LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 20 d. Nr. V-125

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017):

1. išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. Vaistinių prekių grupių sąrašo prekėmis galima prekiauti vaistinių savitarnos skyriuose. Vaistinių savitarnos skyriuose Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose nurodytos prekės turi būti laikomos (teikiamos parduoti) atskirai nuo kitų prekių, išskyrus medicininės paskirties produktus, kurie gali būti laikomi arba su Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose nurodytomis prekėmis, arba atskirai nuo kitų prekių;“;

2. išdėstau 4.1.2 punktą taip:

4.1.2. maisto produktai, nurodyti Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose, turi būti teikiami parduoti saugūs, kokybiški, teisingai paženklinti ir laikomi atskirai nuo kitų prekių, išskyrus medicininės paskirties produktus, kurie gali būti laikomi ir teikiami parduoti arba su Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose nurodytomis prekėmis, arba atskirai nuo kitų prekių.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS