LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 14 d. Nr. V-353

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, 2009 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 2/5,

pakeičiu Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280, Nr. 67-2482, Nr. 123-4658; 2008, Nr. 22-824, Nr. 46-1742, Nr. 141-5582):

1. Išdėstau sąrašo eilutę „Sauskelnės arba vienkartinės paklodės – 30 vienetų (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių) per mėnesį. Antelė arba basonas – 1 vienetas, nustačius diagnozę.“ taip:

 

Sauskelnės, įklotai arba vienkartinės paklodės – 30 vienetų (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, arba 15 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių) per mėnesį. Antelė arba basonas – 1 vienetas, nustačius diagnozę

Esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui:

1. dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių (T90.5, T91.3);

2. dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškinių;

3. asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, po galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimo (I61-64, I69, G95.1);

4. asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, sergantiems išsėtine skleroze (G35);

5. dėl galvos ar nugaros smegenų displazijų (Q05);

6. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

2. Išdėstau sąrašo eilutę „Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti“ taip:

 

Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:

1.1. Vaikams, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

1.2. Suaugusiesiems, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 50 juostelių per mėnesį (iki 600 juostelių per metus);

1.3. Vaikams, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

1.4. Vaikams, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);

1.5. Suaugusiesiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);

1.6. Suaugusiesiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);

1.7. Nėščiosioms, sergančioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, – skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);

1.8. Nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu).

2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.

4. Vėliau vienu metu, išskyrus 1.6 punkte nurodytu atveju, galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS