VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. 106 „DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMŲ, JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 9 d. Nr. VA-3

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3201; toliau – Taisyklės):

1.1. išdėstau Taisyklių 30.1 punktą taip:

30.1. kai priedų pozicijose akcizų suma skaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 120, 210, 211, 215, 216, 230, 231, 235, 236, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 910, 911, 912, 913, 940, 941, 942, 951 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis, padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto šių taisyklių 1 priede;“

1.2. išdėstau Taisyklių 78.1 punktą taip:

78.1. stulpelyje B1 iš eilės pagal pozicijų numerius AIS turi būti įrašyti FR0630S priede arba FR0630K priede nurodyti Prekių kiekiai operacijose, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630B priede. Jeigu FR0630B priedas pildomas skaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede, šio stulpelio laukeliai nepildomi. Kiekvienai Prekių tarifinei grupei (420, 436, 460, 465, 475, 495, 610, 640, 641 arba 649) turi būti pildomi atskiri FR0630B priedai. FR0630B priedas gali turėti kelis lapus, jeigu viename lape neįmanoma surašyti visų reikiamų pozicijų. Kai skaičiuojamos FR0630R priede įrašytinos akcizų sumos, tai kiekvienai Prekių tarifinei grupei turi būti pildoma po vieną FR0630B priedą, o eilučių jame pildoma tiek, kiek yra mišinių, kuriuose biologinės kilmės žaliavų dalis skirtinga;“

1.3. išdėstau nauja redakcija pridedamą Taisyklių 1 priedą „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų ir akcizų tarifų lentelė“ (toliau – Taisyklių 1 priedas).

2. Nustatau, kad Taisyklių 1 priede nurodyti prekių tarifinių grupių kodai pradedami taikyti teikiant Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formas už 2009 m. sausio 1 d. prasidedančius ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A

formų, jų užpildymo ir pateikimo

taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ, TAIKOMŲ NUO 2009 M. SAUSIO 1 DIENOS, LENTELĖ

 

Prekių tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimų vienetų rašymo tikslumas

Akcizų tarifas, Lt, išreikštas pagal matavimo vienetą

Akcizų tarifų taikymo paaiškinimai

110

1% LTR

0,01

0,085

Akcizai skaičiuojami nuo litro alaus, kurio stiprumas yra 1% alkoholio.

210

LTR

0,001

0,580

Akcizai skaičiuojami nuo litro kitų ramių 100 % fermentuotų gėrimų ne daugiau kaip 8,5 % alkoholio koncentracijos produkto.

211

LTR

0,001

0,530

Akcizai skaičiuojami nuo litro kito ramaus vyno ne daugiau kaip 8,5 % alkoholio koncentracijos.

215

LTR

0,001

0,580

Akcizai skaičiuojami nuo litro kitų putojančių 100 % fermentuotų gėrimų ne daugiau kaip 8,5 % alkoholio koncentracijos produkto.

216

LTR

0,001

0,530

Akcizai skaičiuojami nuo litro putojančio vyno iš šviežių vynuogių ne didesnės kaip 8,5 % alkoholio koncentracijos.

230

LTR

0,001

1,980

Akcizai skaičiuojami nuo litro ramaus vyno iš šviežių vynuogių, nepriskirto 211 tarifinei grupei.

231

LTR

0,001

2,160

Akcizai skaičiuojami nuo litro kitų, nepriskirtų 210 tarifinei grupei, ramių fermentuotų gėrimų produkto.

235

LTR

0,001

1,980

Akcizai skaičiuojami nuo litro kito vyno iš šviežių vynuogių, nepriskirto tarifinei grupei, kurios kodas 216.

236

LTR

0,001

2,160

Akcizai skaičiuojami nuo litro kitų fermentuotų gėrimų, nepriskirtų tarifinei grupei, kurios kodas 215.

240

LTR

0,001

1,980

Akcizai skaičiuojami nuo litro tarpinių produktų, kuriuose alkoholio ne daugiau kaip 15 % tūrio.

250

LTR

0,001

3,040

Akcizai skaičiuojami nuo litro tarpinių produktų, kuriuose alkoholio daugiau kaip 15 % tūrio.

280

LPA

0,001

44,16

Etilo alkoholio akcizo tarifas taikomas apmokestinant spiritiniuose gėrimuose esančio gryno etilo alkoholio kiekį, išreikštą LPA.

285

LPA

0,001

0 arba 44,16

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Visiškai denatūruotą etilo alkoholį praradus ar panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, taikomas 44,16 Lt nuo litro gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas.

290

LPA

0,001

44,16

Taikomas 44,16 Lt nuo litro gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas.

295

LPA

0,001

44,16

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Iš dalies denatūruotą etilo alkoholį praradus ar panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, taikomas 44,16 Lt nuo litro gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas.

299

LPA

0,001

44,16

Taikomas 44,16 Lt nuo litro gryno etilo alkoholio (LPA) akcizo tarifas apmokestinant produktuose esantį etilo alkoholį.

310

MIL

0,001

132 Lt+25% nuo mažmeninės kainos, 95 Lt+25% nuo mažmeninės kainos, 79 Lt+20% nuo mažmeninės kainos

Deklaruojant akcizus nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 132 Lt nuo MIL (1000 VNT) elemento ir vertybinio 25 % nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento.

Deklaruojant akcizus nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 95 Lt nuo MIL elemento ir vertybinio 25 % nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento.

Deklaruojant akcizus nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d. taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 79 Lt nuo MIL elemento ir vertybinio 20 % nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento.

Deklaruojant akcizus nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 66 Lt nuo MIL elemento ir vertybinio 15 % nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento. Akcizų suma apskaičiuojama FR0630C priede.

320

KGM

0,001

38,000

Akcizai skaičiuojami nuo kilogramo cigarų ir cigarilių.

330

KGM

0,001

111,000

Akcizai skaičiuojami nuo kilogramo smulkinto sukamojo tabako.

340

KGM

0,001

111,000

Akcizai skaičiuojami nuo kilogramo kito rūkomojo tabako.

410

LTR*

1

1,500

Akcizai skaičiuojami nuo +15 oC temperatūros litro variklių benzino

415

LTR*

1

2,000

Akcizai skaičiuojami nuo +15 oC temperatūros litro variklio benzino, turinčio švino.

420

LTR*

1

1,500

Taikomas 1,500 Lt nuo 15 oC temperatūros litro mineralinės dalies variklių benzino akcizo tarifas. FR0630B priede biobenzino (variklių benzino ir biologinės kilmės medžiagų mišinio) akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį, bet ne daugiau kaip 7 % ir skaičiuojama tik mineralinei daliai.

430

LTR*

1

1,140

Akcizai skaičiuojami nuo +15 oC temperatūros litro žibalo.

435

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo litro šildymo gazolių akcizo tarifas. Šildymui skirtą žymėtą žibalą praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro produkto akcizo tarifas.

436

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo +15 oC temperatūros litro mineralinės dalies šildymo gazolių akcizo tarifas. FR0630B priede žymėto šildymui skirto biožibalo akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai. Biožibalą praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo litro akcizo tarifas, kuris gali būti mažinamas proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojamas tik mineralinei daliai.

440

LTR*

1

1,140

Akcizai skaičiuojami nuo +15 oC temperatūros litro dyzelino (gazolio).

445

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Žymėtą dyzeliną, skirtą žemės ūkiui, žuvininkystei ir laivų atsargoms, praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro produkto akcizo tarifas.

450

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo 15 oC temperatūros litro šildymo gazolių akcizo tarifas. Šildymui skirtus gazolius (buitinį krosnių kurą) praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, gali būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro produkto akcizo tarifas.

460

LTR*

1

1,140

Taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro mineralinės dalies akcizo tarifas. FR0630B priede biogazolio (gazolio ir biologinės kilmės medžiagų mišinio) akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai.

464

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Žymėtą biodyzeliną, skirtą žemės ūkiui, žuvininkystei ir laivų atsargoms, praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro akcizo tarifas, kuris gali būti mažinamas proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojamas tik mineralinei daliai.

465

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo +15 oC temperatūros litro mineralinės dalies akcizo tarifas. FR0630B priede šių šildymui skirtų biogazolių akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai. Šiuos biogazolius praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro akcizo tarifas, kuris gali būti mažinamas proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojamas tik mineralinei daliai.

470

KGM

1

0,052

Akcizai skaičiuojami nuo kilogramo skystojo kuro (mazuto), atitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus rodiklius.

475

KGM

1

0,052

Taikomas 0,052 Lt nuo kilogramo mineralinės dalies skystojo kuro (mazuto), atitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus rodiklius, akcizo tarifas. FR0630B priede šio kuro mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai.

480

LTR*

1

1,140

Skystajam kurui (mazutui), neatitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų rodiklių, taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro produkto gazolių akcizo tarifas.

490

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo litro šildymo gazolių akcizo tarifas. Žymėtą šildymui skirtą skystąjį kurą (mazutą), neatitinkantį nustatytų požymių praradus arba panaudojus ne pagal paskirtį, taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro produkto gazolių akcizo tarifas.

495

LTR*

1

0,073 arba 1,140

Taikomas 0,073 Lt nuo litro mineralinės dalies akcizo tarifas. FR0630B priede žymėto šildymui skirto skystojo biokuro akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai. Šį produktą praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatų taikymo sąlygas gali būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro gazolių akcizo tarifas.

510

KGM

1

1,050

Akcizai skaičiuojami nuo suskystintų naftos dujų kilogramo.

610

LTR*

1

0 arba 1,500

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šį ne sintetinės kilmės metanolį (metilo alkoholį) praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,500 Lt nuo litro mineralinės dalies variklių benzino akcizo tarifas (jei panaudotas kaip variklių degalai vietoj variklių benzino). FR0630B priede variklių benzino ir biologinės kilmės medžiagų mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai.

640

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Jeigu šiai tarifinei grupei priskirta medžiaga yra mineralinių gazolių ir RRME mišinys, tai FR0630B priede šio mišinio akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai. Riebalų rūgščių metilo esterį (RRME) praradus arba panaudojus nesilaikant akcizų lengvatų taikymo sąlygų, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo +15 oC temperatūros litro mineralinės dalies gazolių akcizo tarifas (jei panaudotas kaip variklių degalai vietoj gazolių).

641

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos augalinės ir gyvulinės kilmės energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, taikomas 1,140 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei produktai panaudoti kaip variklių degalai vietoj dyzelinių degalų).

649

LTR*

1

0 arba 1,500

Taikomas 1,500 Lt nuo +15 oC temperatūros litro mineralinės dalies variklių benzino akcizo tarifas. FR0630B priede bioetanolio (variklių benzino ir bioetanolio mišinio) akcizų suma sumažinama proporcingai pagal biologinių priemaišų dalį ir skaičiuojama tik mineralinei daliai. Šiai tarifinei grupei priskirtus produktus (variklių benziną B-85 ir pan.) praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, visam kiekiui taikomas 1,500 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudotas kaip variklių degalai vietoj variklių benzino).

910

LTR*

1

0 arba 1,500

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,500 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj variklių benzino).

911

LTR*

1

0 arba 1,500

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,500 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj variklių benzino).

912

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj dyzelinių degalų).

913

LTR*

1

0 arba 1,500 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,500 Lt nuo litro produkto (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj variklių benzino) arba 1,140 Lt nuo litro produkto (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj dyzelinių degalų) akcizo tarifas.

940

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj dyzelinių degalų).

941

LTR*

1

0 arba 1,140

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,140 Lt nuo litro produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj dyzelinių degalų).

942

KGM

1

0 arba 0,052

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 0,052 Lt nuo kilogramo produkto akcizo tarifas.

951

KGM

1

0 arba 1,050

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 1,050 Lt nuo kilogramo produkto akcizo tarifas (jei panaudoti kaip variklių degalai vietoj suskystintų naftos dujų).

970

KGM

1

0 arba 0,052

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Šiuos energetinius produktus praradus arba panaudojus ne pagal akcizų lengvatos taikymo sąlygas, turi būti taikomas 0,052 Lt nuo kilogramo produktų akcizo tarifas.

710

KGM

1

0,026

Akcizai skaičiuojami nuo akmens anglių kilogramo.

711

KGM

1

0,013

Akcizai skaičiuojami nuo akmens anglių kilogramo, jei yra nustatyta tvarka išduotas leidimas.

712

KGM

1

0

Taikomas nulinis akcizo tarifas. Kai pagal Akcizų įstatymo 49 straipsnį atsiranda prievolė mokėti akcizus, turi būti taikomas 0,026 Lt nuo kilogramo akmens anglių akcizų tarifas.

720

KGM

1

0,031

Akcizai skaičiuojami nuo kokso ir/ar lignito kilogramo.

721

KGM

1

0,016

Akcizai skaičiuojami nuo kokso ir/ar lignito kilogramo, jei yra nustatyta tvarka išduotas leidimas.

*Pastaba. Litrai + 15 °C temperatūros

 

_________________