Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. RUGPJŪČIO 31 d. NUTARIMO Nr. 839 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1264

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 839 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 94-3695; 2008, Nr. 13-443) – išbraukti iš Fizinių mokslų sekcijos prof. Leoną Valkūną ir įrašyti į ją prof. Konstantiną Pilecką, išbraukti iš Biomedicinos mokslų sekcijos prof. Valdą Stanislovą Laurinavičių ir įrašyti į ją prof. Virginijų Šikšnį.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS      ALGIRDAS MONKEVIČIUS