LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖl teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202 „dėl teisės aktų, numatytų lietuvos respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1R-260

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 2 straipsnio 3 dalimi,

pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ (teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202, 2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 263, 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-66, 2005 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1R-48, 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1R-88, 2007 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 1R-197, 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1R-333, 2007 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1R-384 ir 2007 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1R-385 redakcija) ir išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintus Antstolių veiklos teritorijas ir antstolių skaičių (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1R-260

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VEIKLOS TERITORIJOS IR ANTSTOLIŲ SKAIČIUS

 

Eilės numeris

Antstolių veiklos teritorija

Antstolių skaičius veiklos teritorijoje

1.

Vilniaus miesto 1, 2, 3, 4 ir Vilniaus rajono apylinkių teismų veiklos teritorija

31

2.

Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkių teismų veiklos teritorija

18

3.

Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos ir Kretingos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

14

4.

Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Kelmės ir Raseinių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

15

5.

Panevėžio miesto apylinkės teismo veiklos teritorija

6

6.

Druskininkų miesto, Varėnos ir Šalčininkų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

7.

Visagino miesto, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Švenčionių ir Utenos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

7

8.

Akmenės, Mažeikių ir Skuodo rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

3

9.

Alytaus, Lazdijų ir Prienų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

6

10.

Anykščių, Širvintų ir Ukmergės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

11.

Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

12.

Jonavos ir Kėdainių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

13.

Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Šilutės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

6

14.

Kaišiadorių ir Trakų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

15.

Marijampolės rajono apylinkės teismo veiklos teritorija

4

16.

Plungės ir Telšių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

17.

Šakių ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

3

 

_________________