LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. XI-545

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649; 2001, Nr. 71-2524; 2002, Nr. 112-4975; 2006, Nr. 42-1503)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. 16 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Buvusias 16 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 2 ir 3 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________