LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-384

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1672; 1998, Nr. 61-1733; 2000, Nr. 42-1197, Nr. 57-1679; 2001, Nr. 43-1499, Nr. 57-2027; 2002, Nr. 15-554, Nr. 48-1835, Nr. 73-3105; 2003, Nr. 69-3116, Nr. 74-3420; 2004, Nr. 55-1890, Nr. 141-5159; 2005, Nr. 67-2403; 2006, Nr. 87-3408; 2007, Nr. 105-4286; 2008, Nr. 62-2335)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies 35 punkto pakeitimas

1 straipsnio 2 dalies 35 punkte vietoj žodžių „Juodojo kaspino“ įrašyti žodžius „Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

35) rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________