A15:2007

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60730-1+A11:2002/A2:2009

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:1999/A2:2007, modifikuotas)

LST EN 60730-1+A11:2002/A15:2007

2011-06-01

 

LST EN 60730-1+A+AC:2003

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:1993+A1:1997+A2:1998, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-1+A+AC:2003/A18:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

 

LST EN 60730-2-2:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami variklių šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-2:2001, modifikuotas)

LST EN 60730-2-2+A11+A1+A2:1999

2009-03-01

 

LST EN 60730-2-2:2002/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami variklių šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-2:2001/A1:2005, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-2:2002/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami variklių šiluminiams saugikliams

 

 

 

LST EN 60730-2-3+A1:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai vamzdinių fluorescencinių lempų balastų šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-3:1990, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-3+A1:1999/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vamzdinių fluorescencinių lempų balastų šiluminiams saugikliams

 

 

 

LST EN 60730-2-3+A1:1999/A2:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vamzdinių fluorescencinių lempų balastų šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-3:1990/A2:2001)

 

 

 

LST EN 60730-2-3:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vamzdinių liuminescencinių lempų balastų šiluminiams apsauginiams įtaisams (IEC 60730-2-3:2006, modifikuotas)

LST EN 60730-2-3+A1:1999

 

LST EN 60730-2-3+A1:1999/A2:2002

 

LST EN 60730-2-3+A1:1999/A11:2005

2010-09-01

 

LST EN 60730-2-4+A1:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai hermetiškų ir pusiau hermetiškų variklinių kompresorių variklių šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-4:1990, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-4+A1:1999/A2:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami hermetiškų ir pusiau hermetiškų variklinių kompresorių variklių šiluminiams saugikliams (IEC 60730-2-4:1990/A2:2001, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-4:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami hermetiškų ir pusiau hermetiškų variklinių kompresorių variklių šiluminiams apsauginiams įtaisams (IEC 60730-2-4:2006, modifikuotas)

LST EN 60730-2-4+A1:1999

 

LST EN 60730-2-4+A1:1999/A2:2004

2010-09-01

 

LST EN 60730-2-5:2003

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinėms elektrinėms degiklių valdymo sistemoms (IEC 60730-2-5:2000, modifikuotas)

LST EN 60730-2-5+A1+A2+AC:2000

2008-12-01

 

LST EN 60730-2-5:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinėms elektrinėms degiklių valdymo sistemoms (IEC 60730-2-5:2000/A1:2004, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-5:2003/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinėms elektrinėms degiklių valdymo sistemoms

 

 

 

LST EN 60730-2-6+A1+A2+AC:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant ir mechaninius reikalavimus, automatiniams elektriniams slėgiui jautriems valdytuvams (IEC 60730-2-6:1991, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-7+A12+A11+A1+AC:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai laikmačiams ir laikmačių jungikliams (IEC 60730-2-7:1990, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-7+A+AC:1999/A13:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikmačiams ir laikmačių jungikliams

 

 

 

LST EN 60730-2-7+A+AC:1999/A14:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikmačiams ir laikmačių jungikliams

 

 

 

LST EN 60730-2-8:2003

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant ir mechaninius reikalavimus, keliami elektriniams vandens vožtuvams (IEC 60730-2-8:2000, modifikuotas)

LST EN 60730-2-8+A1+A2+AC:1999

2008-12-01

 

LST EN 60730-2-8:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant ir mechaninius reikalavimus, keliami elektriniams vandens vožtuvams (IEC 60730-2-8:2000/A1:2002, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-9:2003

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems valdytuvams (IEC 60730-2-9:2000, modifikuotas)

LST EN 60730-2-9+A1+A11+A2+AC:2000

 

LST EN 60730-2-9+A:2000/A12:2002

2008-12-01

 

LST EN 60730-2-9:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems valdytuvams (IEC 60730-2-9:2000/A1:2002, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-9:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems valdytuvams

 

 

 

