Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. kovo 25 d. Nr. 225

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285), šiuo 3.1361 punktu:

 

„3.1361.

licencijos gaminti A kategorijos ginklų priedėlius:

 

3.1361.1.

išdavimą

500 litų

3.1361.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

170 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

_________________