Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Vyriausybės 2009 M. sausio 21 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

2009 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 860

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 32 „Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2009, Nr. 10-374, Nr. 67-2691, Nr. 90-3876) ir išdėstyti priedą „2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“ nauja redakcija (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 32

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 860 redakcija)

 

2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos pavadinimas

Funkcijų klasifikacijos kodas

Asignavimai, tūkst. litų

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

I. PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

01.900.0001

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

 

 

 

01

01

Respublikos Prezidento ir Prezidento kanceliarijos veiklos užtikrinimas

01

15 629

15 189

6 947

440

 

 

 

10

256

256

0

0

01

02

Kitos bendrosios paslaugos

01

2 072

831

0

1 241

 

 

Iš viso

 

17 957

16 276

6 947

1 681

02.900.0002

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

 

 

 

01

01

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

01

85 639

85 121

52 502

518

01

02

Kitos bendrosios paslaugos (centralizuotos tiekimo ir pirkimo paslaugos ir kiti darbai)

01

3 076

3 076

0

0

01

03

Lietuvos Respublikos Seimo darbas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sąlygomis

01

7 068

6 368

2 784

700

01

04

ESBO PA sesijos, vyksiančios 2009 metais Vilniuje, parengimo ir organizavimo išlaidos

01

8 878

5 578

30

3 300

01

05

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo įgyvendinimas

01

195

195

46

0

 

 

 

10

3 304

3 304

0

0

01

88

Specialioji lėšų, gaunamų už teikiamas mokamas paslaugas, programa

01

276

276

80

0

 

 

Iš viso

 

108 436

103 918

55 442

4 518

03.900.0003

Vyriausioji rinkimų komisija

 

 

 

 

 

01

01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

01

28 434

28 434

444

0

01

02

Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos užtikrinimas

01

1 149

1 149

798

0

 

 

Iš viso

 

29 583

29 583

1 242

0

04.900.0004

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

 

 

 

01

01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

01

3 438

3 408

2 220

30

 

 

Iš viso

 

3 438

3 408

2 220

30

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

 

01

03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolės programa

01

22 945

22 514

15 929

431

 

 

Iš viso

 

22 945

22 514

15 929

431

90.900.1576

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

 

01

05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

01

1 181

1 181

674

0

01

06

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo programa

01

437

437

0

0

01

09

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais

01

1 635

1 635

0

0

 

 

Iš viso

 

3 253

3 253

674

0

90.015.1049

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

 

01

01

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių  priežiūra

01

3 621

3 596

2 469

25

 

 

Iš viso

 

3 621

3 596

2 469

25

90.900.1874

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

 

 

 

01

01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė

01

1 342

1 329

923

13

 

 

Iš viso

 

1 342

1 329

923

13

90.900.1808

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

 

 

 

01

01

Žmogaus garbės ir orumo, teisės į asmeninio gyvenimo privatumą apsauga visuomenės informavimo priemonėse

01

633

633

370

0

01

02

Nepilnamečių apsauga nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio  visuomenės informavimo priemonėse

01

415

415

250

0

 

 

Iš viso

 

1 048

1 048

620

0

90.900.1983

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

 

 

 

01

01

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas

07

261

261

169

0

 

 

Iš viso

 

261

261

169

0

90.900.2076

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

 

 

 

01

01

Vaiko teisių  ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

01

1 606

1 586

1 003

20

 

 

Iš viso

 

1 606

1 586

1 003

20

90.900.2004

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

 

01

01

Lygių galimybių užtikrinimas

01

1 499

1 499

712

0

 

 

Iš viso

 

1 499

1 499

712

0

07.900.0007

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

08

742

742

479

0

 

 

Iš viso

 

742

742

479

0

90.900.1553

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

 

 

 

 

 

01

01

Vertybinių popierių rinkos ir pensijų fondų valstybinis reguliavimas ir priežiūra

01

4 372

4 355

2 308

17

 

 

Iš viso

 

4 372

4 355

2 308

17

08.900.0008

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
(nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. – Ministro Pirmininko tarnyba)

 

 

 

 

 

01

01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos organizavimas ir Europos Sąjungos reikalų koordinavimas

01

21 582

20 861

10 475

721

01

02

Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių darbo užmokestis

01

2 580

2 580

1 967

0

01

03

Lietuvos įvaizdžio formavimas

01

0

0

0

0

01

05

Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra

01

3 011

3 006

2 033

5

 

 

Iš viso

 

27 173

26 447

14 475

726

90.900.1773

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

 

 

 

 

01

01

Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra

01

3 865

3 818

2 323

47

 

 

Iš viso

 

3 865

3 818

2 323

47

90.900.2286

Etninės kultūros globos taryba

 

 

 

 

 

01

01

Etninės kultūros valstybinė globa

08

438

438

232

0

 

 

Iš viso

 

438

438

232

0

90.007.0925

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės saugumas

02

4 622

0

0

4 622

 

 

 

03

25 873

24 935

15 398

938

 

 

 

10

1 581

1 581

0

0

02

01

Kontržvalgybos ir įslaptintos informacijos apsaugos stiprinimas ir plėtra

02

20 639

19 813

15 052

826

03

01

Žvalgybos ir kovos su terorizmu stiprinimas ir plėtra

02

8 431

8 367

6 075

64

 

 

Iš viso

 

61 146

54 696

36 525

6 450

90.046.1902

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

 

 

 

 

01

04

Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija

03

20 760

19 313

12 939

1 447

 

 

 

10

595

595

0

0

 

 

Iš viso

 

21 355

19 908

12 939

1 447

II. MINISTERIJOS

09.900.0009

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Bendrosios aplinkos politikos  įgyvendinimo koordinavimas

01

211

211

118

0

 

 

 

05

19 502

19 059

10 453

443

01

02

Valstybinis aplinkos monitoringas, taršos prevencija ir upių baseinų valdymas

05

9 545

9 545

5 286

0

01

03

Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė

05

35 755

32 936

22 531

2 819

01

81

Specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa

05

8 000

7 700

0

300

01

84

Specialioji Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa

05

6 000

6 000

0

0

01

85

Specialioji gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa

05

0

0

0

0

02

05

Gamtos paveldo vertybių išsaugojimas

05

718

715

317

3

 

 

 

08

3 141

3 102

1 774

39

02

82

Specialioji bendrųjų miškų  ūkio reikmių finansavimo programa

04

15 000

14 791

4 143

209

02

83

Specialioji aplinkos sektoriaus biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa

04

900

860

0

40

 

 

 

05

371

356

196

15

03

08

Statybos techninis normavimas ir būsto politikos įgyvendinimas

04

30

30

0

0

 

 

 

06

70

70

0

0

03

09

Specialioji daugiabučių namų modernizavimo programa

06

0

0

0

0

03

10

Specialioji daugiabučių namų modernizavimo programa

 

582 613

582 613

1 089

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

110

Specialioji daugiabučių namų modernizavimo programa (Europos Sąjungos lėšos)

06

438 506

438 506

0

0

03

210

Specialioji daugiabučių namų modernizavimo programa (bendrojo finansavimo  lėšos)

06

60 000

60 000

0

0

03

310

Specialioji daugiabučių namų modernizavimo programa (valstybės biudžeto  lėšos)

06

84 107

84 107

1 089

0

03

86

Specialioji Lietuvos pasiekimų pristatymo pasaulinėje parodoje „Expo 2010“ Kinijoje programa

08

77

77

21

0

04

10

Nacionalinės standartizacijos sistemos vystymas

04

3 392

3 392

1 897

0

04

11

Nacionalinės metrologijos sistemos vystymas

04

2 541

2 509

576

32

04

12

Akreditacijos sistemos įgyvendinimas ir plėtojimas

04

786

786

482

0

 

 

Iš viso

 

688 652

684 752

48 883

3 900

31.900.2763

Energetikos ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Energetikos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas

04

6 142

5 942

2 606

200

01

02

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimas

04

5 336

5 336

0

0

 

 

 

05

651

621

0

30

03

87

Specialioji valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programa

04

7 060

7 060

0

0

50

22

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos)

05

17

17

0

0

72

10

Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa

 

226 900

226 900

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

72

11

Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa (Europos Sąjungos lėšos)

04

213 400

213 400

0

0

72

12

Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa (bendrojo finansavimo lėšos)

04

13 500

13 500

0

0

 

 

Iš viso

 

246 106

245 876

2 606

230

12.900.0032

Finansų ministerija

 

 

 

 

 

01

02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

01

91 285

83 839

17 553

7 446

 

 

 

04

2 159

2 159

0

0

01

04

Skolos valstybės vardu valdymas

01

1 003 429

1 003 429

0

0

01

06

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

01

10 000

10 000

0

0

01

07

Valstybės priskirtų funkcijų ir programų įgyvendinimas savivaldybėse

01

3 021 438

3 021 438

0

0

01

08

Išeitinių išmokų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokėjimas ir įsipareigojimų teisėjams dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies vykdymas

01

13 000

13 000

0

0

01

09

Europos Bendrijų nuosavi ištekliai

01

1 182 000

1 182 000

0

0

01

10

Parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo

01

2 930

2 930

0

0

01

12

Valstybės dokumentų technologinė apsauga

01

3 635

3 195

2 068

440

01

13

Šveicarijos finansinė parama (techninė ir projektų rengimo pagalba)

 

1 215

1 215

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

113

Šveicarijos finansinė parama (techninė ir projektų rengimo pagalba) (finansinės paramos lėšos)

01

1 020

1 020

0

0

01

213

Šveicarijos finansinė parama (techninė ir projektų rengimo pagalba) (bendrojo finansavimo lėšos)

01

195

195

0

0

01

81

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

 

31 100

31 100

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

381

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa (valstybės biudžeto lėšos)

01

14 800

14 800

0

0

 

 

 

10

10 300

10 300

0

0

01

481

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)

