Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1006

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2005, Nr. 78-2840; 2008, Nr. 84-3360; 2009, Nr. 66-2620):

1.1. Įrašyti 10 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijai“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybai“.

1.2. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybos“.

1.3. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijos“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnybos“.

1.4. Įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