LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 658/831/74 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 12 d. Nr. D1-28/1B-10/B1-22

Vilnius

 

Pakeičiame Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/74 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097, Nr. 167-6158; 2007, Nr. 29-1068) ir įrašome 15.1, 21, 37, 41 punktuose vietoje žodžių „Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūra“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Muitinės departamento

prie Finansų ministerijos

generalinis direktorius                                                       Antanas Šipavičius

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius                                                   Kazimieras Lukauskas