10

6 000

6 000

0

0

01

82

Specialioji nuompinigių už valstybės materialųjį turtą, pervestų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, kompensavimo programa

01

8 750

8 750

0

0

47

01

Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidų kompensavimas

01

3 000

3 000

0

0

50

21

Specialioji Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (Europos Sąjungos lėšos)

01

2 009

2 009

0

0

52

01

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa

 

78 323

78 323

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

52

11

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa (Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)

01

29 753

29 753

0

0

52

12

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa (bendrojo finansavimo lėšos)

01

8 207

8 207

0

0

52

17

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa (Norvegijos finansinės paramos lėšos)

01

40 363

40 363

0

0

60

01

Specialioji sanglaudos fondo programa

 

553

553

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

60

11

Specialioji sanglaudos fondo programa (Europos Sąjungos lėšos)

01

553

553

0

0

61

01

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa

 

318 087

318 087

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

61

101

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (Europos Sąjungos lėšos)

01

300 000

300 000

0

0

61

201

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (bendrojo finansavimo lėšos)

01

11 557

11 557

0

0

61

301

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (valstybės biudžeto lėšos)

01

6 438

6 438

0

0

68

01

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos konvergencijos tikslui įgyvendinti administravimas

 

88 894

88 894

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

68

11

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos konvergencijos tikslui įgyvendinti administravimas (Europos Sąjungos lėšos)

01

76 883

76 883

0

0

68

12

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos konvergencijos tikslui įgyvendinti administravimas (bendrojo finansavimo lėšos)

01

12 011

12 011

0

0

 

 

Iš viso

 

5 861 715

5 853 829

19 621

7 886

13.900.0091

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

13

01

Sausumos pajėgos

02

207 691

205 495

117 679

2 196

13

02

Karinės oro pajėgos

02

133 661

90 440

37 605

43 221

13

03

Karinės jūrų pajėgos

02

93 418

55 755

19 682

37 663

13

04

Logistikos pajėgos

02

153 436

117 715

31 148

35 721

 

 

 

07

27 628

27 547

14 716

81

13

05

Karinės mokymo pajėgos

02

21 773

21 667

12 370

106

 

 

 

09

61 309

56 047

29 836

5 262

 

 

 

10

22 463

22 463

0

0

13

06

Specialiųjų operacijų pajėgos

02

29 439

25 746

15 578

3 693

13

09

Karinių operacijų programa

02

64 024

63 923

6 851

101

14

01

Centralizuotos tarnybos

02

86 246

78 842

46 018

7 404

14

02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

02

97 935

93 827

30 401

4 108

14

81

Specialioji paslaugų teikimo programa

02

748

741

210

7

 

 

Iš viso

 

999 771

860 208

362 094

139 563

14.900.0116

Kultūros ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje

08

94 800

94 800

34 351

0

02

01

Paveldo,  istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas

08

65 194

20 564

11 749

44 630

02

02

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra

08

12 542

12 542

1 197

0

02

03

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida

08

8 016

8 016

0

0

03

01

Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtra bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

08

32 633

9 286

4 997

23 347

03

02

Kultūros rėmimo fondas

08

15 495

15 495

0

0

03

81

Specialioji kultūros paslaugų teikimo  programa

08

21 483

19 917

6 080

1 566

 

 

Iš viso

 

250 163

180 620

58 374

69 543

18.900.0173

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

 

01

02

Užimtumo didinimas

 

196 979

196 979

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

102

Užimtumo didinimas (Europos Sąjungos lėšos)

10

146 206

146 206

0

0

01

202

Užimtumo didinimas (bendrojo finansavimo lėšos)

10

21 905

21 905

0

0

01

302

Užimtumo didinimas

10

28 868

28 868

0

0

01

04

Profesinio sveikatos pakenkimo prevencija ir saugos darbe gerinimas

10

177

177

0

0

01

05

Žmogiškųjų išteklių plėtra

 

130 404

130 404

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

105

Žmogiškųjų išteklių plėtra (Europos Sąjungos lėšos)

10

129 845

129 845

0

0

01

205

Žmogiškųjų išteklių plėtra (bendrojo finansavimo lėšos)

10

500

500

0

0

01

305

Žmogiškųjų išteklių plėtra

10

59

59

0

0

01

81

Specialioji mokslinių tyrimų programa

10

700

688

212

12

02

01

Neįgaliųjų socialinė integracija

 

50 558

50 558

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

101

Neįgaliųjų socialinė integracija (Europos Sąjungos lėšos)

10

10 770

10 770

0

0

02

201

Neįgaliųjų socialinė integracija (bendrojo finansavimo lėšos)

10

2 830

2 830

0

0

02

301

Neįgaliųjų socialinė integracija

10

36 958

36 958

0

0

02

02

Socialinių paslaugų plėtra įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

31 564

30 920

11 480

644

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

102

Socialinių paslaugų plėtra įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Europos Sąjungos lėšos)

10

7 692

7 692

0

0

02

202

Socialinių paslaugų plėtra įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (bendrojo finansavimo lėšos)

10

1 358

1 358

0

0

02

302

Socialinių paslaugų plėtra įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

10

22 514

21 870

11 480

644

02

03

Socialinės apsaugos  ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

10

20 516

19 679

8 846

837

02

04

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

 

20 645

20 645

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

104

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (Europos Sąjungos lėšos)

10

17 000

17 000

0

0

02

204

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (bendrojo finansavimo lėšos)

10

100

100

0

0

02

304

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

10

3 545

3 545

0

0

02

06

Vaiko teisių į apsaugą, aprūpinimą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime įgyvendinimas

10

10 823

10 823

0

0

02

08

Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos

10

1 412 603

1 412 603

0

0

02

09

Jaunimo politikos įgyvendinimas

10

3 106

3 106

0

0

02

10

Išmokos vaikams

10

689 107

689 107

0

0

02

11

Socialinės aprėpties stiprinimas

 

25 798

25 798

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

111

Socialinės aprėpties stiprinimas (Europos Sąjungos lėšos)

10

24 650

24 650

0

0

02

311

Socialinės aprėpties stiprinimas

10

1 148

1 148

0

0

02

12

Vaikų išlaikymo fondas

10

44 474

44 474

0

0

02

57

Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

 

5 152

5 152

49

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

157

Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa (Europos Sąjungos lėšos)

10

3 670

3 670

49

0

02

257

Specialioji Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa (bendrojo finansavimo lėšos)

10

1 482

1 482

0

0

60

09

Specialioji Europos pabėgėlių fondo programa

 

2 847

2 847

49

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

60

91

Specialioji Europos pabėgėlių fondo programa (Europos Sąjungos lėšos)

10

2 200

2 200

49

0

60

92

Specialioji Europos pabėgėlių fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos)

10

647

647

0

0

 

 

Iš viso

 

2 645 453

2 643 960

20 636

1 493

20.900.0219

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

 

01

06

Geležinkelių želdinių apsauga ir priežiūra

04

4 662

4 618

0

44

01

08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

04

18 589

17 597

8 292

992

01

10

Susisiekimo vidaus vandens keliais užtikrinimas

 

6 509

5 309

0

1 200

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

110

Susisiekimo vidaus vandens keliais užtikrinimas (Europos Sąjungos lėšos)

04

382

382

0

0

01

210

Susisiekimo vidaus vandens keliais užtikrinimas (bendrojo finansavimo lėšos)

04

68

68

0

0

01

310

Susisiekimo vidaus vandens keliais užtikrinimas (valstybės biudžeto lėšos)

04

6 059

4 859

0

1 200

01

11

Infrastruktūros plėtros ir visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje

 

45 506

45 128

0

378

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

111

Infrastruktūros plėtros ir visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje (Europos Sąjungos lėšos)

04

40 105

40 105

0

0

01

211

Infrastruktūros plėtros ir visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų  vykdymas geležinkelių sektoriuje (bendrojo finansavimo lėšos)

04

0

0

0

0

01

311

Infrastruktūros plėtros ir visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje (valstybės biudžeto lėšos)

04

5 401

5 023

0

378

01

12

Oro uostų infrastruktūros plėtra ir labai svarbių asmenų aptarnavimas

 

106 132

105 632

0

500

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

112

Oro uostų infrastruktūros plėtra ir labai svarbių asmenų aptarnavimas (Europos Sąjungos lėšos)

04

89 730

89 730

0

0

01

212

Oro uostų infrastruktūros plėtra ir labai svarbių asmenų aptarnavimas (bendrojo finansavimo lėšos)

04

15 716

15 716

0

0

01

312

Oro uostų infrastruktūros plėtra ir labai svarbių asmenų aptarnavimas (valstybės biudžeto lėšos)

04

686

186

0

500

01

17

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų priėmimo sąlygų gerinimas

04

0

0

0

0

01

19

Plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtra ir priežiūra kaimo vietovėse

04

2 315

2 315

0

0

01

21

Jūrų uostų infrastruktūros plėtra

 

4 783

4 783

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

121

Jūrų uostų infrastruktūros plėtra (Europos Sąjungos lėšos)

04

4 783

4 783

0

0

01

221

Jūrų uostų infrastruktūros plėtra (bendrojo finansavimo lėšos)

04

0

0

0

0

01

23

Infrastruktūros plėtra kelių transporto sektoriuje

 

726 907

726 907

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

123

Infrastruktūros plėtra kelių transporto sektoriuje (Europos Sąjungos lėšos)

04

726 907

726 907

0

0

01

24

Savivaldybių transporto infrastruktūros plėtra

 

117 561

117 561

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

124

Savivaldybių transporto infrastruktūros plėtra (Europos Sąjungos lėšos)

04

103 170

103 170

0

0

01

224

Savivaldybių transporto infrastruktūros plėtra (bendrojo finansavimo lėšos)

04

14 391

14 391

0

0

 

 

Iš viso

 

1 032 964

1 029 850

8 292

3 114

21.900.0220

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

01

13

Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas

07

25 710

23 110

11 919

2 600

 

 

 

09

1 631

1 631

944

0

02

17

Nacionalinė vaistų politika

07

10 112

10 112

5 063

0

02

22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

 

22 814

22 814

9 115

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

122

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Šveicarų paramos lėšos)

07

8 500

8 500

0

0

02

222

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (bendrojo finansavimo lėšos)

07

0

0

0

0

02

322

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

07

14 314

14 314

9 115

0

03

21

Sveikatos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

 

225 365

206 350

8 101

19 015

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

121

Sveikatos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas (Europos Sąjungos lėšos)

07

142 500

142 500

0

0

03

221

Sveikatos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas (bendrojo finansavimo lėšos)

07

19 643

19 643

0

0

03

321

Sveikatos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

07

63 222

44 207

8 101

19 015

03

81

Specialioji sveikatos priežiūros stiprinimo ir modernizavimo programa

07

10 132

9 422

3 437

710

 

 

 

09

950

950

645

0

 

 

Iš viso

 

296 714

274 389

39 224

22 325

22.900.0326

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

 

10

06

Aukštojo mokslo plėtra

 

146 674

131 199

0

15 475

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

10

106

Aukštojo mokslo plėtra  (Europos Sąjungos lėšos)

09

53 114

53 114

0

0

10

206

Aukštojo mokslo plėtra  (bendrojo finansavimo lėšos)

09

9 327

9 327

0

0

10

306

Aukštojo mokslo plėtra

09

84 233

68 758

0

15 475

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

studijų krepšelis

 

51 016

51 016

0

0

10

07

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra

 

211 961

211 961

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

10

107

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra  (Europos Sąjungos lėšos)

09

182 009

182 009

0

0

10

207

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra  (bendrojo finansavimo lėšos)

09

24 036

24 036

0

0

10

307

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra

09

5 916

5 916

0

0

11

01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

 

195 333

163 057

1 178

32 276

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

11

101

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (Europos Sąjungos lėšos)

09

117 057

117 057

0

0

11

201

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (bendrojo finansavimo lėšos)

09

12 253

12 253

0

0

11

301

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

07

800

800

0

0

 

 

 

09

65 223

32 947

1 178

32 276

11

02

Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumas

09

568 254

568 204

335 511

50

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

parama Vilniaus kooperacijos kolegijos specialistams rengti

 

150

150

0

0

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro kriščioniškųjų ir žmogaus mokslo ir kultūros vertybių ugdymui ir puoselėjimui remti

 

1 118

1 118

787

0

 

 

studijų krepšelis

 

19 386

19 386

10 715

0

11

81

Specialioji švietimo plėtros programa

09

90 897

84 957

35 218

5 940

 

 

Iš viso

 

1 213 119

1 159 378

371 907

53 741

23.900.0551

Teisingumo ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Teisinės sistemos tobulinimas

03

13 458

13 198

6 941

260

01

02

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės ir teisės aktų projektų ekspertizė

01

1 417

1 417

929

0

01

03

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

03

1 310

1 310

410

0

01

04

Teismų materialinės bazės stiprinimas

03

8 986

10

0

8 976

01

05

Atstovavimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

03

439

439

283

0

01

06

Dalyvavimas kuriant teisinę sistemą

03

1 788

1 788

1 178

0

01

81

Specialioji mokymo programa

03

80

80

45

0

01

82

Specialioji paslaugų teikimo ir leidybos programa

03

150

150

40

0

02

01

Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje

04

3 207

3 207

2 225

0

02

02

Hipotekos registro plėtojimas

04

0

0

0

0

02

03

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei kitų registrų informacinių sistemų plėtra ir eksploatavimas

01

1 095

1 095

0

0

02

83

Specialiųjų lėšų programa

04

600

276

0

324

02

84

Specialioji hipotekos įstaigų materialinės techninės bazės plėtojimo programa

04

5 678

4 678

1 538

1 000

03

01

Naujų tyrimo metodų įdiegimas ir ekspertinė praktika

03

6 914

6 914

4 967

0

03

02

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas

10

12 995

12 995

1 472

0

03

03

Nacionalinės metrologijos politikos įgyvendinimo kontrolė

01

2 672

2 672

1 861

0

03

04

Teismų sprendimų vykdymas

03

991

991

0

0

03

05

Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimas

 

5 419

5 360

3 258

59

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

105

Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimas (Europos Sąjungos lėšos)

03

0

0

0

0

 

 

 

04

103

103

0

0

03

205

Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimas (bendrojo finansavimo lėšos)

03

0

0

0

0

 

 

 

04

103

103

0

0

03

305

Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimas (valstybės biudžeto lėšos)

03

0

0

0

0

 

 

 

04

5 213

5 154

3 258

59

03

06

Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimas

03

1 750

1 750

0

0

03

85

Specialioji ekspertizių atlikimo programa

03

150

150

75

0

03

86

Specialioji nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programa

 

907

907

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

386

Specialioji nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programa (valstybės biudžeto lėšos)

03

807

807

0

0

03

486

Specialioji nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)

03

100

100

0

0

 

 

Iš viso

 

70 006

59 387

25 222

10 619

29.900.1811

Ūkio ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas

04

31 509

31 011

12 199

498

01

02

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas

 

305 097

305 097

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

102

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas (Europos Sąjungos lėšos)

04

288 927

288 927

0

0

01

202

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas (bendrojo finansavimo lėšos)

04

16 170

16 170

0

0

01

03

Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra

 

87 075

87 075

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

103

Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra (Europos Sąjungos lėšos)

04

80 540

80 540

0

0

01

203

Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra (bendrojo finansavimo lėšos)

04

2 260

2 260

0

0

01

303

Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra (valstybės biudžeto lėšos)

04

4 275

4 275

0

0

01

04

Gamybos atliekų prevencija ir tvarkymas

04

547

547

0

0

01

05

Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa

 

881 301

880 351

0

950

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

105

Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa  (Europos Sąjungos lėšos)

04

843 786

843 786

0

0

01

205

Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa (bendrojo finansavimo lėšos)

04

2 330

2 330

0

0

01

305

Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa (valstybės biudžeto lėšos)

04

34 235

34 235

0

0

01

405

Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)

04

950

0

0

950

03

86

Specialioji valstybės rezervo naudojimo programa

04

400

400

0

0

 

 

Iš viso

 

1 305 929

1 304 481

12 199

1 448

24.900.0554

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas: energetinio saugumo stiprinimas, aktyvios Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikos ir veiksmingos Lietuvos–Europos politikos įgyvendinimas, konstruktyvaus bendradarbiavimo su Rusija užtikrinimas, transatlantinių santykių puoselėjimas

01

11 983

11 983

0

0

01

02

Diplomatinės tarnybos administravimas

01

180 035

159 356

45 094

20 679

01

81

Specialioji lėšų, gaunamų už teikiamas paslaugas, administravimo programa

01

2 500

2 450

1 440

50

02

01

Lietuvos verslo interesų užsienyje gynimas

01

458

458

0

0

03

01

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

01

8 000

8 000

0

0

03

02

Viešoji diplomatija

01

1 466

1 466

0

0

03

03

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas

01

1 702

1 702

0

0

 

 

Iš viso

 

206 144

185 415

46 534

20 729

26.900.0617

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

 

01

04

Ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolė

02

47 885

47 235

30 610

650

01

15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialinės garantijos

07

10 784

10 784

6 285

0

 

 

 

10

111 736

111 736

0

0

01

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

02

340

230

46

110

 

 

 

03

2 569

1 829

1 092

740

 

 

 

07

7 083

7 014

4 613

69

02

10

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

 

241 440

241 190

11 773

250

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

02

110

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė (Europos Sąjungos lėšos)

03

208 353

208 353

0

0

02

210

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė (bendrojo finansavimo lėšos)

03

13 932

13 932

0

0

02

310

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

03

19 155

18 905

11 773

250

02

11

Vidaus reikalų ministerijos infrastruktūros plėtra ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas

03

25 023

22 744

8 124

2 279

02

18

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo tobulinimas

03

3 074

3 074

1 778

0

 

 

 

09

871

871

0

0

03

17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo tobulinimas

03

51 656

35 026

5 932

16 630

03

55

Išorės sienų fondo programa

 

66 865

66 865

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

155

Išorės sienų fondo programa (Europos Sąjungos lėšos)

03

63 097

63 097

0

0

03

255

Išorės sienų fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos)

03

3 768

3 768

0

0

03

56

Europos grąžinimo fondo programa

 

2 652

2 652

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

03

156

Europos grąžinimo fondo programa (Europos Sąjungos lėšos)

03

1 989

1 989

0

0

03

256

Europos grąžinimo fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos)

03

663

663

0

0

04

53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 

9 300

9 300

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

04

153

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (Europos Sąjungos lėšos)

03

6 658

6 658

0

0

04

253

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (bendrojo finansavimo lėšos)

03

2 642

2 642

0

0

04

54

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

 

21 656

21 656

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

04

154

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (Europos Sąjungos lėšos)

03

21 306

21 306

0

0

04

254

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos)

03

350

350

0

0

 

 

Iš viso

 

602 934

582 206

70 253

20 728

30.900.1812

Žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

 

01

01

Lietuvos žuvų ūkio administravimas

04

3 801

3 748

1 648

53

01

29

Specialioji kaimo rėmimo programa

 

113 175

113 175

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

329

Specialioji kaimo rėmimo programa (valstybės biudžeto lėšos)

04

104 940

104 940

0

0

 

 

 

05

6 235

6 235

0

0

01

429

Specialioji kaimo rėmimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)

04

2 000

2 000

0

0

01

32

Žemės ūkio ir maisto produkcijos kokybės, saugos, konkurencingumo ir Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas

04

36 446

32 202

18 503

4 244

01

33

Informavimas, žemdirbių mokymas, švietimas ir tyrimai

04

6 255

6 255

2 949

0

01

34

Žemės ūkio administravimas ir jo tobulinimas

04

25 605

20 604

11 740

5 001

01

41

Biodegalų gamybos plėtros parama

04

32 627

32 627

0

0

01

81

Specialioji žemės ūkio biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa

04

47 295

46 495

2 469

800

01

84

Specialioji valstybės rezervo tvarkymo programa

 

8 990

2 880

0

6 110

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

01

384

Specialioji valstybės rezervo tvarkymo programa (valstybės biudžeto lėšos)

04

4 106

2 880

0

1 226

01

484

Specialioji valstybės rezervo tvarkymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)

04

4 884

0

0

4 884

01

85

Specialioji žuvininkystės rėmimo programa

04

20

20

0

0

65

01

Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimas

 

1 200 842

1 200 842

0

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

65

11

Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimas (Europos Sąjungos lėšos)

04

799 498

799 498

0

0

65

12

Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimas (nacionalinės lėšos ir PVM)

04

401 344

401 344

0

0

66

01

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa

 

758 181

758 181

2 285

0

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

66

11

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa (Europos Sąjungos lėšos)

04

680 280

680 280

1 713

0

66

12

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM)

04

77 901

77 901

572

0

67

01

Europos žuvininkystės fondo programa

 

51 394

51 380

436

14

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

67

11

Europos žuvininkystės fondo programa (Europos Sąjungos lėšos)

04

43 303

43 294

327

9

67

12

Europos žuvininkystės fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM)

04

8 091

8 086

109

5

70

01

Žuvininkystės duomenų rinkimas ir kontrolė

 

3 093

972

246

2 121

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

70

11

Žuvininkystės duomenų rinkimas ir kontrolė (Europos Sąjungos lėšos)

04

1 337

446

123

891

70

12

Žuvininkystės duomenų rinkimas ir kontrolė (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM)

04

1 756

526

123

1 230

 

 

Iš viso

 

2 287 724

2 269 381

40 276

18 343

III. APSKRITYS

90.026.1147

Alytaus apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

4 473

4 335

2 830

138

01

23

Upinių mašalų naikinimas

05

150

150

0

0

02

19

Vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas

09

7 703

7 703

5 100

0

02

20

Socialinių paslaugų plėtra globos ir sveikatos įstaigose

07

3 869

3 869

2 570

0

 

 

 

10

1 811

1 811

1 343

0

02

22

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas

07

500

0

0

500

02

26

Regiono kultūros ir sporto plėtra

08

40

40

0

0

02

28

Gestų kalbos vartojimas

10

100

100

65

0

02

29

Vaikų globos namų išlaikymas

10

5 346

4 882

3 186

464

02

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

10

926

882

0

44

03

06

Žemės reforma

04

1 464

1 464

0

0

03

15

Žemės ūkio institucijų išlaikymas

04

1 912

1 912

1 284

0

03

16

Atsiskaitymas su atleidžiamais žemės ūkio institucijų darbuotojais

04

400

400

305

0

 

 

Iš viso

 

28 694

27 548

16 683

1 146

90.027.1178

Kauno apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

8 022

8 022

5 341

0

02

10

Gyvūnų globa ir populiarinimas

08

2 565

2 565

1 458

0

02

30

Švietimo įstaigų išlaikymas

09

45 722

45 298

31 196

424

02

31

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10

10 448

9 638

5 373

810

02

32

Sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

9 226

5 326

3 569

3 900

02

33

Kultūros įstaigų išlaikymas

08

5 784

5 784

3 985

0

02

34

Sąskrydis „Su Lietuva širdy“

08

50

50

0

0

02

39

Gestų kalbos vertėjų centro išlaikymas

10

529

523

354

6

02

40

Regiono kultūros ir sporto plėtra

08

151

151

38

0

02

45

Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija

07

1 855

1 855

1 016

0

02

46

Vaikų globos namų ir vaikų pensionato išlaikymas

10

9 164

9 164

5 754

0

02

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

01

108

108

17

0

 

 

 

04

140

110

2

30

 

 

 

07

269

245

147

24

 

 

 

08

1 163

1 023

282

140

 

 

 

09

223

188

10

35

 

 

 

10

4 161

3 545

1 859

616

03

08

Žemės reforma

04

2 203

2 203

0

0

03

20

Žemės ūkio institucijų išlaikymas

04

4 650

4 650

3 345

0

03

51

Atsiskaitymas su atleidžiamais žemės ūkio institucijų darbuotojais

04

1 140

1 140

870

0

 

 

Iš viso

 

107 573

101 588

64 616

5 985

90.028.1229

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

5 813

5 688

3 565

125

01

30

Pajūrio juostos tvarkymas

05

0

0

0

0

01

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

01

86

86

0

0

02

03

Vaikų globos namų išlaikymas

10

6 427

6 427

4 239

0

02

08

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10

12 657

12 657

7 997

0

02

21

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas

07

1 500

0

0

1 500

02

23

Vaikų mokymas ir ugdymas

09

28 385

27 841

18 340

544

02

24

Sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4 294

4 294

2 830

0

02

26

Kultūros įstaigų išlaikymas

08

2 818

2 818

1 726

0

02

29

Regiono kultūros ir sporto plėtra

08

166

166

0

0

02

33

Gestų kalbos vartojimas

10

317

317

205

0

02

45

Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija

07

2 544

2 544

1 594

0

02

81

Specialioji  programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

07

165

125

0

40

 

 

 

08

76

76

24

0

 

 

 

09

218

198

10

20

 

 

 

10

5 665

5 055

1 291

610

03

06

Atsiskaitymas su atleidžiamais žemės ūkio institucijų darbuotojais

04

483

483

369

0

03

07

Žemės reforma

04

1 056

1 056

0

0

03

19

Žemės ūkio institucijų išlaikymas

04

2 703

2 703

1 841

0

03

25

Užliejamos teritorijos sumažinimas ir gyventojų apsauga nuo neigiamo potvynio poveikio

04

200

0

0

200

 

 

Iš viso

 

75 573

72 534

44 031

3 039

90.029.1270

Marijampolės apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

4 473

4 473

2 758

0

01

18

Regiono kultūros ir  sporto plėtra

08

154

154

0

0

02

02

Vaikų ir suaugusiųjų ugdymas

09

4 888

4 888

3 081

0

02

03

Vaikų globos namų išlaikymas

10

2 318

2 318

1 323

0

02

05

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10

11 288

11 178

6 337

110

02

12

Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir veiklos vystymas

08

896

536

305

360

02

17

Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės plėtra ir modernizavimas

07

401

0

0

401

02

21

Gestų kalbos vartojimas

10

115

115

72

0

02

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

04

6

6

0

0

 

 

 

08

4

1

0

3

 

 

 

10

3 721

3 298

218

423

03

04

Žemės reforma

04

1 110

1 110

0

0

03

06

Atsiskaitymas su atleidžiamais žemės ūkio institucijų darbuotojais

04

320

320

244

0

03

16

Žemės ūkio institucijų išlaikymas

04

2 031

2 031

1 347

0

 

 

Iš viso

 

31 725

30 428

15 685

1 297

90.030.1311

Panevėžio apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

4 990

4 990

3 373

0

01

06

Žemės reforma

04

2 388

2 388

0

0

01

14

Žemės ūkio institucijų išlaikymas

04

2 366

2 366

1 449

0

01

29

Specialiųjų poreikių asmenų švietimas ir ugdymas

09

15 161

15 161

9 902

0

01

30

Sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4 718

518

369

4 200

01

32

Suaugusiųjų socialinė globa

10

11 568

10 968

6 412

600

01

33

Vaikų globos namų išlaikymas

10

6 931

6 671

4 198

260

01

34

Regiono kultūros ir sporto plėtra

08

160

160

0

0

01

37

Gestų kalbos vartojimas

10

295

295

213

0

01

39

Viešosios įstaigos siaurojo geležinkelio komplekso išlaikymas ir priežiūra

08

447

447

0

0

01

41

Karstinio proceso padarinių mažinimas ir šalinimas

05

200

200

0

0

01

43

Kultūros įstaigų išlaikymas

08

3 432

3 432

2 197

0

01

44

Atsiskaitymas su atleidžiamais žemės ūkio institucijų darbuotojais

04

583

583

445

0

01

45

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencija

07

826

826

622

0

02

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių  įstaigų pajamų įmokų

01

10

10

0

0

 

 

 

07

243

236

0

7

 

 

 

08

44

44

0

0

 

 

 

09

328

328

0

0

 

 

 

10

5 010

5 010

1 930

0

 

 

Iš viso

 

59 700

54 633

31 110

5 067

90.031.1352

Šiaulių apskrities viršininko administracija

 

 

 

 

 

01

01

Valstybės politikos įgyvendinimas

01

5 776

5 776

4 004

0

02

02

Švietimo įstaigų išlaikymas

09

22 869

22 169

14 779

700

02

04

Vaikų gydymas ir reabilitacija

07

2 084

2 084

1 376

0

02

18

Sporto medicinos plėtra ir visuomenės sveikatos ugdymas

07

848

848

600

0

02

20

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10

19 361

19 241

9 879

120

02

21

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas

07

12 180

0

0

12 180

02

26

Kultūros įstaigų išlaikymas

08

3 178

2 178

1 496

1 000

02

29

Regiono kultūros ir sporto plėtra

08

15

15

0

0

02

35

Gestų kalbos vertėjų centro išlaikymas

10

199

199

130

0

02

36

Vaikų globos namų išlaikymas

10

6 653

6 563

4 012

90

02

45

Narkotikų kontrolė  ir narkomanijos prevencija

07

628

628

417

0

02

81

Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų

01

10

10

0

0

 

 

 

07

138

115

50

23

 

 

 

08

110

102

43

8

 

 

 

09

77

33

13

44

 

 

 

10

4 142

3 802

968

340

03

06

Žemės reforma

04

2 133

2 133

0