LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 29 d. Nr. B1-401

Vilnius

 

Įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2407):

Pakeičiu Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3959, Nr. 182-6750; 2005, Nr. 105-3902; 2007, Nr. 93-3768):

1. 27 eilutę ir ją išdėstau taip:

27.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos

vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius

Alus, vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 5) 278 0470

“;

2. 29 eilutę ir ją išdėstau taip:

29.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Panevėžio teritorinis skyrius Pažagienių k. 26, Panevėžio r.

Alus

(8 45) 43 2323

“;

3. 31 eilutę ir ją išdėstau taip:

31.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Kauno teritorinis skyrius Tilžės g. 18, Kaunas

Alus

(8 37) 269 464

“;

4. papildau nauja 32 eilute ir ją išdėstau taip:

32.

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija" Mažeikių g. 4, Telšiai

Fermentuoti gėrimai

(8 444) 22 328

“.

 

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS