LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. V-415

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 ir 2 punktais,

pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113):

1. I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau po žodžių „2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenyletylamine, MFT)“ šiomis naujomis eilutėmis:

„CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*“.

1.2. Papildau po žodžio „FLEA“ šiomis naujomis eilutėmis:

„Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*

Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*

HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*

JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*

JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*“.

1.3. Papildau po žodžių „Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*“ šiomis naujomis eilutėmis:

„Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*

Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*“.

1.4. Išdėstau eilutę „Lizergidas(+)-Lysergide, LSD, LSD-25)“ taip:

„Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)“.

1.5. Papildau po žodžių „Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)“ šiomis naujomis eilutėmis:

„Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*

Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*“.

2. Papildau II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą po žodžių „Flunitrazepamas (Flunitrazepam)“ šiomis naujomis eilutėmis:

„Harmalinas (Harmaline)*

Harminas (Harmine)*“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS