LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-499 „DĖL TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ, KURIOS NEPRISKIRIAMOS AUTOMOBILIAMS, KATEGORIJŲ IR MINIMALAUS VAIRUOTOJŲ AMŽIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 9 d. Nr. 3D-486

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 3D-499 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus vairuotojų amžiaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.114-5178):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 6 dalies 1 punktu:“.

2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Nustatau, kad vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ bei SM kategorijų savaeiges mašinas – ne jaunesniems kaip 17 metų“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius