LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-129

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 89-2755, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 38-1379, Nr. 117-4442)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

Papildyti ir pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje yra šios ministerijos:

1) Aplinkos ministerija;

2) Energetikos ministerija;

3) Finansų ministerija;

4) Krašto apsaugos ministerija;

5) Kultūros ministerija;

6) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

7) Susisiekimo ministerija;

8) Sveikatos apsaugos ministerija;

9) Švietimo ir mokslo ministerija;

10) Teisingumo ministerija;

11) Ūkio ministerija;

12) Užsienio reikalų ministerija;

13) Vidaus reikalų ministerija;

14) Žemės ūkio ministerija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________