LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 220 „DĖL KILMĖS KNYGŲ NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-311

Vilnius

 

 

Pakeičiu Mėsinių galvijų kilmės knygos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2108):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Kilmės knygą tvarko Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija arba kita pripažinta veislininkystės institucija.

Mėsinių galvijų kilmės knygos duomenis kaupia, sistemina, saugoja ir ataskaitas teikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.“

2. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Iš užsienio atvežti galvijai įrašomi į pagal šių taisyklių reikalavimus atitinkamą skyrių, paliekant originalų jų kilmės knygos numerį.“

3. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Reikalavimai karvėms: karvės kilmė ir veislinė vertė į kilmės knygą įrašoma po pirmo arba antro apsiveršiavimo (tarpinis vertinimas) , o galutinis vertinimas ir duomenų patikslinimas kilmės knygoje atliekamas po trečio apsiveršiavimo. Vertinama pagal veislės atitikimą tipą, raumeningumą ir eksterjerą 1–9 taškų sistema, reprodukcinės savybės – pagal veršiavimųsi lengvumą, laikotarpį tarp veršiavimųsi, veršelių stambumą ir išsaugojimą. Pagal galimybę nustatoma gimusio veršelio masė.“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS