LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-973 „DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 15 d. Nr. V-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-6021; 2009, Nr. 54-2135) bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 5/1 „Dėl patikslinto 2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti paskirstymo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 152-5617) 2 punktą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2009 m. gegužės 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS