Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAkeitimo

 

2009 m. vasario 18 d. Nr. 108

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 132-4998; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 90-3607):

1.1. Išdėstyti 3.146 punktą taip:

 

„3.146.

licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais):

 

3.146.1.

išdavimą

330 litų

3.146.2.

dublikato išdavimą

90 litų“.

 

1.2. Išdėstyti 3.147 punktą taip:

 

„3.147.

specialiosios licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais):

 

3.147.1.

išdavimą

330 litų

3.147.2.

dublikato išdavimą

90 litų

3.147.3.

tikslinimą

20 litų“.

 

1.3. Pripažinti netekusiu galios 3.148 punktą.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4.298 punktą.

1.5. Papildyti pastraipa „Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (po 4.483.3 punkto) ir šiais 4.484–4.486 punktais:

„Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4.484.

veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimo:

 

4.484.1.

išdavimą

330 litų

4.484.2.

dublikato išdavimą

90 litų

4.484.3.

tikslinimą

20 litų

4.485.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo išdavimą

90 litų

4.486.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo išdavimą

90 litų“.

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 132-4998) 17 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA