LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 24 d. Nr. 5-V-720

Vilnius

 

Siekdamas tobulinti fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarką,

pakeičiu Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2875), ir išdėstau 28 punktą taip:

28. Egzaminus gali laikyti asmenys, baigę kursus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą. Egzaminus asmenys laiko apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose. Juose sudaromos asmenų, pageidaujančių įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, egzaminavimo komisijos. Asmenys egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą gali vieną kartą laikyti eksternu ir tik tame apskrities vyriausiajame policijos komisariate, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra deklaravę gyvenamąją vietą. Egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl kursų baigimo ir egzamino išlaikymo pažymėjimų išdavimo, apskaitos bei apmokėjimo“ (Žin., 1997, Nr. 72-1848) patvirtinto pavyzdžio egzamino išlaikymo pažymėjimai.“

 

 

L. E. POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS  KĘSTUTIS LANČINSKAS