LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 m. BALANDŽIO 23 d. ĮSAKYMO Nr. V-239 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 10 d. Nr. V-582

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) 269 straipsnio 2 dalį,

papildau Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ (Žin., 2003, Nr. 41-1899; 2007, Nr. 139-5709), I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Konvencijos II sąrašą šiuo nauju 86 punktu (ankstesniuosius 86-277 punktus laikau atitinkamai 87-278 punktais):

„86. 4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)

0,2g

20g

100g“.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS