LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 29 d. Nr. V-532

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 1, 2, 60, 62, 74 straipsnių, penkioliktojo skirsnio pavadinimo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 241 straipsniu ir tryliktojo skirsnio, 68 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-5991):

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017; 2009, Nr. 23-919):

1.1. Išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. Vaistinių prekių grupių sąrašo prekėmis galima prekiauti vaistinių savitarnos skyriuose. Vaistinių savitarnos skyriuose Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose nurodytos prekės turi būti laikomos (teikiamos parduoti) atskirai nuo kitų prekių;“.

1.2. Išdėstau 4.1.2 punktą taip:

4.1.2. maisto produktai, nurodyti Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose, turi būti teikiami parduoti saugūs, kokybiški, teisingai paženklinti ir laikomi atskirai nuo kitų prekių.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios nurodytuoju įsakymu patvirtinto Vaistinių prekių grupių sąrašo 1 punktą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS