LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAI KURIŲ FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMŲ, KURIAIS PATVIRTINTI VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI, PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 18 d. Nr. 1K-444

Vilnius

 

Pakeičiu:

1. Finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 1-29) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

2. Finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5537) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

3. Finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5538) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

4. Finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5539) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

5. Finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-190) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

6. Finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 97-3756) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

7. Finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 1K-058 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 20-742) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

8. Finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 1K-220 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2967) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

9. Finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2966) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

10. Finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 51-1906) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

11. Finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 20-743) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

12. Finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2085) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

13. Finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 86-3438) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

14. Finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3276) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

15. Finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 76-3020) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

16. Finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 1K-252 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 98-3803) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

17. Finansų ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 1K-176 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57-2162) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

18. Finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 68-2599) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

19. Finansų ministro 2008 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1K-348 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 126-5143) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

20. Finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1K-229 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 78-3083) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

21. Finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2685) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

22. Finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 1K-232 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 25-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3275) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

23. Finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 131-5318) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA