Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2006, Nr. 95-3731; 2008, Nr. 36-1285):

1. Pripažinti netekusiu galios 4.203 punktą.

2. Papildyti šiuo 4.2072 punktu:

 

„4.2072.

B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo išdavimą

35 litai“.

 

3. Papildyti šiuo 4.2073 punktu:

 

„4.2073.

B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo dublikato išdavimą

22 litai“.

 

4. Papildyti šiuo 4.2074 punktu:

 

„4.2074.

B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą

35 litai“.

 

5. Papildyti šiuo 4.2075 punktu:

 

„4.2075.

B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato išdavimą

22 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________