LST EN 60730-2-9:2003/A12:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems valdytuvams

 

 

 

LST EN 60730-2-9:2003/A2:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems valdytuvams (IEC 60730-2-9:2000/A2:2004, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-10+A1+AC:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai variklių paleidimo relėms (IEC 60730-2-10:1991+A1:1994, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-10+A1+AC:1999/A2:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami variklių paleidimo relėms (IEC 60730-2-10:1991/A2:2001, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-10:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami variklių paleidimo relėms (IEC 60730-2-10:2006)

LST EN 60730-2-10+A1+AC:1999

 

LST EN 60730-2-10+A1+AC:1999/ A2:2002

2010-09-01

 

LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai elektros energijos reguliatoriams (IEC 60730-2-11:1993)

 

 

 

LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektros energijos reguliatoriams

 

 

 

LST EN 60730-2-11:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami energijos reguliatoriams (IEC 60730-2-11:2006)

LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999

 

LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999/A11:2005

2010-10-01

 

LST EN 60730-2-12:2006

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms durų spynoms (IEC 60730-2-12:2005, modifikuotas)

LST EN 60730-2-12+A1:1999

 

LST EN 60730-2-12+A1:1999/A11:2005

2008-10-01

 

LST EN 60730-2-12:2006/A11:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms durų spynoms

 

 

 

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai drėgmės valdymo įtaisams (IEC 60730-2-13:1995+A1:1997, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėgmės valdymo įtaisams

 

 

 

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A2:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėgmės valdymo įtaisams (IEC 60730-2-13:1995/A2:2000, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-13:2008

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėgmei jautriems valdymo įtaisams (IEC 60730-2-13:2006, modifikuotas)

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000

 

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A2:2002

 

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/ A11:2005

2010-10-01

 

LST EN 60730-2-14:2000

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai elektriniams paleidikliams (IEC 60730-2-14:1995, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-14:2000/A1:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams paleidikliams (IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)

 

 

 

LST EN 60730-2-14:2000/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams paleidikliams

 

 

 

LST EN 60730-2-14:2000/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams paleidikliams (IEC 60730-2-14:1995/A2:2007, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-15+A1:1999

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai automatiniams elektriniams katilų vandens lygio valdymo įtaisams su plūdiniais ar elektrodiniais jutikliais (IEC 60730-2-15:1994)

 

 

 

LST EN 60730-2-15+A1:1999/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatiniams elektriniams katilų vandens lygio valdymo įtaisams su plūdiniais ar elektrodiniais jutikliais

 

 

 

LST EN 60730-2-16+A1+AC:2000

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai buitiniams ir panašios paskirties automatiniams elektriniams plūdiniams vandens lygio valdymo įtaisams (IEC 60730-2-16:1995+A1:1997, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-16+A1:2000/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams ir panašios paskirties automatiniams elektriniams plūdiniams vandens lygio valdymo įtaisams

 

 

 

LST EN 60730-2-16+A1:2000/A2:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams ir panašios paskirties automatiniams elektriniams plūdiniams vandens lygio valdymo įtaisams (IEC 60730-2-16:1995/A2:2001)

 

 

 

LST EN 60730-2-18:2002

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant mechaninius, keliami automatiniams elektriniams jutikliniams vandens ir oro srauto valdymo įtaisams (IEC 60730-2-18:1997, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-18:2002/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-18 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant mechaninius reikalavimus, keliami automatiniams elektriniams jutikliniams vandens ir oro srauto valdymo įtaisams

 

 

 

LST EN 60730-2-19:2003

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-19 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant mechaninius reikalavimus, keliami elektra valdomiems degiųjų skysčių vožtuvams (IEC 60730-2-19:1997+A1:2000, modifikuotas)

 

 

 

LST EN 60730-2-19:2003/A11:2005

Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-19 dalis. Ypatingieji reikalavimai, įskaitant mechaninius reikalavimus, keliami elektra valdomiems degiųjų skysčių vožtuvams