Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 18 d. Nr. 207

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2005, Nr. 81-2958, Nr. 123-4393; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 85-3383):

1.1. Išdėstyti 4.353 punktą taip:

 

„4.353.

ypatingo statinio statybos leidimo išdavimą

500 litų“.

 

1.2. Papildyti nauju 4.3531 punktu (ankstesniuosius 4.3531 ir 4.3532 punktus laikant 4.3532 ir 4.3533 punktais):

 

„4.3531.

statinio (išskyrus ypatingą) statybos leidimo išdavimą

250 litų“.

 

1.3. Išdėstyti 4.4611 punktą taip:

 

„4.4611.

ypatingo statinio statybos leidimo išdavimą

500 litų“.

 

1.4. Papildyti nauju 4.4612 punktu (ankstesniuosius 4.4612, 4.4613, 4.4614 ir 4.4615 punktus laikant 4.4613, 4.4614 , 4.4615 ir 4.4616 punktais):

 

„4.4612.

statinio (išskyrus ypatingą) statybos leidimo išdavimą

250 litų“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA