Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. birželio 3 d. Nr. 610

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285):

1. Šiuo 4.4471 punktu:

 

„4.4471. laivybos įmonės, turinčios mažiau kaip penkis laivus, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir atitikties liudijimo išdavimą

500 litų.“

 

2. Šiuo 4.4472 punktu:

 

„4.4472. laivybos įmonės, turinčios nuo penkių iki dešimties laivų, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir atitikties liudijimo išdavimą

800 litų.“

 

3. Šiuo 4.4473 punktu:

 

„4.4473. laivybos įmonės, turinčios daugiau kaip dešimt laivų, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir atitikties liudijimo išdavimą

1000 litų.“

 

4. Šiuo 4.4474 punktu:

 

„4.4474. laivybos įmonės, turinčios mažiau kaip penkis laivus, atitikties liudijimo pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus kasmetinį patvirtinimą

250 litų.“

 

5. Šiuo 4.4475 punktu:

 

„4.4475. laivybos įmonės, turinčios nuo penkių iki dešimties laivų, atitikties liudijimo pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus kasmetinį patvirtinimą

400 litų.“

 

6. Šiuo 4.4476 punktu:

 

„4.4476. laivybos įmonės, turinčios daugiau kaip dešimt laivų, atitikties liudijimo pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus kasmetinį patvirtinimą

500 litų.“

 

7. Šiuo 4.4477 punktu:

 

„4.4477. laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo išdavimą

500 litų.“

 

8. Šiuo 4.4478 punktu:

 

„4.4478. laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo išdavimą

800 litų.“

 

9. Šiuo 4.4479 punktu:

 

„4.4479. laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo išdavimą

1000 litų.“

 

10. Šiuo 4.44710 punktu:

 

„4.44710. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

300 litų.“

 

11. Šiuo 4.44711 punktu:

 

„4.44711. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

500 litų.“

 

12. Šiuo 4.44712 punktu:

 

„4.44712. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodeksą ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

700 litų.“

 

13. Šiuo 4.44713 punktu:

 

„4.44713. papildomą laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

500 litų.“

 

14. Šiuo 4.44714 punktu:

 

„4.44714. papildomą laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

800 litų.“

 

15. Šiuo 4.44715 punktu:

 

„4.44715. papildomą laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą

1000 litų.“

 

16. Šiuo 4.44716 punktu:

 

„4.44716. laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimą

500 litų.“

 

17. Šiuo 4.44717 punktu:

 

„4.44717. laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimą

800 litų.“

 

18. Šiuo 4.44718 punktu:

 

„4.44718. laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimą

1000 litų.“

 

19. Šiuo 4.44719 punktu:

 

„4.44719. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

300 litų.“

 

20. Šiuo 4.44720 punktu:

 

„4.44720. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

500 litų.“

 

21. Šiuo 4.44721 punktu:

 

„4.44721. tarpinį laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

700 litų.“

 

22. Šiuo 4.44722 punktu:

 

„4.44722. papildomą laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

500 litų.“

 

23. Šiuo 4.44723 punktu:

 

„4.44723. papildomą laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

800 litų.“

 

24. Šiuo 4.44724 punktu:

 

„4.44724. papildomą laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000, vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą

1000 litų.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

_________________